BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 122/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. Nr 9,
poz.30 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrębie Bogumiły , gmina Pisz oznaczonej
nr działek 80,81 , o łącznej powierzchni ogólnej 1.900m2 objętej księgą wieczystą
KW Nr 13744 - w dniu 08 września 2004r. ,
działek niezabudowanych oznaczonych nr 74/1 o pow.1.753m2 , nr 74/2 o pow.1.744m2,
objętych Księgą Wieczystą KW Nr 12698 położonych we wsi Pogobie Tylne , gmina Pisz
w dniu 03 września 2004r. , w składzie :

1.Przewodniczący komisji - Suwała Krzysztof
2.Członek komisji - Wnęta Grażyna
3.Członek komisji - Żmijewska Ewa
4.Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 2 wrz 2004 13:11
Data opublikowania: czwartek, 2 wrz 2004 17:15
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2564 razy