BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 stycznia 2004 roku

czwartek, 29 sty 2004 07:08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 2/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 stycznia 2004 roku

poniedziałek, 29 lis 2004 13:33
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na niżej wymienione roboty: - budowa zewnętrznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Łupki; - budowa drogi gminnej od m. Stare Guty do m. Pietrzyki; - modernizacja drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 63 do m. Turowo Duże, współfinansowane ze środków programu operacyjnego "SAPARD".

Zarządzenie Nr 3/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 stycznia 2004 roku

poniedziałek, 29 lis 2004 12:57
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 7 w Piszu.

Zarządzenie Nr 4/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 stycznia 2004 roku

środa, 24 mar 2004 13:34
Ustalenie minimalnych stawek rocznego czynszu dzierżawnego .

Zarządzenie Nr 6/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 stycznia 2004 roku

poniedziałek, 29 lis 2004 11:54
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zarządzenie Nr 7/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 stycznia 2004 roku

czwartek, 22 sty 2004 15:45
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu techniki biurowej.

Zarządzenie Nr 8/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 8 lutego 2004 roku

poniedziałek, 29 lis 2004 11:39
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej.

Zarządzenie Nr 9/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 stycznia 2004 roku

czwartek, 22 sty 2004 15:40
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa Sołectwa Stare Guty

Zarządzenie Nr 10/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 stycznia 2004 roku

wtorek, 3 lut 2004 11:21
w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

Zarządzenie Nr 11/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 stycznia 2004 roku

czwartek, 29 sty 2004 10:41
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 7 w Piszu.

Zarządzenie Nr 13/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 lutego 2004 roku

czwartek, 5 lut 2004 08:03
w sprawie konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 14/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 lutego 2004 roku

czwartek, 5 lut 2004 08:10
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

Zarządzenie Nr 15/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 lutego 2004 roku

poniedziałek, 29 lis 2004 11:27
w sprawie planu dofinasowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2004.

Zarządzenie Nr 16/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 lutego 2004 roku

poniedziałek, 29 lis 2004 11:21
w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 17/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 lutego 2004 roku

piątek, 20 lut 2004 09:52
w sprawie powołania Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu

Zarządzenie Nr 18/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 lutego 2004 roku

piątek, 27 lut 2004 08:11
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw dla dzieci w wieku 7 – 15 lat na terenie Miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 19/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 19 lutego 2004 roku

środa, 24 mar 2004 14:09
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 20/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 lutego 2004 roku

środa, 24 mar 2004 14:17
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 21/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 lutego 2004 roku

piątek, 27 lut 2004 08:28
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Profilowanie równiarką nawierzchni gruntowych, żwirowych i żużlowych dróg gminnych na terenie miasta i gminy Pisz ”

Zarządzenie Nr 22/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 lutego 2004 roku

poniedziałek, 29 lis 2004 11:04
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 23/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 lutego 2004 roku

poniedziałek, 29 lis 2004 10:58
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zarządzenie Nr 24/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 lutego 2004 roku

środa, 24 mar 2004 14:00
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 25/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 11 marca 2004 roku

czwartek, 1 kwi 2004 11:27
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie NR 26/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 12 marca 2004 roku

poniedziałek, 22 mar 2004 06:42
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy i Miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 27/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2004 roku

czwartek, 25 mar 2004 15:18
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Piszu

Zarządzenie Nr 28/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2004 roku

czwartek, 25 mar 2004 12:05
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 29/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 25 marca 2004 roku

czwartek, 25 mar 2004 15:16
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wycenę nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 30/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 marca 2004 roku

poniedziałek, 29 lis 2004 10:45
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części działek nr 162 i 148 o pow. ogólnej 14.999 m2, położonych w Piszu przy ulicy Wąglickiej, z przeznaczeniem do użytkowania rolniczego.

Zarządzenie Nr 31/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 marca 2004 roku

poniedziałek, 22 lis 2004 08:03
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2003 rok.

