BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/10 Burmistrza Pisza z dnia 05 stycznia 2010 r.

poniedziałek, 18 sty 2010 10:31
w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 2/10 Burmistrza Pisza z dnia 05 stycznia 2010 r.

poniedziałek, 18 sty 2010 10:40
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 3/10 Burmistrza Pisza z dnia 05 stycznia 2010 r.

poniedziałek, 18 sty 2010 10:46
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 4/10 Burmistrza Pisza z dnia 7 stycznia 2010 r.

piątek, 8 sty 2010 08:58
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni utwardzonych działki oznaczonej numerem geodezyjnym 469/9 położonej przy ulicy Warszawskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 5/10 Burmistrza Pisza z dnia 07 stycznia 2010 r.

poniedziałek, 18 sty 2010 10:52
w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zarządzenie Nr 6/10 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2010 r.

poniedziałek, 11 sty 2010 15:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu podczas realizacji projektu „Rewitalizacja śródmieścia miasta Pisz – Etap I”

Zarządzenie Nr 7/10 Burmistrza Pisza z dnia 12 stycznia 2010 r.

wtorek, 12 sty 2010 15:26
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zarządzenie Nr 8/10 Burmistrza Pisza z dnia 13 stycznia 2010 r.

środa, 13 sty 2010 15:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej

Zarządzenie Nr 9/10 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2010 r.

czwartek, 14 sty 2010 10:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług oczyszczania i wywozu stałych odpadów z terenu gminy i miasta Pisz

Zarządzenie Nr 10/10 Burmistrza Pisza z dnia 14 stycznia 2010 r.

czwartek, 14 sty 2010 09:24
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 11/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2010 r.

piątek, 15 sty 2010 14:30
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni placu manewrowego w Piszu przy ul. Matejki 2

Zarządzenie Nr 12/10 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2010 r.

czwartek, 28 sty 2010 10:23
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Opiniującego ds. organizacji pozarządowych.

Zarządzenie Nr 13/10 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2010 r.

środa, 21 kwi 2010 11:50
w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2010 rok

Zarządzenie Nr 14/10 Burmistrza Pisza z dnia 20 stycznia 2010 r.

środa, 20 sty 2010 15:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni drogi w Kociołku Szlacheckim

Zarządzenie Nr 15/10 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2010 r.

piątek, 22 sty 2010 14:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i opracowanie map zasadniczych w skali 1:1000 w postaci numerycznej oraz klasycznej

Zarządzenie Nr 16/10 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2010 r.

czwartek, 28 sty 2010 10:29
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2010.

Zarządzenie Nr 17/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 stycznia 2010 r.

czwartek, 28 sty 2010 10:42
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 18/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 stycznia 2010 r.

czwartek, 28 sty 2010 10:46
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 19/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 stycznia 2010 r.

czwartek, 28 sty 2010 10:51
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 20/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 stycznia 2010 r.

czwartek, 28 sty 2010 10:57
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 21/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 stycznia 2010 r.

wtorek, 26 sty 2010 15:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w obrębie wsi Łupki

Zarządzenie Nr 22/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 stycznia 2010 r.

wtorek, 26 sty 2010 15:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem

Zarządzenie Nr 23/10 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2010 r.

czwartek, 28 sty 2010 15:14
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od miejscowości Maldanin do miejscowości Zdory wraz z przebudową istniejącego kolektora tłocznego Pisz-Maldanin

Zarządzenie Nr 24/10 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2010 r.

czwartek, 11 lut 2010 07:51
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządzenie Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r.

piątek, 19 mar 2010 14:09
w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 26/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r.

czwartek, 11 lut 2010 07:58
w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach

Zarządzenie Nr 27/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r.

środa, 21 kwi 2010 12:03
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 28/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2010 r.

czwartek, 11 lut 2010 08:09
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 29/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2010 r.

czwartek, 11 lut 2010 08:18
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zarządzenie Nr 30/10 Burmistrza Pisza z dnia 9 lutego 2010 r.

wtorek, 9 lut 2010 12:11
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu.

