BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/22 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2022 r.

czwartek, 20 sty 2022 08:15
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 2/22 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2022 r.

czwartek, 13 sty 2022 13:06
w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 3/22 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2022 r.

wtorek, 18 sty 2022 07:35
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2021 rok

Zarządzenie Nr 4/22 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2022 r.

wtorek, 18 sty 2022 07:37
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 5/22 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2022 r.

wtorek, 18 sty 2022 07:40
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2021 roku

Zarządzenie Nr 6/22 Burmistrza Pisza z dnia 13 stycznia 2022 r.

piątek, 14 sty 2022 07:34
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Łupki

Zarządzenie Nr 7/22 Burmistrza Pisza z dnia 20 stycznia 2022 r.

poniedziałek, 24 sty 2022 07:38
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz”

Zarządzenie Nr 8/22 Burmistrza Pisza z dnia 20 stycznia 2022 r.

piątek, 21 sty 2022 08:29
powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 9/22 Burmistrza Pisza z dnia 20 stycznia 2022 r.

piątek, 21 sty 2022 08:32
powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 10/22 Burmistrza Pisza z dnia 21 stycznia 2022 r.

środa, 2 mar 2022 07:22
w sprawie ustalenia terminów postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2022/2023 do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Zarządzenie Nr 11/22 Burmistrza Pisza z dnia 21 stycznia 2022 r.

wtorek, 1 lut 2022 11:58
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 12/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2022 r.

środa, 26 sty 2022 09:06
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu w związku z epidemią spowodowaną wirusem Sars-CoV-2

Zarządzenie Nr 13/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2022 r.

środa, 9 lut 2022 08:59
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 14/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2022 r.

środa, 9 lut 2022 09:01
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 15/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2022 r.

środa, 9 lut 2022 09:03
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2022 rok

Zarządzenie Nr 16/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2022 r.

środa, 9 lut 2022 09:05
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 17/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2022 r.

środa, 9 lut 2022 09:08
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 18/22 Burmistrza Pisza z dnia 26 stycznia 2022 r.

poniedziałek, 31 sty 2022 09:53
powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 19/22 Burmistrza Pisza z dnia 26 stycznia 2022 r.

poniedziałek, 31 sty 2022 09:55
powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 20/22 Burmistrza Pisza z dnia 26 stycznia 2022 r.

poniedziałek, 31 sty 2022 09:57
powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 22/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2022 r.

środa, 2 mar 2022 07:37
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 23/22 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2022 r.

piątek, 18 lut 2022 13:52
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 24/22 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2022 r.

czwartek, 10 lut 2022 07:31
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 25/22 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2022 r.

czwartek, 10 lut 2022 07:32
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2022 r.

wtorek, 15 lut 2022 13:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu"

Zarządzenie Nr 27/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2022 r.

środa, 16 lut 2022 13:31
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 28/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2022 r.

środa, 16 lut 2022 13:32
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 29/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2022 r.

piątek, 18 lut 2022 14:43
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2022 r.

Zarządzenie Nr 30/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2022 r.

środa, 2 mar 2022 07:41
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 31/22 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2022 r.

środa, 2 mar 2022 07:54
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 32/22 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2022 r.

środa, 2 mar 2022 08:05
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 33/22 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2022 r.

środa, 2 mar 2022 08:07
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 34/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 lutego 2022 r.

poniedziałek, 28 lut 2022 09:22
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2022 rok

Zarządzenie Nr 35/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 lutego 2022 r.

poniedziałek, 28 lut 2022 09:24
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 36/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2022 r.

piątek, 4 mar 2022 07:59
w sprawie powołania Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pisz na lata 2021-2027”

Zarządzenie Nr 37/22 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2022 r.

wtorek, 15 mar 2022 14:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Ogrodowej w Piszu. Doposażenie placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Lipowej w Piszu”

Zarządzenie Nr 38/22 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2022 r.

wtorek, 15 mar 2022 14:19
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 39/22 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2022r.

piątek, 4 mar 2022 09:28
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 40/22 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2022 r.

wtorek, 15 mar 2022 14:24
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 41/22 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2022 r.

wtorek, 15 mar 2022 14:29
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”

Zarządzenie Nr 42/2022 Burmistrza Pisza z dnia 8 marca 2022 r.

czwartek, 10 mar 2022 12:38
w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz"

Zarządzenie Nr 43/22 Burmistrza Pisza z dnia 8 marca 2022 r.