Zarządzenie Nr 32/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 marca 2004 roku

czwartek, 1 kwi 2004 09:55
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 33/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 06 kwietnia 2004 roku

wtorek, 13 kwi 2004 08:01
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż konstrukcji wsporczej pod przenośnik taśmowy wraz z pomostem obsługi głowicy przenośnika kubełkowego dla ciepłowni miejskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 34/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 08 kwietnia 2004 roku

środa, 14 kwi 2004 13:50
w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędowi Gminy i Miasta Pisz

Zarządzenie Nr 35/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 8 kwietnia 2004 roku

piątek, 19 lis 2004 15:54
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu technicznego i koncepcyjnego ścieżek rowerowych na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 36/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 9 kwietnia 2004 roku

piątek, 19 lis 2004 15:50
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania na wykonanie projektu technicznego i koncepcyjnego ścieżek rowerowych na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 37/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 19 kwietnia 2004 roku

poniedziałek, 19 kwi 2004 09:31
Powołanie komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 38/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 kwietnia 2004 roku

środa, 21 kwi 2004 12:23
powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 39/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 21 kwietnia 2004 roku

piątek, 23 kwi 2004 09:59
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz

Zarządzenie Nr 40/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 27 kwietnia 2004 roku

środa, 28 kwi 2004 08:38
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączeniami na Pl. Daszyńskiego i ul. Wyzwolenia w Piszu

Zarządzenie Nr 41/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 27 kwietnia 2004 roku

środa, 28 kwi 2004 15:29
w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych na drogach Gminy Pisz wskutek klęski żywiołowej

Zarządzenie Nr 42/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 kwietnia 2004 roku

czwartek, 29 kwi 2004 13:33
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż konstrukcji wsporczej pod przenośnik taśmowy wraz z pomostem obsługi głowicy przenośnika kubełkowego dla ciepłowni miejskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 43/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 kwietnia 2004 r.

piątek, 19 lis 2004 15:43
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 44/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 kwietnia 2004r.

piątek, 30 kwi 2004 14:54
w sprawie opłat za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 45/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 kwietnia 2004 r.

piątek, 19 lis 2004 15:39
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ładowarki teleskopowej.

Zarządzenie Nr 46/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 kwietnia 2004 r.

piątek, 19 lis 2004 15:31
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 47/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 maja 2004r

poniedziałek, 10 maj 2004 15:24
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa Pb 98 do samochodów służbowych Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

ZARZĄDZENIE Nr 48/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 maja 2004r

poniedziałek, 10 maj 2004 15:27
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną budynku szkolnego położonego w Piszu przy ulicy Dworcowej 7 i budynku Gimnazjum Nr 1 położonego w Piszu przy ul. Lipowej 15.

Zarządzenie Nr 49/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 07 maja 2004r.

poniedziałek, 10 maj 2004 15:56
w sprawie odwołania Kierownika Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu

Zarządzenie Nr 50/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 07 maja 2004r

poniedziałek, 10 maj 2004 15:57
w sprawie powołania likwidatora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu

Zarządzenie Nr 51/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 maja 2004 r.

piątek, 4 cze 2004 13:20

Zarządzenie Nr 52/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 maja 2004 r.

piątek, 19 lis 2004 15:22
w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu.

Zarządzenie Nr 53/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 13 maja 2004 r.

piątek, 19 lis 2004 15:12
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury Gminy Pisz oraz określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.

ZARZĄDZENIE Nr 54/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 maja 2004r.

sobota, 11 cze 2005 14:43
w sprawie opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 54/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 maja 2004 r.

piątek, 19 lis 2004 13:21
w sprawie opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz.

ZARZĄDZENIE Nr 55/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 maja 2004r.

poniedziałek, 17 maj 2004 16:01
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci cieplnej wysokoparametrowej wraz z przyłączeniami na Pl. Daszyńskiego i ul. Wyzwolenia w Piszu.

ZARZĄDZENIE Nr 56/04Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 maja 2004r

wtorek, 18 maj 2004 13:18
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy i miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 57/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 maja 2004 r.

piątek, 19 lis 2004 13:12
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 58/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 maja 2004r

wtorek, 18 maj 2004 13:21
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu technicznego wodociągu zbiorowego we wsiach: Hejdyk i Ciesina gm. Pisz

Zarządzenie Nr 59/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 maja 2004 r.

piątek, 4 cze 2004 13:27

ZARZĄDZENIE Nr 60/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 19 maja 2004r.

poniedziałek, 24 maj 2004 16:33
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę linii napowietrzno – kablowej SN zasilania rezerwowego dla ciepłowni miejskiej w Piszu.

