BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE NR 136/04 BURMISTRZA PISZA z dnia 16 września 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę oprogramowania do Urzędu Miejskiego w Piszu
Na podstawie art. 19 ust 2 oraz art. 20 i art. 21 ust 1,2,3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę do Urzędu Miejskiego w Piszu oprogramowania w składzie:
1.Jarosław Turski – Przewodniczący komisji
2.Lech Szumowski – sekretarz komisji
3.Anna Bogdanowicz - członek komisji
§2

Prace komisji Przetargowej, o której mowa w § 1, będą prowadzone zgodnie z Regulaminem Komisji Przetargowej, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: poniedziałek, 20 wrz 2004 16:40
Data opublikowania: poniedziałek, 20 wrz 2004 16:54
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2465 razy