BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 133/04 Burmistrza Pisza z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości.
Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z
późniejszymi zmianami/ postanawiam co następuje:

§1.

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na
wydzierżawienie nieruchomości: części działki nr 23 o pow. 10 521 m2, dla której w
Sądzie Rejonowym w Piszu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga
Wieczysta Nr KW 13 027, położonej w Piszu przy Al. Turystów z przeznaczeniem na
użytkowanie rolne oraz części działek nr 148/7 i nr 148/25 o łącznej pow. 22 624 m2, dla
których w Sądzie Rejonowym w Piszu w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest
Księga Wieczysta Nr KW 13 026, położonych w Piszu przy ul. Wąglickiej z
przeznaczeniem na użytkowanie rolne, w dniu 17 września 2004r., w składzie:

1.Przewodniczący komisji - Suwała Krzysztof
2.Członek komisji - Grażyna Wnęta
3.Członek komisji - Żmijewska Ewa
4.Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 10 wrz 2004 13:56
Data opublikowania: piątek, 10 wrz 2004 14:20
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2806 razy