Zarządzenie Nr 61/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 21 maja 2004r.

piątek, 21 maj 2004 15:51
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Zarządzenie Nr 62/04 Burmstrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 maja 2004r.

czwartek, 27 maj 2004 12:27
W sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 63/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 maja 2004 r.

piątek, 19 lis 2004 13:03
w sprawie odwołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Sporu i Rekreacji w Piszu.

ZARZĄDZENIE Nr 64/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 1 czerwca 2004r.

wtorek, 1 cze 2004 09:34
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg żwirowych w miejscowości Pogobie Tylne w zakresie odbudowy nawierzchni żwirowych.

ZARZĄDZENIE Nr 65/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 1 czerwca 2004r.

wtorek, 1 cze 2004 09:36
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ulicy Wiśniowej w Piszu.

ZARZĄDZENIE Nr 66/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 1 czerwca 2004r.

wtorek, 1 cze 2004 09:38
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont ulicy łączącej osiedle Mickiewicza z ulicą Dworcową w Piszu.

Zarządzenie Nr 67/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 02 czerwca 2004r.

piątek, 4 cze 2004 14:24
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 69/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 czerwca 2004 r.

wtorek, 8 cze 2004 07:38
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie nr 70/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 czerwca 2004 r.

wtorek, 8 cze 2004 07:24
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie działki nr 490/13 i cz. działki nr 503/13 o łącznej powierzchni 12175 m2 położonej w Piszu przy Al. Piłsudskiego, z przeznaczeniem do zagospodarowania na cele nierolne.

Zarządzenie nr 71/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 07 czerwca 2004r.

wtorek, 8 cze 2004 11:30
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 72/04 Burmistrza Pisza z dnia 07 czerwca 2004 r.

czwartek, 9 gru 2004 09:50
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Piszu i dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Piszu.

ZARZĄDZENIE Nr 73/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 8 czerwca 2004r.

piątek, 18 cze 2004 15:14
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup mebli biurowych do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu

Zarządzenie Nr 74/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 czerwca 2004 r.

piątek, 19 lis 2004 12:27
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zarządzenie Nr 75/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 czerwca 2004r.

poniedziałek, 14 cze 2004 14:33

Zarządzenie Nr 76/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 czerwca 2004r.

środa, 16 cze 2004 16:24
w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 77/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 czerwca 2004 r.

środa, 16 cze 2004 16:28
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

ZARZĄDZENIE Nr 78/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 czerwca 2004r.

piątek, 18 cze 2004 15:15
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi gminnej we wsi Liski

ZARZĄDZENIE Nr 79/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 czerwca 2004r.

piątek, 18 cze 2004 15:17
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont szkoły podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 80/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 czerwca 2004 r.

środa, 14 lip 2004 08:39
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Pisz

Zarządzenie Nr 81/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004 r.

piątek, 19 lis 2004 12:15
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Piskigo Domu Kultury w Piszu.

Zarządzenie Nr 82/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 14:49
w sprawie zatwiedzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.

Zarządzenie Nr 83/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 14:45
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu.

Zarządzenie Nr 84/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 14:40
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu.

Zarządzenie Nr 85/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 14:36
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 86/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004 roku

środa, 11 sie 2004 08:47
w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 87/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 lipca 2004 r.

środa, 7 lip 2004 09:57
w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

Zarządzenie Nr 88/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 lipca 2004 r.

środa, 7 lip 2004 11:00
w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.

Zarządzenie Nr 89/04 Burmistrza Pisza z dnia 7 lipca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 13:02
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie Nr 90/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 lipca 2004 r.

czwartek, 9 gru 2004 09:58
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 91/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 lipca 2004 r.

poniedziałek, 6 gru 2004 09:58
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części działki położonej we wsi Wiartel.

ZARZĄDZENIE NR 92/04 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PISZ z dnia 12 lipca 2004 r.

środa, 14 lip 2004 08:54
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 93/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 lipca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 12:48
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu farb i materiałów budowlanych.

