BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 50/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 07 maja 2004r

w sprawie powołania likwidatora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu


Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr XXIII/270/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie likwidacji Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu, zarządzam co następuje:§ 1

Z dniem 07 maja 2004r. powołuję Pana Adama Masłowskiego na likwidatora Ośrodka Kultury i Rekreacji w Wiartlu.

§ 2
Termin zakończenia postępowania likwidacyjnego wyznaczam na dzień 30.06.2004r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data powstania: poniedziałek, 10 maj 2004 15:57
Data opublikowania: wtorek, 11 maj 2004 12:32
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2479 razy