Zarządzenie Nr 31/10 Burmistrza Pisza z dnia 16 lutego 2010 r.

piątek, 19 lut 2010 08:38
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Jeglin

Zarządzenie Nr 32/10 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2010 r.

wtorek, 9 mar 2010 14:59
w sprawie powołania jury do przeprowadzenia eliminacji lokalnych XVI Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 33/10 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2010 r.

wtorek, 9 mar 2010 15:03
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 34/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2010 r.

poniedziałek, 1 mar 2010 11:43
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2010 r.

środa, 21 kwi 2010 12:07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 36/10 Burmistrza Pisza z dnia 01 marca 2010 r.

wtorek, 9 mar 2010 14:37
w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej

Zarządzenie Nr 37/10 Burmistrza Pisza z dnia 01 marca 2010 r.

wtorek, 9 mar 2010 14:40
w sprawie zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 38/10 Burmistrza Pisza z dnia 01 marca 2010 r.

poniedziałek, 22 mar 2010 10:25
w sprawie kontroli instytucjonalnej w jednostkach organizacyjnych Gminy Pisz i w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 39/10 Burmistrza Pisza z dnia 01 marca 2010 r.

wtorek, 9 mar 2010 14:51
w sprawie wprowadzenia karty audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 40/10 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2010 r.

środa, 17 mar 2010 08:06
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania jury do przeprowadzenia eliminacji lokalnych XVI Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 41/10 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 13:00
w sprawie wprowadzenia księgi procedur audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 42/10 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2010 r.

środa, 21 kwi 2010 12:32
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Zarządzenie Nr 43/10 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2010 r.

poniedziałek, 22 mar 2010 10:34
w sprawie zasad korzystania z telefonów służbowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 44/10 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2010 r.

wtorek, 23 mar 2010 09:15
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę żwiru i tłucznia na terenie Gminy Pisz oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem

Zarządzenie Nr 45/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2010 r.

środa, 24 mar 2010 14:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę świetlicy wiejskiej w Pilchach wraz z zagospodarowaniem terenu

Zarządzenie Nr 46/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2010 r.

środa, 21 kwi 2010 12:39
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 47/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2010 r.

piątek, 26 mar 2010 13:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej od m. Maldanin do m. Zdory wraz z przebudową istniejącego kolektora tłocznego Pisz-Maldanin”

Zarządzenie Nr 48/10 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2010 r.

wtorek, 30 mar 2010 14:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia terenów osiedlowych przy ulicach Matejki i Lipowej w Piszu

Zarządzenie Nr 49/10 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2010 r.

środa, 21 kwi 2010 12:12
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 50/10 Burmistrza Pisza z dnia 1 kwietnia 2010 r.

czwartek, 1 kwi 2010 14:25
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulic Klonowej, Agrestowej, Jaśminowej i Świerkowej w Piszu

Zarządzenie Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r.

wtorek, 13 kwi 2010 12:17
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 52/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2010 r.

piątek, 9 kwi 2010 08:47
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 53/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2010 r.

czwartek, 15 kwi 2010 15:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 54/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 kwietnia 2010 r.

środa, 21 kwi 2010 12:49
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 55/10 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2010 r.

wtorek, 27 kwi 2010 10:10
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu

Zarządzenie Nr 56/10 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 12:55
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 57/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 kwietnia 2010 r.

czwartek, 29 kwi 2010 12:12
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni drogi na ul. Gałczyńskiego w Piszu na działkach o numerach geodezyjnych 464/16 i 461/3

Zarządzenie Nr 58/10 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 12:51
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 59/10 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2010 r.

wtorek, 11 maj 2010 14:47
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o numerach geodezyjnych 1431/9 i 1431/10 przy ulicy Zagłoby w Piszu

Zarządzenie Nr 60/10 Burmistrza Pisza z dnia 13 maja 2010 r.

czwartek, 13 maj 2010 15:18
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 398/3 i 398/4 przy ulicy Lipowej w Piszu

Zarządzenie Nr 61/10 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2010 r.

poniedziałek, 17 maj 2010 08:42

Zarządzenie Nr 62/10 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2010 r.

