BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 61/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 21 maja 2004r.

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu EuropejskiegoNa podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219) w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuję obwodowe komisje wyborcze, dla przeprowadzenia głosowania na terenie gminy i miasta Pisz w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004 r., w składach osobowych zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy i Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 21 maj 2004 15:51
Data opublikowania: piątek, 21 maj 2004 17:58
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2520 razy