BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2024 r.

wtorek, 16 sty 2024 08:03
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 2/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 8 sty 2024 14:42
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów EDICTA w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 3/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 8 sty 2024 14:45
zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru podstawowego systemu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 4/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 stycznia 2024 r.

wtorek, 9 sty 2024 07:29
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora Ochrony Danych w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 5/2024 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2024 r.

wtorek, 9 sty 2024 13:59
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 6/2024 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2024 r.

wtorek, 9 sty 2024 14:10
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 7/2024 Burmistrza Pisza z dnia 9 stycznia 2024 r.

piątek, 12 sty 2024 14:39
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących szlaku turystyki wodnej Pisa-Narew wraz z zagospodarowaniem terenu plaży miejskiej w Piszu oraz strefy zamku piskiego.

Zarządzenie Nr 8/2024 Burmistrza Pisza z dnia10 stycznia 2024 r.

piątek, 12 sty 2024 14:36
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2024 r.

środa, 24 sty 2024 13:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 12/2024 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2024 r.

środa, 24 sty 2024 09:27
w sprawie przeprowadzenia kontroli posiadania umów i postanowień umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi

Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 08:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego”

Zarządzenie Nr 15/2024 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2024 r.

czwartek, 25 sty 2024 12:28
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 16/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 08:36
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 17/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 08:41
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zarządzenie Nr 18/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2024 r.

wtorek, 5 lut 2064 08:44
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Zarządzenie Nr 19/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 08:46
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 20/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 08:50
w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 21/2024 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 5 lut 2024 08:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liski na dz. o nr geod. 15,13/23,13/29 obręb Liski”

Zarządzenie Nr 22/2024 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2024 r.

poniedziałek, 12 lut 2024 09:45
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz oraz kontroli obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Zarządzenie Nr 23/2024 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2024 r.

wtorek, 6 lut 2024 14:49
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących szlaku turystyki wodnej Pisa-Narew wraz z zagospodarowaniem terenu plaży miejskiej w Piszu oraz strefy zamku piskiego.

Zarządzenie Nr 25/2024 Burmistrza Pisza z dnia 5 lutego 2024 r.

poniedziałek, 12 lut 2024 12:42
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 26/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 lutego 2024 r.

piątek, 9 lut 2024 07:25
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Kocioł Duży

Zarządzenie Nr 27/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 lutego 2024 r.

środa, 14 lut 2024 11:31
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 28/2024 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2024 r.

poniedziałek, 12 lut 2024 07:23
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 29/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2024 r.

poniedziałek, 12 lut 2024 06:57
w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki oraz Gminnego Zespołu Informatycznego do obsługi wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 30/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2024 r.

środa, 14 lut 2024 11:41
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 31/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2024 r.

środa, 14 lut 2024 11:37
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 32/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2024 r.

środa, 14 lut 2024 11:45
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 33/2024 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2024 r.

poniedziałek, 19 lut 2024 11:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulic Łąkowej i Zielnej w Piszu w ramach zadań budżetowych pn.: „Przebudowa ulicy Łąkowej w Piszu”, „Przebudowa ulicy Zielnej w Piszu””

Zarządzenie Nr 34/2024 Burmistrza Pisza z dnia 14 lutego 2024 r.

środa, 14 lut 2024 14:53
zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących szlaku turystyki wodnej Pisa-Narew wraz z zagospodarowaniem terenu plaży miejskiej w Piszu oraz strefy zamku piskiego.

Zarządzenie Nr 36/2024 Burmistrza Pisza z dnia 19 lutego 2024 r.

czwartek, 22 lut 2024 08:17
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Pisza w sprawie wprowadzenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 37/2024 Burmistrza Pisza z dnia 21 lutego 2024 r.

środa, 28 lut 2024 14:48
w sprawie powołania komisji przetragowej

Zarządzenie Nr 38/2024 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2024 r.

środa, 28 lut 2024 09:48
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 40/2024 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2024 r.

poniedziałek, 26 lut 2024 07:58
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 41/2024 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2024 r.

poniedziałek, 26 lut 2024 08:00
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 42/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2024 r.

czwartek, 29 lut 2024 08:28
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 43/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2024 r.

czwartek, 29 lut 2024 08:30
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 44/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2024 r.

czwartek, 29 lut 2024 08:32
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 45/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2024 r.

czwartek, 29 lut 2024 08:36
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 46/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2024 r.

środa, 28 lut 2024 08:51
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 47/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2024 r.

środa, 28 lut 2024 08:54
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 48/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2024 r.

wtorek, 12 mar 2024 13:14
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Pisza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 49/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2024 r.

wtorek, 12 mar 2024 13:17
w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Pisza do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Pisz oraz powierzenia czynności w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 50/2024 Burmistrza Pisza z dnia 1 marca 2024 r.

środa, 6 mar 2024 07:43
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej”

Zarządzenie Nr 51/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2024 r.

poniedziałek, 11 mar 2024 07:27
w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 52/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2024 r.

środa, 13 mar 2024 08:10
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz oraz kontroli obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Zarządzenie Nr 53/2024 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2024 r.

czwartek, 21 mar 2024 06:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulic Św. Wojciecha i Wędkarskiej w Piszu” w ramach zadań budżetowych pn. „Przebudowa ulicy Św. Wojciecha w Piszu od km 0+000 do km 0+233,93”, „Przebudowa ulicy Wędkarskiej w Piszu””

Zarządzenie Nr 54/2024 Burmistrza Pisza z dnia 8 marca 2024 r.

piątek, 15 mar 2024 10:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla Nadleśnictwa w Piszu - etap II”

Zarządzenie Nr 55/2024 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2024 r.

wtorek, 12 mar 2024 06:59
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 56/2024 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2024 r.

wtorek, 12 mar 2024 13:22
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 57/2024 Burmistrza Pisza z dnia 12 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 11:03
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 58/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 11:05
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 58/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

piątek, 15 mar 2024 11:42
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 11:06
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 59/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

piątek, 15 mar 2024 11:45
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 60/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 11:08
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 60/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

piątek, 15 mar 2024 11:49
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 61/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 11:10
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 62/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

piątek, 15 mar 2024 10:43
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu farmy wiatrowej”

Zarządzenie Nr 63/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

poniedziałek, 18 mar 2024 11:13
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 64/2024 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa sieci światłowodowej relacji ul. Trzcinowa -skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i Długiej w Piszu” w ramach zadania budżetowego pn. „Budowa monitoringu wizyjnego”,

Zarządzenie Nr 65/2024 Burmistrza Pisza z dnia 18 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 68/2024 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:17
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 69/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:27
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 70/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:50
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 71/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:56
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19: Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Zarządzenie Nr 72/2024 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 09:02
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 73/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 11:11
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2023 rok

Zarządzenie Nr 74/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 10:34
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 75/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 11:28
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 76/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 11:34
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 77/2024 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 11:39
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy

Zarządzenie Nr 78/2024 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 11:45
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 79/2024 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 11:51
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 81/2024 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 12:10
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 82/2024 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 12:14
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 80/2024 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2024 r.

wtorek, 9 kwi 2024 12:04
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 67/2024 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2024 r.

piątek, 29 mar 2024 08:15
w sprawie powołania komisji przetargowej