środa, 19 maj 2010 14:27
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej na działce o numerze geodezyjnym 1142/10 w Piszu

Zarządzenie Nr 63/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2010 r.

środa, 26 maj 2010 14:07
w sprawie przygotowania i udziału wydzielonych sił i środków Gminy Pisz w wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu „ŚNIARDWY 2010”

Zarządzenie Nr 64/10 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2010 r.

piątek, 21 maj 2010 14:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji projektu „Przebudowa wraz z rozbudową miejskiej oczyszczalni ścieków w Piszu”

Zarządzenie Nr 65/10 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 12:47
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 66/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2010 r.

poniedziałek, 24 maj 2010 14:29
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 322/5, 481/9, 1428/5 i 1442/29 przy ul. Wojska Polskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 67/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 12:41
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych

Zarządzenie Nr 68/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 12:35
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 69/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2010 r.

wtorek, 25 maj 2010 14:26
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont kładki dla pieszych przy ulicy Młodzieżowej w Piszu

Zarządzenie Nr 70/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 12:30
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 71/10 Burmistrza Pisza z dnia 27 maja 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 11:56
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 72/10 Burmistrza Pisza z dnia 28 maja 2010 r.

piątek, 28 maj 2010 13:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont poddasza w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym

Zarządzenie Nr 73/10 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 11:49
w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 74/10 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 11:42
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego

Zarządzenie Nr 75/10 Burmistrza Pisza z dnia 1 czerwca 2010 r.

piątek, 4 cze 2010 12:16
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Zarządzenie Nr 76/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 czerwca 2010 r.

środa, 2 cze 2010 12:40
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni drogi gminnej na działce o numerze geodezyjnym 1142/10 w Piszu

Zarządzenie Nr 77/10 Burmistrza Pisza z dnia 4 czerwca 2010 r.

piątek, 4 cze 2010 13:04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni utwardzonych działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 390/2 i 391/3 przy ulicy Dworcowej w Piszu

Zarządzenie Nr 78/10 Burmistrza Pisza z dnia 4 czerwca 2010 r.

środa, 16 cze 2010 07:39
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 79/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 czerwca 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 11:37
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 80/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 czerwca 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 11:31
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 81/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 czerwca 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 11:26
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 82/10 Burmistrza Pisza z dnia 09 czerwca 2010 r.

wtorek, 15 cze 2010 08:48
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 83/10 Burmistrza Pisza z dnia 9 czerwca 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 11:08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 84/10 Burmistrza Pisza z dnia 9 czerwca 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 11:04
zmieniające zarządzenie Nr 73/10 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 85/10 Burmistrza Pisza z dnia 9 czerwca 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 10:59
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 86/10 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2010 r.

wtorek, 15 cze 2010 15:11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont chodników i nawierzchni ulicy 1 Maja w Piszu

Zarządzenie Nr 87/10 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2010 r.

piątek, 18 cze 2010 07:56
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

Zarządzenie Nr 88/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2010 r.

środa, 16 cze 2010 07:34
w sprawie ogłoszenia konkursu na najładniejszą posesję na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 90/10 Burmistrza Pisza z dnia 16 czerwca 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 10:55
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 91/10 Burmistrza Pisza z dnia 16 czerwca 2010 r.

wtorek, 22 cze 2010 10:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację występu zespołów podczas Pisz Music Festiwal

Zarządzenie Nr 92/10 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 10:51
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 93/10 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2010 r.

wtorek, 22 cze 2010 14:47
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Liskach

Zarządzenie Nr 94/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2010 r.

piątek, 25 cze 2010 10:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszu oraz budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58

Zarządzenie Nr 96/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 10:46
w sprawie norm i zasad użytkowania umundurowania przez strażników Straży Miejskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 97/10 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2010 r.

wtorek, 21 wrz 2010 07:59
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 98/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 10:41
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 99/10 Burmistrza Pisza z dnia 5 lipca 2010 r.

