BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 62/04 Burmstrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 26 maja 2004r.

W sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. Nr 9,
poz.30 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej
położonej w obrębie Wiartel gmina Pisz , oznaczonej nr 10/7 i 9 o powierzchni
ogólnej 8.718m2 w dniu 28 maja 2004r. w składzie :
1.Przewodniczący komisji - Suwała Krzysztof
2.Członek komisji - Wnęta Grażyna
3.Członek komisji - Żmijewska Ewa
4.Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 27 maj 2004 12:27
Data opublikowania: czwartek, 27 maj 2004 15:17
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2624 razy