BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 77/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 czerwca 2004 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu.Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 regulaminu Konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 76/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 14 czerwca 2004r w sprawie konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, zarządzam co następuje:§ 1

Powołuję Komisje Konkursową w składzie:
1. Maria Sokoll – Przewodniczący
2. Tomasz Olszewski - Zastępca przewodniczącego
3. Jacek Zarzecki – członek
4. Adam Osiński – członek
5. Wiesław Nikiel - członek

§ 2

1. Konkurs należy przeprowadzić zgodnie z regulaminem konkursu
2. Postępowanie konkursowe należy zakończyć do dnia 01 lipca 2004 r.

§ 3

Obsługę Komisji Konkursowej zapewnia Wydział Organizacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Piszu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.