poniedziałek, 5 lip 2010 12:21
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni wraz z zagospodarowaniem terenu na osiedlu pomiędzy ul. Marii Konopnickiej i ul. Czerniewskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 100/10 Burmistrza Pisza z dnia 5 lipca 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 10:34
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 101/10 Burmistrza Pisza z dnia 6 lipca 2010 r.

wtorek, 6 lip 2010 13:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 450/30 przy ulicy Lipowej w Piszu

Zarządzenie Nr 102/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 lipca 2010 r.

czwartek, 8 lip 2010 15:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 300/2 przy ul. Moniuszki w Piszu

Zarządzenie Nr 103/10 Burmistrza Pisza z dnia 9 lipca 2010 r.

piątek, 9 lip 2010 11:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2010 rok

Zarządzenie Nr 104/10 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2010 r.

poniedziałek, 12 lip 2010 12:33
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach, realizowanego na podstawie rządowego programu ,,Radosna szkoła”

Zarządzenie Nr 105/10 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2010 r.

czwartek, 22 lip 2010 08:43
w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą posesję na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 106/10 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2010 r.

czwartek, 22 lip 2010 08:30
w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu marki Skoda Roomster, będącego własnością Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 107/10 Burmistrza Pisza z dnia 13 lipca 2010r.

czwartek, 22 lip 2010 08:26
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad użytkowania służbowych samochodów osobowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 108/10 Burmistrza Pisza z dnia 14 lipca 2010 r.

środa, 14 lip 2010 14:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni drogi gminnej na działce o numerze geodezyjnym 350/27 w Piszu

Zarządzenie Nr 109/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 lipca 2010 r.

czwartek, 22 lip 2010 08:20
w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 110/10 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2010 r.

piątek, 16 lip 2010 13:29
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont elewacji zewnętrznej, wykonanie wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz remont instalacji odgromowej w budynku położonym w Piszu przy ul. Dworcowej 4

Zarządzenie Nr 111/10 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2010 r.

wtorek, 21 wrz 2010 08:04
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Zarządzenie Nr 112/10 Burmistrza Pisza z dnia 19 lipca 2010 r.

wtorek, 20 lip 2010 10:40
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 113/10 Burmistrza Pisza z dnia 20 lipca 2010 r.

czwartek, 22 lip 2010 07:55
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 114/10 Burmistrza Pisza z dnia 22 lipca 2010 r.

czwartek, 22 lip 2010 13:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kablowej linii oświetlenia drogowego przy ul. Czerniewskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Wołodyjowskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 115/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 lipca 2010 r.

piątek, 6 sie 2010 10:51
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 116/10 Burmistrza Pisza z dnia 28 lipca 2010 r.

środa, 28 lip 2010 12:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58 i tory kolejowe z ciągiem pieszym do ul. Zagłoby w Piszu oraz budowę oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego oraz przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 58

Zarządzenie Nr 117/10 Burmistrza Pisza z dnia 30 lipca 2010 r.

piątek, 30 lip 2010 12:09
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kablowej i napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Turowo Duże, Szczechy Małe, Trzonki i Jeże

Zarządzenie Nr 118/10 Burmistrza Pisza z dnia 30 lipca 2010 r.

wtorek, 21 wrz 2010 08:08
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 119/10 Burmistrza Pisza z dnia 4 sierpnia 2010 r.

środa, 4 sie 2010 11:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Liskach, realizowanego na podstawie rządowego programu ,,Radosna szkoła”

Zarządzenie Nr 120/10 Burmistrza Pisza z dnia 5 sierpnia 2010 r.

czwartek, 5 sie 2010 14:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni utwardzonych na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 378/2 przy ul. Kościuszki w Piszu

Zarządzenie Nr 121/10 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2010 r.

wtorek, 21 wrz 2010 08:12
w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu

Zarządzenie Nr 122/10 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2010 r.

wtorek, 21 wrz 2010 08:18
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 123/10 Burmistrza Pisza z dnia 17 sierpnia 2010 r.

wtorek, 21 wrz 2010 08:51
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 124/10 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2010 r.

wtorek, 21 wrz 2010 08:56
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

Zarządzenie Nr 125/10 Burmistrza Pisza z dnia 20 sierpnia 2010 r.

