BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 37/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 19 kwietnia 2004 roku

Powołanie komisji przetargowej.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie działki nr 62/5 o pow. 6.073 m2, położonej we wsi Jagodne gmina Pisz w dniu 27 kwietnia 2004r. oraz działki nr 165 o pow.4.900m2 położonej we wsi Zdory gmina Pisz
w dniu 20 kwietnia 2004r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z
późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
na wydzierżawienie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 18/7
o pow. 5.163 m2, położonej we wsi Jagodne gmina Pisz , oraz
działki nr 165 o pow. 4.900m2 położonej we wsi Zdory gmina Pisz , w składzie:

1.Przewodniczący komisji - Suwała Krzysztof
2.Członek komisji - Wnęta Grażyna
3.Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: poniedziałek, 19 kwi 2004 09:31
Data opublikowania: poniedziałek, 19 kwi 2004 11:04
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2690 razy