środa, 9 mar 2022 14:51
w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z incydentami bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

Zarządzenie Nr 44/22 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2022 r.

wtorek, 15 mar 2022 14:40
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 45/22 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2022 r.

wtorek, 15 mar 2022 14:44
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 46/22 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2022 r.

poniedziałek, 21 mar 2022 12:52
uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 47/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 marca 2022 r.

wtorek, 15 mar 2022 14:48
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2022 rok

Zarządzenie Nr 48/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 marca 2022 r.

wtorek, 15 mar 2022 14:51
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 49/22 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2022 r.

wtorek, 29 mar 2022 13:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”

Zarządzenie Nr 50/22 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2022 r.

poniedziałek, 21 mar 2022 12:57
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 51/22 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2022 r.

czwartek, 5 maj 2022 09:24
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 52/22 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2022 r.

poniedziałek, 21 mar 2022 10:36
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2022 rok

Zarządzenie Nr 53/22 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2022 r.

poniedziałek, 21 mar 2022 10:39
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 54/22 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2022 r.

poniedziałek, 21 mar 2022 10:40
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 55/22 Burmistrza Pisza z dnia 17 marca 2022 r.

poniedziałek, 21 mar 2022 11:51
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 56/22 Burmistrza Pisza z dnia 21 marca 2022 r.

czwartek, 24 mar 2022 14:46
w sprawie ustalenia zasad dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli za kształcenie nauczycieli w roku 2022, ustalenia wzoru wniosku o dofinansowanie kosztów udziału w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2022 oraz wzoru wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023

Zarządzenie Nr 57/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2022 r.

czwartek, 29 wrz 2022 09:45
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kosztów udziału w formach kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2022

Zarządzenie Nr 58/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2022 r.

wtorek, 28 mar 2062 11:47
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Pisz do realizacji zadań w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zarządzenie Nr 59/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2022 r.

czwartek, 14 kwi 2022 11:11
w sprawie powołania Zespołu Redakcyjnego Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 60/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2022 r.

czwartek, 31 mar 2022 08:14
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych

Zarządzenie Nr 61/22 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2022 r.

wtorek, 5 kwi 2022 07:45
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 62/22 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2022 r.

wtorek, 5 kwi 2022 07:48
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 63/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2022 r.

środa, 5 kwi 2062 11:56
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2022 rok

Zarządzenie Nr 64/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2022 r.

wtorek, 5 kwi 2022 11:58
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 65/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2022 r.

wtorek, 5 kwi 2022 12:00
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 66/22 Burmistrza Pisza z dnia 1 kwietnia 2022 r.

wtorek, 5 kwi 2022 12:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”

Zarządzenie Nr 67/22 Burmistrza Pisza z dnia 6 kwietnia 2022 r.

piątek, 8 kwi 2022 09:17
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2022 rok

Zarządzenie Nr 68/22 Burmistrza Pisza z dnia 6 kwietnia 2022 r.

piątek, 8 kwi 2022 09:34
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 69/22 Burmistrza Pisza z dnia 6 kwietnia 2022 r.

piątek, 8 kwi 2022 09:41
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 70/22 Burmistrza Pisza z dnia 7 kwietnia 2022 r.

środa, 13 kwi 2022 12:00
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pisz oraz kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Zarządzenie Nr 71/22 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2022 r.

środa, 13 kwi 2022 11:47
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 72/22 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2022 r.

środa, 13 kwi 2022 11:49
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 73/22 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2022 r.