piątek, 20 sie 2010 12:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz

Zarządzenie Nr 126/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2010 r.

czwartek, 26 sie 2010 13:58
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ciągu jezdnego za pawilonami przy ul. Kościuszki w Piszu na dz. o nr geod. 387/12 i 387/18

Zarządzenie Nr 127/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2010 r.

czwartek, 26 sie 2010 09:51
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2010 rok

Zarządzenie Nr 128/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2010 r.

wtorek, 21 wrz 2010 09:06
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Hejdyku

Zarządzenie Nr 129/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2010 r.

wtorek, 21 wrz 2010 09:13
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Piszu

Zarządzenie Nr 130/10 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2010 r.

wtorek, 21 wrz 2010 09:19
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

Zarządzenie Nr 131/10 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 12:00
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

Zarządzenie Nr 132/10 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 12:28
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 133/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 września 2010 r.

czwartek, 2 wrz 2010 14:57
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zagospodarowanie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 357/28 przy ul. Gizewiusza w Piszu

Zarządzenie Nr 134/10 Burmistrza Pisza z dnia 3 września 2010 r.

czwartek, 9 wrz 2010 10:23
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 135/10 Burmistrza Pisza z dnia 13 września 2010 r.

poniedziałek, 13 wrz 2010 13:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni drogi do ogródków działkowych w Piszu na działkach o numerach ewidencyjnych 535, 540 i 541/3

Zarządzenie Nr 137/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 września 2010 r.

wtorek, 21 wrz 2010 09:55
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 138/10 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2010 r.

wtorek, 21 wrz 2010 10:00
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 139/10 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2010 r.

środa, 24 lis 2010 08:02
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznania stypendiów dla wyróżniających się uczniów.

Zarządzenie Nr 140/10 Burmistrza Pisza z dnia 21 września 2010 r.

środa, 24 lis 2010 08:07
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 141/10 Burmistrza Pisza z dnia 22 września 2010 r.

środa, 22 wrz 2010 14:23
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni drogi na działkach o numerach geodezyjnych 26/17, 26/106 i 26/107 w miejscowości Wiartel

Zarządzenie Nr 142/10 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2010 r.

środa, 24 lis 2010 08:11
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 143/10 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2010 r.

czwartek, 30 wrz 2010 12:29
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont budynku Gimnazjum Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 144/10 Burmistrza Pisza z dnia 30 września 2010 r.

środa, 24 lis 2010 08:24
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 145/10 Burmistrza Pisza z dnia 1 października 2010 r.

piątek, 1 paź 2010 10:04
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Trzcinowej wraz z zagospodarowaniem terenu działki o numerze geodezyjnym 1182/3 w Piszu

Zarządzenie Nr 146/10 Burmistrza Pisza z dnia 7 października 2010 r.

czwartek, 7 paź 2010 13:09
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu nawierzchni drogi na działce o nr geod. 428/2 w Piszu

Zarządzenie Nr 147/10 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 12:35
w sprawie określenia ilości przyznanych stypendiów.

Zarządzenie Nr 148/10 Burmistrza Pisza z dnia 7 października 2010 r.

środa, 24 lis 2010 09:28
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 149 /10 Burmistrza Pisza z dnia 13 października 2010 r.

środa, 13 paź 2010 13:48
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu nawierzchni chodników przy ul. Wojska Polskiego w Piszu na działkach o nr geod. 414/1, 548/2, 548/1, 546, 544, 535, 533, 528, 526, 524/1, 522/1, 520/1

Zarządzenie Nr 150/10 Burmistrza Pisza z dnia 14 października 2010 r.

czwartek, 14 paź 2010 14:30
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont i rozbudowę budynku byłego ośrodka kultury w Wiartlu

Zarządzenie Nr 151/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2010 r.

piątek, 15 paź 2010 15:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 152/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2010 r.

środa, 24 lis 2010 09:18
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 153/10 Burmistrza Pisza z dnia 18 października 2010 r.

poniedziałek, 18 paź 2010 13:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podziałów nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 154/10 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2010 r.

wtorek, 19 paź 2010 12:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2010/2011

Zarządzenie Nr 155/10 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2010 r.

