BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 17/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 18 lutego 2004 roku

w sprawie powołania Kierownika Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.), zarządza się co następuje:§ 1

Z dniem 18 lutego 2004 r. powołuję Panią Dorotę Karpińską na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

§ 2

Wykonanie zarządzenie powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Pisz

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 18 lutego 2004r.


Data powstania: piątek, 20 lut 2004 09:52
Data opublikowania: piątek, 20 lut 2004 18:02
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2457 razy