BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrza wybierają mieszkańcy gminy w wyborach bezpośrednich na 5-letnią kadencję

Dariusz Kiński - wybrany został Burmistrzem Pisza na kadencję 2024 - 2029

tel. 87 424 12 00

Burmistrz jest organem wykonawczym, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
określanie sposobu wykonywania uchwał,
gospodarowanie mieniem komunalnym,
wykonywanie budżetu,
zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,


Sposób działanie gminy i jej organów określają:

przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609),
statut gminy.


Zbiór przepisów gminnych prowadzony jest w Urzędzie Miejskim i udostępniany wszystkim zainteresowanym osobom.

Data powstania: piątek, 24 maj 2024 11:08
Data opublikowania: piątek, 24 maj 2024 11:10
Opublikował(a): Wojciech Józwik
Zaakceptował(a): Wojciech Józwik
Artykuł był czytany: 516 razy