BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 172/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie opłat za nadzór nad usługami świadczonymi przez podmioty gospodarcze na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz
Na podstawie § 2 ust. 2 Załącznika do Uchwały Nr XVII/198/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz ( Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2004 r. Nr 8 poz. 165 ) ustalam, co następuje:
§ 1.
1. Ustalam wysokość stawek opłat za nadzór nad usługami świadczonymi przez podmioty gospodarcze na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz w następujących wysokościach:
1) Za wytyczenie i dopilnowanie prawidłowości wykonania wykopu pod grób:
a) dziecięcy – 25,00 zł
b) osoby dorosłej – 50,00 zł

2) Za wytyczenie i dopilnowanie prawidłowości usytuowania pomnika na grobie:
a) dziecięcym – 35,00 zł
b) jednoosobowym – 70,00 zł
c) dwuosobowym – 105,00 zł
d) większym niż dwuosobowy – 105,oo zł oraz po 70,00 zł za każde dodatkowe miejsce ponad dwa miejsca

3) Za wytyczenie i dopilnowanie prawidłowości usytuowania grobowca na kwaterze:
a) jednoosobowej – 160,00 zł
b) dwuosobowej – 210,00 zł
c) większej niż dwuosobowej – 210,00 zł oraz po 100,00 zł za każde następne miejsce ponad dwa miejsca

4) Za wykonanie kwatery murowanej – 100,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 nie zawierają podatku VAT.
3. W dni wolne i święta stawki wyszczególnione w ust. 1 zwiększa się o 50%.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Data powstania: piątek, 25 lut 2005 14:45
Data opublikowania: piątek, 25 lut 2005 16:12
Opublikował(a): Elżbieta Sadłowska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2541 razy