BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 129/04 Burmistrza Pisza z dnia 03 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej .Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. Nr 9,
poz.30 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrębie Karwik , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 17/3 o powierzchni 1.000m2 , dla której w Sądzie Rejonowym w
Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13709 oraz
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Rakowo Piskie ,
gmina Pisz oznaczonej numerem geodezyjnym 16/4 o powierzchni 1,0341ha , dla
której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga
wieczysta KW Nr 3585 , w składzie :

1/Przewodniczący komisji - Suwała Krzysztof
2/Członek komisji - Wnęta Grażyna
3/Członek komisji - Żmijewska Ewa
4/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 14 września 2004r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 3 wrz 2004 09:50
Data opublikowania: piątek, 3 wrz 2004 10:42
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2524 razy