BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 121/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 24 sierpnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. Nr 9,
poz.30 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
zabudowanej położonej w obrębie Wiartel , gmina Pisz oznaczonej nr działek 10/7 i 9
o powierzchni ogólnej 8.718m2 , objętych księgą wieczystą KW Nr 12604,7378-
w dniu 30 sierpnia 2004r. w składzie :

1.Przewodniczący komisji - Suwała Krzysztof
2.Członek komisji - Żmijewska Ewa
3.Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 2 wrz 2004 13:09
Data opublikowania: czwartek, 2 wrz 2004 17:15
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2570 razy