środa, 13 kwi 2022 11:53
w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 74/22 Burmistrza Pisza z dnia 13 kwietnia 2022 r.

piątek, 6 maj 2022 07:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu”

Zarządzenie Nr 75/22 Burmistrza Pisza z dnia 13 kwietnia 2022 r.

czwartek, 14 kwi 2022 11:14
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2022 rok

Zarządzenie Nr 76/22 Burmistrza Pisza z dnia 13 kwietnia 2022 r.

czwartek, 14 kwi 2022 11:16
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 77/22 Burmistrza Pisza z dnia 13 kwietnia 2022 r.

czwartek, 14 kwi 2022 11:19
w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 78/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 kwietnia 2022 r.

czwartek, 21 kwi 2022 10:38
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 79/22 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2022 r.

czwartek, 28 kwi 2022 09:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego”

Zarządzenie Nr 80/22 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2022 r.

piątek, 29 kwi 2022 09:03
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2021 rok

Zarządzenie Nr 81/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

piątek, 29 kwi 2022 08:51
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 82/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

piątek, 29 kwi 2022 09:19
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 83/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2022 r.

piątek, 29 kwi 2022 09:16
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 84/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2022 r.

poniedziałek, 2 maj 2022 08:48
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2022 rok

Zarządzenie Nr 85/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2022 r.

poniedziałek, 2 maj 2022 08:53
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 86/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2022 r.

poniedziałek, 2 maj 2022 08:56
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 87/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2022 r.

poniedziałek, 2 maj 2022 09:09
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 88/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 kwietnia 2022 r.

sobota, 29 kwi 2062 08:49
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu do załatwiania spraw w zakresie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zarządzenie Nr 90/22 Burmistrza Pisza z dnia 2 maja 2022 r.

poniedziałek, 16 maj 2022 09:50
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfrowa Gmina”

Zarządzenie Nr 91/22 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2022 r.

wtorek, 16 maj 2062 09:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego w ramach zadania pn.: „Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR”

Zarządzenie Nr 92/22 Burmistrza Pisza z dnia 10 maja 2022 r.

środa, 11 maj 2022 08:55
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 93/22 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2022 r.

czwartek, 12 maj 2022 12:45
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 94/22 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2022 r.

czwartek, 12 maj 2022 12:48
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 95/22 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2022 r.

czwartek, 12 maj 2022 12:56
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 96/22 Burmistrza Pisza z dnia 12 maja 2022 r.

piątek, 13 maj 2022 12:15
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 97/22 Burmistrza Pisza z dnia 12 maja 2022 r.

piątek, 13 maj 2022 12:18
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kotle Dużym

Zarządzenie Nr 98/22 Burmistrza Pisza z dnia 12 maja 2022 r.

piątek, 13 maj 2022 12:20
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Zarządzenie Nr 99/22 Burmistrza Pisza z dnia 12 maja 2022 r.

piątek, 13 maj 2022 12:22
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 100/22 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2022 r.

wtorek, 24 maj 2022 11:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki - Maszty - Zawady”

Zarządzenie Nr 101/22 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2022 r.

wtorek, 24 maj 2022 12:06
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 102/22 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2022 r.

wtorek, 24 maj 2022 11:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego”

Zarządzenie Nr 103/22 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2022 r.

wtorek, 24 maj 2022 07:37
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Pisz za 2021 rok

Zarządzenie Nr 104/22 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2022 r.

poniedziałek, 30 maj 2022 12:44
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 105/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2022 r.

poniedziałek, 30 maj 2022 11:31
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Pisz za 2021 rok

Zarządzenie Nr 106/22 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2022 r.

czwartek, 26 maj 2022 11:09
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 107/22 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2022 r.

czwartek, 26 maj 2022 11:12
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 108/22 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2022 r.

czwartek, 26 maj 2022 11:14
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 109/22 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2022 r.

poniedziałek, 30 maj 2022 09:12
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 110/22 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2022 r.

poniedziałek, 30 maj 2022 09:15
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 111/22 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2022 r.

poniedziałek, 30 maj 2022 09:19
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 112/22 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2022 r.

poniedziałek, 30 maj 2022 09:27
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 113/22 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2022 r.

czwartek, 2 cze 2022 08:41
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż elementów placów zabaw i siłowi zewnętrznych na terenie gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 114/22 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2022 r.

poniedziałek, 30 maj 2022 12:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 115/22 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2022 r.

czwartek, 26 maj 2022 13:01
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 116/22 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2022 r.