Zarządzenie Nr 94/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 lipca 2004r.

wtorek, 3 sie 2004 15:35
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Maszty

ZARZĄDZENIE NR 95/04 BURMISTRZA GMI NY I MIASTA PISZ z dnia 15 lipca 2004 roku

wtorek, 3 sie 2004 15:37
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu

Zarządzenie Nr 96/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 16 lipca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 12:41
w sprawie powołania komisji dla rozstrzygnięcia konkursów na dofinansowanie realizacji zadania gminy.

Zarządzenie Nr 97/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 16 lipca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 12:08
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę do Urzędu Gminy i Miasta w Piszu mebli biurowych.

Zarządzenie Nr 98/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 22 lipca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 12:02
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont szkoły podstawowej w Liskach połączony z termoizolacją całego budynku.

ZARZĄDZENIE NR 99/04 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PISZ z dnia 22 lipca 2004 r.

piątek, 23 lip 2004 08:22
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie działki nr 431/4 cz. działki nr 432/1 i cz. działki 431/44 o łącznej powierzchni 10400 m2 położonych w Piszu przy ul. Młodzieżowej, z przeznaczeniem pod targowisko miejskie.

ZARZĄDZENIE Nr 100/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 lipca 2004r.

wtorek, 27 lip 2004 07:52
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Piłsudskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 101/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 lipca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 11:45
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu położonego przy ulicy Dworcowej 7.

Zarządzenie Nr 102/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 lipca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 11:22
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont szkoły podstawowej w Kotle Dużym polegający na naprawie dachu na budynku szkoły.

Zarządzenie Nr 103/04

środa, 11 sie 2004 08:53
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 27 lipca 2004r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont

Zarządzenie Nr 104/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 27 lipca 2004 r.

wtorek, 3 sie 2004 15:41
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 105/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 29 lipca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 10:52
w sprawie wprowadzenia "Regulaminu kontroli wewnętrznej".

Zarządzenie Nr 107/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 lipca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 10:13
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie dwóch kredytów inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego termomodernizacyjnego z premią termomodernizacyjną budynku szkolnego położonego w Piszu przy ulicy Dworcowej 7 i budynku Gimnazjum Nr 1 położonego w Piszu przy ul. Lipowej 15.

Zarządzenie Nr 108/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 lipca 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 10:07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 109/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 02 sierpnia 2004r.

wtorek, 3 sie 2004 15:43
w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Zawady

Zarządzenie Nr 110/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 sierpnia 2004 r.

wtorek, 3 sie 2004 07:52
Powołanie Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług geodezyjnych

Zarządzenie Nr 111/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 03 sierpnia 2004 r.

poniedziałek, 6 gru 2004 09:45
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu osobowego w wersji ok.

ZARZĄDZENIE Nr 112/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 sierpnia 2004r.

piątek, 6 sie 2004 14:49
sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wymianę stolarki zewnętrznej (okiennej i drzwiowej) w Gimnazjum nr 1 w Piszu.

ZARZĄDZENIE Nr 113/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 6 sierpnia 2004r.

piątek, 6 sie 2004 14:52
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi powiatowej nr 40252 – ulic Pionierów i Długiej w Piszu.

ZARZĄDZENIE Nr 114/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 10 sierpnia 2004r.

środa, 11 sie 2004 15:13
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi gminnej we wsi Liski

ZARZĄDZENIE Nr 115/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 10 sierpnia 2004r.

środa, 11 sie 2004 15:14
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego przy ul. Piłsudskiego w Piszu.

ZARZĄDZENIE Nr 116/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 10 sierpnia 2004r.

środa, 11 sie 2004 15:17
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu parkingu oraz drogi dojazdowej do niego zlokalizowanych między blokami przy ulicy Lipowej 7 i Lipowej 9 w Piszu.

ZARZĄDZENIE Nr 117/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 11 sierpnia 2004r.

środa, 11 sie 2004 15:19
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie docieplenia budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piszu położonego przy ul. Dworcowej 7

Zarządzenie Nr 118/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 16 sierpnia 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 09:39
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 119/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 sierpnia 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 09:24
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.

