BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 168/04 Burmistrza Pisza z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w obrębie Wiartel , gmina Pisz oznaczonej numerami
geodezyjnymi działek 10/7 i 9 o powierzchni ogólnej 8.718m2 dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW
Nr 12604,7378 , w składzie :

1/Przewodniczący komisji - Borak Małgorzata
2/Członek komisji - Wnęta Grażyna
3/Członek komisji - Żmijewska Ewa
4/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 17 grudnia 2004r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 9 gru 2004 13:13
Data opublikowania: czwartek, 9 gru 2004 15:56
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2498 razy