czwartek, 26 maj 2022 13:04
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Zarządzenie Nr 117/22 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2022 r.

czwartek, 26 maj 2022 13:05
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kotle Dużym

Zarządzenie Nr 118/22 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2022 r.

czwartek, 26 maj 2022 13:08
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 119/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2022 r.

czwartek, 2 cze 2022 08:47
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 120/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2022 r.

czwartek, 2 cze 2022 08:50
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 121/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2022 r.

czwartek, 2 cze 2022 08:55
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 122/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2022 r.

czwartek, 2 cze 2022 08:58
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 123/22 Burmistrza Pisza z dnia 2 czerwca 2022 r.

środa, 8 cze 2022 09:26
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 124/22 Burmistrza Pisza z dnia 2 czerwca 2022 r.

środa, 8 cze 2022 09:28
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 125/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2022 r.

piątek, 24 cze 2022 09:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki”

Zarządzenie Nr 126/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2022 r.

środa, 15 cze 2022 08:25
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Zarządzenie Nr 127/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2022 r.

środa, 15 cze 2022 08:27
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 128/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2022 r.

środa, 15 cze 2022 08:32
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Maksymiliana Marii Kolbego w Kotle Dużym

Zarządzenie Nr 129/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2022 r.

środa, 15 cze 2022 08:34
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 130/22 Burmistrza Pisza z dnia 17 czerwca 2022 r.

czwartek, 25 sie 2022 10:41
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 131/22 Burmistrza Pisza z dnia 17 czerwca 2022 r.

czwartek, 23 cze 2022 10:48

Zarządzenie Nr 132/22 Burmistrza Pisza z dnia 21 czerwca 2022 r.

środa, 22 cze 2022 12:54
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego”

Zarządzenie Nr 133/22 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2022 r.

czwartek, 30 cze 2022 08:05
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 134/22 Burmistrza Pisza z dnia 23 czerwca 2022 r.

poniedziałek, 4 lip 2022 12:17
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 135/22 Burmistrza Pisza z dnia 23 czerwca 2022 r.

poniedziałek, 4 lip 2022 12:20
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 136/22 Burmistrza Pisza z dnia 23 czerwca 2022 r.

poniedziałek, 4 lip 2022 12:22
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 137/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2022 r.

wtorek, 28 cze 2022 10:26
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 138/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2022 r.

poniedziałek, 4 lip 2022 12:24
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 139/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2022 r.

poniedziałek, 4 lip 2022 12:28
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 140/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2022 r.

poniedziałek, 4 lip 2022 12:31
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 141/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2022 r.

czwartek, 30 cze 2022 07:57
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa drogi nr 17401ON Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N”

Zarządzenie Nr 142/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2022 r.

poniedziałek, 4 lip 2022 08:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”

Zarządzenie Nr 143/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2022 r.

poniedziałek, 11 lip 2022 14:21
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 144/22 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2022 r.

poniedziałek, 4 lip 2022 08:11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik”

Zarządzenie Nr 145/2022 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2022 r.

poniedziałek, 18 lip 2022 13:30
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektów Statutów Sołectw Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 146/22 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2022 r.

poniedziałek, 11 lip 2022 08:22
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfrowa Gmina”

Zarządzenie Nr 147/22 Burmistrza Pisza z dnia 4 lipca 2022 r.

poniedziałek, 11 lip 2022 08:19
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 148/22 Burmistrza Pisza z dnia 6 lipca 2022 r.

poniedziałek, 11 lip 2022 08:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz”

Zarządzenie Nr 149/22 Burmistrza Pisza z dnia 11 lipca 2022 r.

piątek, 15 lip 2022 07:31
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki”

Zarządzenie Nr 150/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 lipca 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 07:52
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową” w ramach zadania budżetowego pn. „Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalne z halą sportowo-widowiskową - wykonanie dokumentacji projektowej””

Zarządzenie Nr 151/22 Burmistrza Pisza z dnia 15 lipca 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 07:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty”

Zarządzenie Nr 152/22 Burmistrza Pisza z dnia 18 lipca 2022 r.

piątek, 22 lip 2022 07:22
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.

