BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 28 stycznia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 7 w Piszu.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 7 w Piszu w składzie:
1. Dariusz Zacharzewski - przewodniczący
2. Bogusława Dąbrowska - członek
§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 3/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 07.01.2004r w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 7 w Piszu.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 29 sty 2004 10:41
Data opublikowania: czwartek, 29 sty 2004 16:18
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3119 razy