BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 137/04 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. Nr 9,
poz.30 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrębie Szczechy Małe , gmina Pisz oznaczonej
nr geodezyjnym 14/26 o powierzchni 1,4323m2 ,dla której w Sądzie Rejonowym w
Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19638 ,
w składzie :

1/Przewodniczący komisji - Suwała Krzysztof
2/Członek komisji - Wnęta Grażyna
3/Członek komisji - Żmijewska Ewa
4/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 24 września 2004r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 17 wrz 2004 15:00
Data opublikowania: piątek, 17 wrz 2004 16:17
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2620 razy