Zarządzenie Nr 153/22 Burmistrza Pisza z dnia 18 lipca 2022 r.

czwartek, 21 lip 2022 14:36
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 154/22 Burmistrza Pisza z dnia 21 lipca 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 07:58
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik”

Zarządzenie Nr 155/22 Burmistrza Pisza z dnia 25 lipca 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 08:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż elementów placów zabaw i siłowi zewnętrznych na terenie gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 156/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 lipca 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 08:23
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego pn. ”Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N””

Zarządzenie Nr 157/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 lipca 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 08:33
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 158/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 lipca 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 08:41
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 159/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 lipca 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 08:44
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 160/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 lipca 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 08:49
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 161/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 lipca 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 08:52
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 162/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 lipca 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 08:55
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 163/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 lipca 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 08:58
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 164/22 Burmistrza Pisza z dnia 4 sierpnia 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 07:41
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa drogi nr 174010N Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N”

Zarządzenie Nr 165/22 Burmistrza Pisza z dnia 8 sierpnia 2022 r.

wtorek, 9 sie 2022 09:01
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 174542N od ul. Długiej do plaży miejskiej w m. Pisz”

Zarządzenie Nr 166/22 Burmistrza Pisza z dnia 9 sierpnia 2022 r.

wtorek, 16 sie 2022 07:58
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 167/22 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2022 r.

wtorek, 16 sie 2022 08:02
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik”

Zarządzenie Nr 168/22 Burmistrza Pisza z dnia 12 sierpnia 2022 r.

środa, 17 sie 2022 14:20
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części wsi Łupki”

Zarządzenie Nr 169/22 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2022 r.

środa, 17 sie 2022 14:23
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 170/22 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2022 r.

czwartek, 17 sie 2062 14:24
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Zarządzenie Nr 171/22 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2022 r.

środa, 17 sie 2022 14:28
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Kotle Dużym

Zarządzenie Nr 172/22 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2022 r.

środa, 17 sie 2022 14:30
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 173/22 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2022 r.

środa, 5 paź 2022 08:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Maldanin - Imionek wraz z budową oświetlenia drogowego”

Zarządzenie Nr 174/22 Burmistrza Pisza z dnia 18 sierpnia 2022 r.

wtorek, 23 sie 2022 08:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 175/22 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2022 r.

wtorek, 23 sie 2022 10:18
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 176/22 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2022 r.

czwartek, 25 sie 2022 10:27
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 177/22 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2022 r.

czwartek, 25 sie 2022 10:29
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 178/22 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2022 r.

czwartek, 25 sie 2022 10:31
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 179/22 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2022 r.

czwartek, 25 sie 2022 10:33
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na północ od kanału Jeglińskiego i na część jez. Seksty”

Zarządzenie Nr 180/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 sierpnia 2022 r.

czwartek, 25 sie 2022 10:34
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 181/22 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2022 r.

czwartek, 1 wrz 2022 08:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 174018N Pietrzyki - Maszty - Zawady”

Zarządzenie Nr 182/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2022 r.

piątek, 2 wrz 2022 07:33
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2025 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 183/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2022 r.

czwartek, 1 wrz 2022 08:53
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa i montaż elementów placów zabaw i siłowi zewnętrznych na terenie gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 184/22 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2022 r.

środa, 7 wrz 2022 11:30
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 185/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2022 r.

piątek, 2 wrz 2022 07:18
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 186/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2022 r.

piątek, 2 wrz 2022 07:21
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 187/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2022 r.

piątek, 2 wrz 2022 07:24
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 188/22 Burmistrza Pisza z dnia 1 września 2022 r.

poniedziałek, 12 wrz 2022 07:35
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022

Zarządzenie Nr 189/22 Burmistrza Pisza z dnia 1 września 2022 r.

