BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 86/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 30 czerwca 2004 roku

w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zarządzam, co następuje;

§ 1

Przyjmuje się zasady przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr 28/98 Burmistrza Gminy i Miasta w Piszu z dnia 8 grudnia 1998 roku w sprawie ustalenia instrukcji przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta Pisz.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 11 sie 2004 08:47
Data opublikowania: środa, 11 sie 2004 08:52
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 2935 razy