BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 174/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie powołania zespołów spisowych
Na podstawie ust. 4 rozdziału III Załącznika do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji zarządzam, co następuje:


§ 1
Powołuję zespoły spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Piszu w składzie:
1/ do przeprowadzenia spisu stanu paliwa w samochodach używanych w Urzędzie Miejskim i OSP
Jarosław Turski – przewodniczący
Ryszard Buczel – członek
2/ do przeprowadzenia spisu stanu gotówki oraz innych składników majątkowych w kasie
Monika Stypułkowska – przewodniczący
Henryk Skrodzki – członek
3/ do przeprowadzenia spisu stanu gruntów
Grażyna Wnęta – przewodniczący
Marcin Ilewicz – członek
4/ do przeprowadzenia spisu inwestycji w toku
Michał Andrzejczyk – przewodniczący
Stanisław Plona - członek


§ 2
Zakres obowiązków i odpowiedzialności członków zespołów spisowych określa Instrukcja Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Piszu.

§ 3
Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r.

§ 4
Arkusze spisowe z inwentaryzacji należy przekazać przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej do dnia 14 stycznia 2005r.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 31 gru 2004 14:02
Data opublikowania: piątek, 31 gru 2004 15:24
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2611 razy