środa, 11 sty 2023 08:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 63/1 obręb Wąglik”

Zarządzenie Nr 190/22 Burmistrza Pisza z dnia 7 września 2022 r.

poniedziałek, 12 wrz 2022 07:39
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 191/22 Burmistrza Pisza z dnia 7 września 2022 r.

poniedziałek, 12 wrz 2022 07:42
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 192/22 Burmistrza Pisza z dnia 8 września 2022 r.

poniedziałek, 12 wrz 2022 07:46
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Cyfrowa Gmina”

Zarządzenie Nr 193/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2022 r.

poniedziałek, 19 wrz 2022 09:26
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 194/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2022 r.

poniedziałek, 19 wrz 2022 09:28
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 195/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2022 r.

poniedziałek, 19 wrz 2022 09:38
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 196/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2022 r.

poniedziałek, 26 wrz 2022 13:30
w sprawie ilości przyznawanych stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 197/22 Burmistrza Pisza z dnia 19 września 2022 r.

czwartek, 29 wrz 2022 09:28
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 198/22 Burmistrza Pisza z dnia 19 września 2022 r.

poniedziałek, 26 wrz 2022 11:05
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N””

Zarządzenie Nr 199/22 Burmistrza Pisza z dnia 21 września 2022 r.

czwartek, 29 wrz 2022 09:22
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 200/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2022 r.

poniedziałek, 5 gru 2022 09:11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż elementów placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 201/22 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2022 r.

wtorek, 4 paź 2022 12:01
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 202/22 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2022 r.

wtorek, 4 paź 2022 12:06
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 203/22 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2022 r.

wtorek, 4 paź 2022 12:08
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 204/22 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2022 r.

wtorek, 4 paź 2022 12:10
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 205/22 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2022 r.

wtorek, 4 paź 2022 12:14
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 206/22 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2022 r.

wtorek, 4 paź 2022 12:15
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 207/22 Burmistrza Pisza z dnia 4 października 2022 r.

czwartek, 6 paź 2022 11:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup i montaż lamp solarnych w ramach zadania pn. „Modernizacja infrastruktury turystycznej na terenach wiejskich w gminie Pisz””

Zarządzenie Nr 208/22 Burmistrza Pisza z dnia 4 października 2022 r.

czwartek, 6 paź 2022 11:51
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup samochodu dostawczego”

Zarządzenie Nr 209/22 Burmistrza Pisza z dnia 4 października 2022 r.

czwartek, 6 paź 2022 11:54
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 210/22 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:15
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu -etap I, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu””

Zarządzenie Nr 211/22 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:18
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 212/22 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:24
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 213/22 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:29
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 214/22 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2022 r.

środa, 12 paź 2022 13:30
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 215/22 Burmistrza Pisza z dnia 12 października 2022 r.

czwartek, 13 paź 2022 14:44
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 216/22 Burmistrza Pisza z dnia 13 października 2022 r.

poniedziałek, 24 paź 2022 11:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Piszu”

Zarządzenie Nr 217/22 Burmistrza Pisza z dnia 13 października 2022 r.

piątek, 14 paź 2022 10:17
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2023”.

Zarządzenie Nr 218/22 Burmistrza Pisza z dnia 17 października 2022 r.

poniedziałek, 24 paź 2022 11:41
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu -etap II, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu””

Zarządzenie Nr 219/22 Burmistrza Pisza z dnia 18 października 2022 r.

wtorek, 24 paź 2062 11:42
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora Ochrony Danych w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 220/22 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2022 r.

poniedziałek, 24 paź 2022 11:46
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 221/22 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2022 r.

poniedziałek, 24 paź 2022 11:49
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 222/22 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2022 r.

poniedziałek, 24 paź 2022 11:52
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 223/22 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2022 r.

poniedziałek, 24 paź 2022 11:55
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 224/2022 Burmistrza Pisza z dnia 20 października 2022 r.

wtorek, 25 paź 2022 08:37
w sprawie powołania zespołu doradczego do spraw rozwoju bazy sportowej na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 225/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 października 2022 r.

czwartek, 27 paź 2022 09:43
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulic Owocowej, Letniej, Wileńskiej, Wiosennej w Piszu w ramach zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa ulicy Owocowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Letniej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wileńskiej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Wiosennej w Piszu””

Zarządzenie Nr 226/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 października 2022 r.

czwartek, 27 paź 2022 09:37
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 227/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 października 2022 r.

czwartek, 27 paź 2022 09:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Zakup samochodu dostawczego”

Zarządzenie Nr 228/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2022 r.

