BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 165/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2004 r.

zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług geodezyjnych
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 110/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług geodezyjnych wprowadza się następujące zmiany:
1) w §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Małgorzata Borak – przewodniczący Komisji Przetargowej”
2) w §1 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Grażyna Wnęta – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej”
3) w załączniku do zarządzenia nr 110/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia
2 sierpnia 2004 r. w §7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W razie nieobecności przewodniczącego Komisji jego obowiązki wykonuje zastępca
Przewodniczącego Komisji”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 2 gru 2004 10:36
Data opublikowania: czwartek, 2 gru 2004 10:58
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2409 razy