środa, 27 paź 2010 09:26
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 156/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 października 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 12:43
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 157/10 Burmistrza Pisza z dnia 3 listopada 2010 r.

środa, 3 lis 2010 11:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Zarządzenie Nr 158/10 Burmistrza Pisza z dnia 3 listopada 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 12:48
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 159/10 Burmistrza Pisza z dnia 4 listopada 2010 r.

środa, 24 lis 2010 09:04
w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 160/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2010 r.

poniedziałek, 8 lis 2010 13:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podział nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 161/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2010 r.

środa, 24 lis 2010 08:57
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 162/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2010 r.

środa, 24 lis 2010 08:48
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 163/10 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2010 r.

wtorek, 9 lis 2010 14:14
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Snopki, gm. Pisz

Zarządzenie Nr 164/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2010 r.

środa, 24 lis 2010 08:37
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Zarządzenie Nr 165/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 12:57
w sprawie przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2011-2020.

Zarządzenie Nr 166/10 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 13:30
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2011 rok.

Zarządzenie Nr 167/10 Burmistrza Pisza z dnia 17 listopada 2010 r.

środa, 17 lis 2010 13:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wąglik, gm. Pisz

Zarządzenie Nr 168/10 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2010 r.

wtorek, 23 lis 2010 14:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 169/10 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2010 r.

środa, 24 lis 2010 08:15
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 170/10 Burmistrza Pisza z dnia 25 listopada 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 13:48
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 171/10 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2010 r.

piątek, 26 lis 2010 14:47
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz

Zarządzenie Nr 172/10 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2010 r.

wtorek, 30 lis 2010 12:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Warmińskiej w Piszu wraz z infrastrukturą techniczną

Zarządzenie Nr 173/10 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 14:10
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 174/10 Burmistrza Pisza z dnia 01 grudnia 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 14:23
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 175/10 Burmistrza Pisza z dnia 01 grudnia 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 14:27
w sprawie powołania komisji przetargowej.

Zarządzenie Nr 176/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 grudnia 2010 r.

czwartek, 2 gru 2010 14:45
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych oraz kaplicy przycmentarnej

Zarządzenie Nr 177/10 Burmistrza Pisza z dnia 6 grudnia 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 14:34
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 178/10 Burmistrza Pisza z dnia 6 grudnia 2010 r.

wtorek, 7 gru 2010 14:44
w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Zarządzenie Nr 179/10 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 14:40
w sprawie ogłoszenia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 180/10 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2010 r.

środa, 8 gru 2010 11:03
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 181/10 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2010 r.

wtorek, 7 gru 2010 14:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 182/10 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2010 r.

czwartek, 9 gru 2010 14:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa (benzyny bezołowiowej 98, benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego) do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek, podkaszarek i pozostałego sprzętu silnikowego (motopompy, piły motorowe oraz agregaty prądotwórcze)

Zarządzenie Nr 183/10 Burmistrza Pisza z dnia 9 grudnia 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 14:47
w sprawie zasad zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym przy obsłudze monitorów ekranowych.

Zarządzenie Nr 184/10 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2010 r.

poniedziałek, 13 gru 2010 14:11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania budynkami, lokalami mieszkalnymi (w tym socjalnymi) oraz użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 185/10 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2010 r.

poniedziałek, 13 gru 2010 17:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 186/10 Burmistrza Pisza z dnia 17 grudnia 2010 r.

środa, 16 lut 2011 12:03
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr 187/10 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2010 r.

wtorek, 15 lut 2011 14:53
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 188/10 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2010 r.

środa, 16 lut 2011 12:16
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 189/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 grudnia 2010 r.

środa, 5 sty 2011 09:18
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2011 roku

Zarządzenie Nr 190/10 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2010 r.

środa, 16 lut 2011 12:23
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 191/10 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2010 r.

środa, 16 lut 2011 12:29
w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 192/10 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2010 r.

środa, 16 lut 2011 12:41
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.