Zarządzenie Nr 120/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 23 sierpnia 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 09:07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Parkowej 9 w Piszu.

Zarządzenie Nr 121/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 sierpnia 2004 roku

czwartek, 2 wrz 2004 13:09
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 122/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

czwartek, 2 wrz 2004 13:11

Zarządzenie Nr 123/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 09:03
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz.

Zarządzenie Nr 124/04 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 09:00
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 125/04 Burmistrza Pisza z dnia 1 września 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 08:45
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji: Budowa drogi gminnej od m. Stare Guty do m. Pietrzyki - program SAPARD nr projektu 734-140032/03.

Zarządzenie Nr 126/04 Burmistrza Pisza z dnia 1 września 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 08:39
w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji: Modernizacja drogi gminnej na odcinku od drogi krajowej nr 63 do m. Turowo Duże - program SAPARD nr projektu 734-140046/03.

Zarządzenie Nr 127/04 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2004 r.

czwartek, 18 lis 2004 08:31
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 128/04 Burmistrza Pisza z dnia 03 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

piątek, 3 wrz 2004 09:52

Zarządzenie Nr 129/04 Burmistrza Pisza z dnia 03 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej .

piątek, 3 wrz 2004 09:50

Zarządzenie Nr 130/04 Burmistrza Pisza z dnia 03 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

piątek, 3 wrz 2004 09:55

Zarządzenie Nr 131/04 Burmistrza Pisza z dnia 8 września 2004 r.

poniedziałek, 29 lis 2004 10:31
w sprawie powołania rzecznika dyscyplinarnego w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 132/04 Burmistrza Pisza z dnia 9 września 2004 r.

poniedziałek, 29 lis 2004 10:25
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

Zarządzenie Nr 133/04 Burmistrza Pisza z dnia 9 września 2004 r.

piątek, 10 wrz 2004 13:56
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości.

Zarządzenie Nr 134/04 Burmistrza Pisza z dnia 9 września 2004 r.

poniedziałek, 29 lis 2004 10:17
w sprawie zasad używania oraz przydzielania odzieży ochronej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej pracownikom Urzędu Miejskiego w Piszu.

ZARZĄDZENIE Nr 135/04 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2004r.

wtorek, 14 wrz 2004 08:10
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Piłsudskiego w Piszu.

ZARZĄDZENIE NR 136/04 BURMISTRZA PISZA z dnia 16 września 2004 roku

poniedziałek, 20 wrz 2004 16:40
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 137/04 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2004 roku

piątek, 17 wrz 2004 15:00
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 138/04 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2004 r.

poniedziałek, 29 lis 2004 09:53
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odłów bezpańskich i pozbawionych opieki psów z terenów gminy Pisz oraz ich utrzymanie.

ZARZĄDZENIE Nr 139/04 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2004r.

wtorek, 5 paź 2004 14:28
w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej

Zarządzenie Nr 140/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2004 r.

poniedziałek, 29 lis 2004 09:40
w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania audytu wewnętrznego
 • uchylone Zarządzeniem Nr 111/06 Burmistrza Pisza z dnia 09.10.2006r
 • Zarządzenie Nr 141/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2004 r.

  poniedziałek, 29 lis 2004 09:00
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

  Zarządzenie Nr 142/04 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2004 roku

  czwartek, 7 paź 2004 10:27
  w sprawie powołania komisji przetargowej.

  ZARZĄDZENIE Nr 143 /04 Burmistrza Pisza z dnia 8 października 2004r.

  piątek, 8 paź 2004 15:44
  w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, ulic i chodników na terenie Gminy Pisz.

  ZARZĄDZENIE Nr 144/04 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2004r.

  piątek, 15 paź 2004 08:54
  w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz.

  Zarządzenie Nr 145/04 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2004r.

  środa, 6 lut 2008 09:44
  w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za najem lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Pisz.

  Zarządzenie Nr 146/04 Burmistrza Pisza z dnia 21 października 2004 r.

  poniedziałek, 13 gru 2004 09:03
  w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli, podłogowych płytek ceramicznych, materiałów montażowo-wykończeniowych.

  Zarządzenie Nr 147/04 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2004 roku

  czwartek, 28 paź 2004 12:30
  w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług sadzenia roślin i utrzymania terenów zielonych na terenie Gminy Pisz.

