BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 59/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 maja 2004 r.

w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie spalinowym, eksploatowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951, z późn. zm.), zarządza się co następuje

§ 1.

Ustala się normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych oraz urządzeń o napędzie silnikowym, jako sprzętu pożarniczego, będących w użytkowaniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy i Miasta Pisz, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 24/99 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 września 1999 r. w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie spalinowym, eksploatowanych przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Data powstania: piątek, 4 cze 2004 13:27
Data opublikowania: piątek, 4 cze 2004 18:03
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2589 razy