BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 9/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 20 stycznia 2004 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa Sołectwa Stare Guty
Zarządzenie Nr 9/04
Burmistrza Gminy i Miasta Pisz
z dnia z dnia 20 stycznia 2004 r.21 stycznia 2004r.

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa Sołectwa Stare Guty

Na podstawie § 23 ust. 1 i 2 oraz § 24 ust. 2 w związku z § 30 ust. 1 załącznika Nr 29 do uchwały Nr VII/76/03 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pisz (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 74 poz. 1116) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Zwołuję zebranie wiejskie mieszkańców sołectwa Stare Guty na dzień 05 lutego 2004r. o godzinie 18.00 w świetlicy w Starych Gutach.
2.W razie braku quorum potrzebnego do ważności podejmowanych rozstrzygnięć, drugi termin zebrania wiejskiego wyznaczam na dzień 05 lutego 2004r. o godzinie 18.30
3.Wyznaczam Pana Zbigniewa Wdowiarskiego pracownika Urzędu Gminy i Miasta Pisz na przewodniczącego zebrania.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Data powstania: czwartek, 22 sty 2004 15:40
Data opublikowania: czwartek, 22 sty 2004 16:47
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3000 razy