BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 99/04 BURMISTRZA GMINY I MIASTA PISZ z dnia 22 lipca 2004 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie działki nr 431/4 cz. działki nr 432/1 i cz. działki 431/44 o łącznej powierzchni 10400 m2 położonych w Piszu przy ul. Młodzieżowej, z przeznaczeniem pod targowisko miejskie.
Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000 r.
Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
w dniu 29 lipca 2004 r., na wydzierżawienie działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 431/4, części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 432/1 i
części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 431/44 o łącznej pow.
10400 m2, położonych w Piszu przy ul. Młodzieżowej, przeznaczonych pod
targowisko miejskie, w składzie:

1.Przewodniczący komisji - Krzysztof Suwała
2.Członek komisji - Hanna Waszkiewicz
3.Członek komisji - Ewa Rogowska
4.Członek komisji - Ewa Żmijewska

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 23 lip 2004 08:22
Data opublikowania: piątek, 23 lip 2004 10:06
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2445 razy