  Zarządzenie Nr 148/04 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2004 roku

  czwartek, 28 paź 2004 12:34
  w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług oczyszczania i wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy Pisz.

  Zarządzenie Nr 150/04 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2004 r.

  poniedziałek, 13 gru 2004 09:14
  w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu korytarzy Urzędu Miejskiego w Piszu.

  Zarządzenie Nr 151/04 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2004 roku

  wtorek, 26 paź 2004 15:16
  w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Piszu .

  Zarządzenie Nr 152/04 Burmistrza Pisza z dnia 29 października 2004 r.

  poniedziałek, 13 gru 2004 09:26
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.

  Zarządzenie Nr 153/04 Burmistrza Pisza z dnia 2 listopada 2004 r.

  poniedziałek, 13 gru 2004 09:35
  w sprawie przeprowadzenia konkursu dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Jestem bezpieczny".

  Zarządzenie Nr 155/04 Burmistrza Pisza z dnia 4 listopada 2004 r.

  poniedziałek, 13 gru 2004 09:40
  w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa - etyliny bezołowiowej 98, uniwersalnej 95U i oleju napędowego do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu.

  Zarządzenie Nr 156/04 Burmistrza Pisza z dnia 10 listopada 2004 roku

  piątek, 19 lis 2004 09:07
  w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok.

  Zarządzenie Nr 157/04 Burmistrza Pisza z dnia 18 listopada 2004 r.

  poniedziałek, 13 gru 2004 10:13
  w sprawie powołania komisji do oceny ofert w konkursie otwartym na dofinansowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu gminy i miasta Pisz w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

  Zarządzenie Nr 158/04 Burmistrza Pisza z dnia 22 listopada 2004 r.

  poniedziałek, 13 gru 2004 10:23
  w sprawie ogłoszenia konkursu na "świąteczny wystrój posesji, budynków, ulic, wystaw sklepowych oraz wsi i sołectw na terenie gminy Pisz".

  Zarządzenie Nr 159/04 Burmistrza Pisza z dnia 22 listopada 2004 r.

  poniedziałek, 13 gru 2004 10:32
  w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

  Zarządzenie Nr 160/04 Burmistrza Pisza z dnia 22 listopada 2004 r.

  poniedziałek, 13 gru 2004 10:44
  zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu rewitalizacji śródmieścia miasta Pisz.

  Zarządzenie Nr 161/04 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2004 r.

  poniedziałek, 13 gru 2004 10:59
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

  Zarządzenie Nr 162/04 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2004 r.

  poniedziałek, 13 gru 2004 12:09
  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Piszu.

  Zarządzenie Nr 164/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2004 r.

  poniedziałek, 13 gru 2004 12:45
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r.

  Zarządzenie Nr 165/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2004 r.

  czwartek, 2 gru 2004 10:36
  zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług geodezyjnych

  Zarządzenie Nr 166/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2004 r.

  wtorek, 18 sie 2015 14:55
  w sprawie ustalenia "Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Piszu"

  Zarządzenie Nr 167/04 Burmistrza Pisza z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

  czwartek, 9 gru 2004 12:47

  Zarządzenie Nr 168/04 Burmistrza Pisza z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

  czwartek, 9 gru 2004 13:13

  Zarządzenie Nr 170/04 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2004 r.

  poniedziałek, 3 sty 2005 11:20
  w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

  Zarządzenie Nr 171/04 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2004 r.

  środa, 5 sty 2005 15:30
  ustalenie minimalnych stawek rocznego czynszu dzierżawnego

  ZARZĄDZENIE Nr 172/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2004 r.

  piątek, 25 lut 2005 14:45
  w sprawie opłat za nadzór nad usługami świadczonymi przez podmioty gospodarcze na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz

  Zarządzenie Nr 173/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2004r.

  piątek, 31 gru 2004 13:57
  w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

  Zarządzenie Nr 174/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2004r.

  piątek, 31 gru 2004 14:02
  w sprawie powołania zespołów spisowych

  Zarządzenie Nr 175/04 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2004r.

  piątek, 23 lis 2012 12:33
  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.