środa, 2 lis 2022 11:59
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków, zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 229/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 października 2022 r.

środa, 2 lis 2022 12:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa drogi nr 17401 ON Wiartel Mały - Wiartel od drogi powiatowej nr 1522N”

Zarządzenie Nr 230/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2022 r.

środa, 2 lis 2022 12:12
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 231/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2022 r.

środa, 2 lis 2022 12:09
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 232/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2022 r.

środa, 2 lis 2022 12:07
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 233/22 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2022 r.

środa, 2 lis 2022 12:05
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 234/22 Burmistrza Pisza z dnia 4 listopada 2022 r.

poniedziałek, 7 lis 2022 13:39
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 235/22 Burmistrza Pisza z dnia 4 listopada 2022 r.

poniedziałek, 7 lis 2022 13:43
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 236/2022 Burmistrza Pisza z dnia 7 listopada 2022 r.

wtorek, 15 lis 2022 08:37
w sprawie powołania członków zespołu doradczego do spraw rozwoju bazy sportowej na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 237/22 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2022 r.

wtorek, 15 lis 2022 09:29
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 238/22 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2022 r.

wtorek, 15 lis 2022 09:31
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 239/22 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2022 r.

wtorek, 15 lis 2022 09:32
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 240/22 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2022 r.

wtorek, 15 lis 2022 09:41
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 241/22 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2022 r.

czwartek, 10 lis 2022 08:01
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 242/22 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2022 r.

czwartek, 10 lis 2022 08:09
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 243/22 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2022 r.

czwartek, 17 lis 2022 11:37
w sprawie projektu Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2023-2026

Zarządzenie Nr 244/22 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2022 r.

czwartek, 17 lis 2022 11:49
w sprawie projektu budżetu Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 245/22 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2022 r.

czwartek, 17 lis 2022 12:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”

Zarządzenie Nr 246/22 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2022 r.

wtorek, 10 sty 2023 13:47
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Zarządzenie Nr 247/22 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2022 r.

wtorek, 10 sty 2023 13:50
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania i składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Piszu

Zarządzenie Nr 248/22 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2022 r.

czwartek, 1 gru 2022 10:14
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 249/22 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2022 r.

piątek, 25 lis 2022 14:19
w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu na 2023 rok

Zarządzenie Nr 250/22 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2022 r.

piątek, 25 lis 2022 14:22
w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 251/22 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2022 r.

piątek, 25 lis 2022 14:32
w sprawie projektu planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zarządzenie Nr 252/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2022 r.

piątek, 25 lis 2022 14:45
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 253/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2022 r.

piątek, 25 lis 2022 14:47
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 254/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2022 r.

piątek, 25 lis 2022 14:49
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 255/22 Burmistrza Pisza z dnia 24 listopada 2022 r.

piątek, 25 lis 2022 14:51
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 256/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2022 r.

czwartek, 1 gru 2022 09:46
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 257/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2022 r.

czwartek, 1 gru 2022 09:49
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 258/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2022 r.

czwartek, 1 gru 2022 09:51
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 259/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2022 r.

czwartek, 1 gru 2022 09:53
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 260/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2022 r.

środa, 30 lis 2022 12:25
w sprawie zasad używania energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 261/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2022 r.

czwartek, 1 gru 2022 09:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N””

Zarządzenie Nr 262/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2022 r.

czwartek, 1 gru 2022 09:57
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu ”

Zarządzenie Nr 263/22 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2022 r.

poniedziałek, 5 gru 2022 08:33
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 264/22 Burmistrza Pisza z dnia 5 grudnia 2022 r.

