BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 70/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie działki nr 490/13 i cz. działki nr 503/13 o łącznej powierzchni 12175 m2 położonej w Piszu przy Al. Piłsudskiego, z przeznaczeniem do zagospodarowania na cele nierolne.
Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jedn.tekst Dz.U. z 2000 r.
Nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami/ zarządzam co następuje:

§1.

Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego
w dniu 17 czerwca 2004 r., na wydzierżawienie działki oznaczonej numerem
geodezyjnym 490/13 i części działki oznaczonej numerem geodezyjnym
503/13 o łącznej pow. 12175 m2, położonej w Piszu przy Al. Piłsudskiego,
przeznaczonej do zagospodarowania na cele nierolne, w składzie:

1.Przewodniczący komisji - Krzysztof Suwała
2.Członek komisji - Hanna Waszkiewicz
3.Członek komisji - Grażyna Wnęta
4.Członek komisji - Ewa Żmijewska

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 8 cze 2004 07:24
Data opublikowania: wtorek, 8 cze 2004 09:04
Opublikował(a): Hanna Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2472 razy