środa, 7 gru 2022 09:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 265/22 Burmistrza Pisza z dnia 5 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 12 gru 2022 10:58
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku Skarbu Państwa zarządzanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Zarządzenie Nr 266/22 Burmistrza Pisza z dnia 6 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 12 gru 2022 11:00
uchylające zarządzenie w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 267/22 Burmistrza Pisza z dnia 6 grudnia 2022 r.

piątek, 16 gru 2022 08:31
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 268/22 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2022 r.

czwartek, 8 gru 2022 07:48
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 269/22 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2022 r.

czwartek, 8 gru 2022 07:45
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 270/22 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 12 gru 2022 11:04
w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 271/22 Burmistrza Pisza z dnia 8 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 12 gru 2022 11:10
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 272/22 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2022 r.

piątek, 16 gru 2022 08:34
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu”

Zarządzenie Nr 273/22 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2022 r.

piątek, 16 gru 2022 08:39
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 174525N w Piszu” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Długiej do plaży miejskiej oraz wzdłuż Al. Turystów do ulicy Pionierów wzdłuż dróg gminnych 174525N i 174542N””

Zarządzenie Nr 274/22 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2022 r.

piątek, 16 gru 2022 08:43
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku Skarbu Państwa zarządzanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Zarządzenie Nr 275/22 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2022 r.

wtorek, 27 gru 2022 12:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”

Zarządzenie Nr 276/22 Burmistrza Pisza z dnia 16 grudnia 2022 r.

wtorek, 27 gru 2022 12:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz na 2023 r.”

Zarządzenie Nr 277/22 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2022 r.

wtorek, 27 gru 2022 12:08
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 278/22 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2022 r.

wtorek, 27 gru 2022 12:10
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 279/22 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2022 r.

wtorek, 27 gru 2022 12:16
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 282/22 Burmistrza Pisza z dnia 21 grudnia 2022 r.

wtorek, 27 gru 2022 12:34
w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu marki Renault Master, będącego własnością Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 283/22 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2022 r.

wtorek, 27 gru 2022 12:21
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 284/22 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2022 r.

czwartek, 29 gru 2022 12:54
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 285/22 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2022 r.

czwartek, 29 gru 2022 12:56
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2022 roku

Zarządzenie Nr 286/22 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2022 r.

czwartek, 29 gru 2022 12:59
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 287/22 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2022 r.

wtorek, 10 sty 2023 10:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Piszu”

Zarządzenie Nr 288/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 grudnia 2022 r.

piątek, 30 gru 2022 10:09
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu -etap II, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu””

Zarządzenie Nr 289/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 grudnia 2022 r.

czwartek, 29 gru 2022 13:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Turośl oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przeznaczonego pod cmentarz komunalny we wsi Turośl”

Zarządzenie Nr 290/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 grudnia 2022 r.

czwartek, 29 gru 2022 13:06
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 291/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 grudnia 2022 r.

czwartek, 29 gru 2022 13:12
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

Zarządzenie Nr 292/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 grudnia 2022 r.

piątek, 30 gru 2022 10:15
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz”

Zarządzenie Nr 293/22 Burmistrza Pisza z dnia 27 grudnia 2022 r.

czwartek, 29 gru 2022 13:18
w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 294/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2022 r.

czwartek, 29 gru 2022 13:25
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 295/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2022 r.

czwartek, 29 gru 2022 13:30
w sprawie planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zarządzenie Nr 296/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 2 sty 2023 12:28
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 297/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 2 sty 2023 12:26
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 298/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2022 r.

piątek, 30 gru 2022 10:19
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad użytkowania osobowych samochodów służbowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 299/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2022 r.

piątek, 30 gru 2022 10:54
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”

Zarządzenie Nr 300/22 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2022 r.

piątek, 30 gru 2022 10:43
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Matejki w Piszu”

Zarządzenie Nr 301/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2022 r.

środa, 11 sty 2023 07:38
w sprawie powołania Dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu

Zarządzenie Nr 302/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2022 r.

środa, 11 sty 2023 07:42
w sprawie powołania Dyrektora Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 303/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 2 sty 2023 09:40
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu”

Zarządzenie Nr 304/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 2 sty 2023 09:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 305/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 2 sty 2023 09:48
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej łączącej SM Szeroki Bór Piski z drogą krajową nr 58”

Zarządzenie Nr 306/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 2 sty 2023 09:50
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 307/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 2 sty 2023 11:42
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 308/22 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 2 sty 2023 11:44
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

Zarządzenie Nr 309/22 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 2 sty 2023 09:53
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2022

Zarządzenie Nr 310/22 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2022 r.

poniedziałek, 2 sty 2023 11:47
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu