BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Pisza z dnia 3 stycznia 2023 r.

środa, 4 sty 2023 13:18
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Pisza z dnia 3 stycznia 2023 r.

środa, 4 sty 2023 13:22
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia 2023 r.

środa, 11 sty 2023 09:03
w sprawie powołania komisji konkursowej, celem oceny oceny zgłoszonych prac w ramach konkursu fotograficznego "wPisz się w świąteczny czas"

Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2023 r.

czwartek, 12 sty 2023 07:51
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Pisza z dnia 12 stycznia 2023 r.

czwartek, 12 sty 2023 12:15
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023

Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2023 r.

czwartek, 19 sty 2023 12:35
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Piszu”

Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2023 r.

czwartek, 19 sty 2023 12:41
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2023 r.

czwartek, 19 sty 2023 12:44
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2023 r.

czwartek, 19 sty 2023 12:46
w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2023 r.

piątek, 27 sty 2023 08:51
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2023 r.

piątek, 27 sty 2023 08:54
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kosztów udziału w formach kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2023

Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2023 r.

piątek, 27 sty 2023 09:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz przebudową oświetlenia drogowego

Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2023 r.

piątek, 27 sty 2023 08:41
w sprawie ustalenia terminów postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2023 r.

poniedziałek, 6 lut 2023 10:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2023 r.

piątek, 27 sty 2023 14:09
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2023 r.

Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2023 r.

poniedziałek, 6 lut 2023 11:26
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2023 r.

poniedziałek, 6 lut 2023 11:28
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2023 r.

poniedziałek, 6 lut 2023 11:34
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2023 r.

poniedziałek, 6 lut 2023 10:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”

Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 06:22
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 06:25
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 06:27
w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 08:48
w sprawie wyłączenia kart adresowych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Pisz

Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2023 r.

środa, 8 lut 2023 07:10
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 25/23 Burmistrza Pisza z dnia 1 lutego 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 07:31
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26/23 Burmistrza Pisza z dnia 1 lutego 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 07:32
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2023 r.

poniedziałek, 6 lut 2023 11:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Pisza z dnia 3 lutego 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 06:29
w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych

Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Pisza z dnia 6 lutego 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 12:01
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2023 r.

środa, 8 lut 2023 07:00
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2023 r.

środa, 8 lut 2023 07:02
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2023 r.

środa, 8 lut 2023 07:05
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2023 r.

środa, 8 lut 2023 09:37
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Trzonki

Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2023 r.

piątek, 3 mar 2023 08:05
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Liski w celu odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Liski

Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 lutego 2023 r.

piątek, 17 lut 2023 07:40
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Pisza z dnia 20 lutego 2023 r.

środa, 22 lut 2023 11:24
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Pisza z dnia 20 lutego 2023 r.

środa, 22 lut 2023 11:22
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Pisza z dnia 20 lutego 2023 r.

wtorek, 21 lut 2023 13:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2023 r.

wtorek, 7 mar 2023 07:40
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na potrzeby rozwoju szlaku turystyki wodnej rzeki Pisy wraz z zagospodarowaniem strefy nabrzeżnej jeziora Roś” w ramach zadania budżetowego pn. „Pisa-Narew -szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I””

Zarządzenie Nr 40/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 12:53
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2023 r.

poniedziałek, 27 lut 2023 08:42
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2023 r.

poniedziałek, 27 lut 2023 09:21
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2023 r.

poniedziałek, 27 lut 2023 09:24
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2023 r.

poniedziałek, 27 lut 2023 09:31
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2023 r.

piątek, 3 mar 2023 12:49
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 46/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 12:51
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2023 r.

czwartek, 2 mar 2023 14:46
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących koncepcji budowy Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalnego z halą sportowo-widowiskową

Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2023 r.

piątek, 3 mar 2023 08:09
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2023 r.

piątek, 3 mar 2023 08:14
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2023 r.

wtorek, 7 mar 2023 07:33
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych

Zarządzenie Nr 52/2023 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2023 r.

czwartek, 9 mar 2023 07:33
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2023 r.

wtorek, 7 mar 2023 07:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki”

Zarządzenie Nr 54/2023 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2023 r.

czwartek, 9 mar 2023 07:31
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 54/2023 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2023 r.

wtorek, 7 mar 2023 09:38

Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 marca 2023 r.

czwartek, 9 mar 2023 07:24
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Bogumiły w celu wyboru sołtysa sołectwa Bogumiły

Zarządzenie Nr 56/2023 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2023 r.

piątek, 10 mar 2023 13:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2023 r.

piątek, 10 mar 2023 13:58
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu -etap II, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu””

Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2023 r.

piątek, 10 mar 2023 14:01
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 59/2023 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2023 r.

piątek, 10 mar 2023 14:03
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2023 r.

piątek, 10 mar 2023 14:05
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 61/2023 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2023 r.

piątek, 10 mar 2023 14:10
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 62/2023 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2023 r.

poniedziałek, 20 mar 2023 07:42
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz oraz kontroli obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Zarządzenie Nr 63/2023 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2023 r.

piątek, 17 mar 2023 09:04
powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 64/2023 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2023 r.

piątek, 17 mar 2023 09:00
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2023 r.

piątek, 17 mar 2023 09:05
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 66/2023 Burmistrza Pisza z dnia 20 marca 2023 r.

czwartek, 30 mar 2023 09:16
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 67/2023 Burmistrza Pisza z dnia 20 marca 2023 r.

poniedziałek, 22 maj 2023 08:33
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 68/2023 Burmistrza Pisza z dnia 20 marca 2023 r.

poniedziałek, 22 maj 2023 08:41
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 69/2023 Burmistrza Pisza z dnia 20 marca 2023 r.

poniedziałek, 22 maj 2023 08:44
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 70/2023 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2023 r.

czwartek, 30 mar 2023 08:15
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa drzew, krzewów, roślin ozdobnych wraz z materiałami ogrodniczymi przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w Piszu”

Zarządzenie Nr 71/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2023 r.

piątek, 31 mar 2023 08:53
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pisz na lata 2023 - 2025.

Zarządzenie Nr 73/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2023 r.

piątek, 31 mar 2023 08:57
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa materiału roślinnego do wykonania nasadzeń przy Alei Turystów w Piszu”

Zarządzenie Nr 74/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2023 r.

czwartek, 30 mar 2023 12:10
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 75/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2023 r.

czwartek, 30 mar 2023 12:13
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 76/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2023 r.

czwartek, 30 mar 2023 12:14
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 77/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 marca 2023 r.

czwartek, 30 mar 2023 12:16
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Zarządzenie Nr 78/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2023 r.

wtorek, 11 kwi 2023 08:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego

Zarządzenie Nr 79/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2023 r.

środa, 5 kwi 2023 08:30
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 80/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2023 r.

wtorek, 4 kwi 2023 11:30
zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023

Zarządzenie Nr 81/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2023 r.

poniedziałek, 3 kwi 2023 10:54
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2022 rok

Zarządzenie Nr 82/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2023 r.

wtorek, 4 kwi 2023 11:33
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 83/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2023 r.

wtorek, 4 kwi 2023 11:35
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 84/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2023 r.

środa, 5 kwi 2023 08:23
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 85/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 marca 2023 r.

środa, 5 kwi 2023 08:26
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 86/2023 Burmistrza Pisza z dnia 3 kwietnia 2023 r.

czwartek, 13 kwi 2023 08:18
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 87/2023 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2023 r.

poniedziałek, 17 kwi 2023 11:55
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 88/2023 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2023 r.

poniedziałek, 17 kwi 2023 11:58
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 89/2023 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2023 r.

poniedziałek, 17 kwi 2023 13:54
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach

Zarządzenie Nr 90/2023 Burmistrza Pisza z dnia 18 kwietnia 2023 r.

poniedziałek, 24 kwi 2023 13:17
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 91/2023 Burmistrza Pisza z dnia 18 kwietnia 2023 r.

poniedziałek, 24 kwi 2023 13:21
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 92/2023 Burmistrza Pisza z dnia 18 kwietnia 2023 r.

poniedziałek, 24 kwi 2023 13:25
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 93/2023 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2023 r.

czwartek, 20 kwi 2023 12:37
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 94/2023 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2023 r.

wtorek, 9 maj 2023 13:57
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ul. Tęczowej w m. Pisz oraz w m. Jagodne na działkach o nr geod. 1149/39 (obręb Pisz 1) i nr geod. 10 (obręb Jagodne)”

Zarządzenie Nr 95/2023 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2023 r.

piątek, 5 maj 2023 10:47
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 96/2023 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2023 r.

piątek, 5 maj 2023 10:50
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 97/2023 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2023 r.

wtorek, 2 maj 2023 09:12
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jeglin oraz zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jeglin”

Zarządzenie Nr 98/2023 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2023 r.

czwartek, 27 kwi 2023 12:49
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Pisz za 2022 rok

Zarządzenie Nr 99/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

wtorek, 2 maj 2023 09:15
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego w ramach zadania budżetowego pn.: „Wyposażenie OSP w Liskach i OSP w Hejdyku””

Zarządzenie Nr 100/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

wtorek, 2 maj 2023 09:18
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 101/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

wtorek, 2 maj 2023 09:22
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 102/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

wtorek, 2 maj 2023 09:28
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 103/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

wtorek, 2 maj 2023 09:25
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 104/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

wtorek, 2 maj 2023 09:30
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Zarządzenie Nr 105/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

piątek, 28 kwi 2023 11:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Remont ulicy Trzcinowej w Piszu”

Zarządzenie Nr 106/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

poniedziałek, 29 maj 2023 12:48
w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 107/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2023 r.

poniedziałek, 29 maj 2023 12:45
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie zasad organizacji pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 108/2023 Burmistrza Pisza z dnia 5 maja 2023 r.

wtorek, 9 maj 2023 10:00
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach

Zarządzenie Nr 109/2023 Burmistrza Pisza z dnia 10 maja 2023 r.

poniedziałek, 22 maj 2023 08:24
w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”.

Zarządzenie Nr 110/2023 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2023 r.

poniedziałek, 22 maj 2023 07:55
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Liskach

Zarządzenie Nr 111/2023 Burmistrza Pisza z dnia 11 maja 2023 r.

wtorek, 20 cze 2023 08:20
w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Zarządzenie Nr 112/2023 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2023 r.

poniedziałek, 22 maj 2023 08:04
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 113/2023 Burmistrza Pisza z dnia 19 maja 2023 r.

środa, 24 maj 2023 07:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa drzew, krzewów, roślin ozdobnych wraz z materiałami ogrodniczymi przeznaczonych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej w Piszu”

Zarządzenie Nr 114/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 maja 2023 r.

środa, 24 maj 2023 07:58
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicą Staszica a rzeką Pisą w Piszu”

Zarządzenie Nr 115/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2023 r.

czwartek, 25 maj 2023 08:29
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach

Zarządzenie Nr 116/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2023 r.

poniedziałek, 29 maj 2023 07:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa drogi gminnej prowadzącej do gruntów rolnych na dz. o nr geod. 167 obręb Zawady w ramach zadania budżetowego pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce o nr geod. 167 obręb Zawady””

Zarządzenie Nr 117/2023 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2023 r.

poniedziałek, 29 maj 2023 12:43
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Pogobie Tylne w celu odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Pogobie Tylne

Zarządzenie Nr 118/2023 Burmistrza Pisza z dnia 26 maja 2023 r.

poniedziałek, 29 maj 2023 14:19
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 119/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2023 r.

wtorek, 30 maj 2023 12:03
w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Pisz za 2022 rok

Zarządzenie Nr 120/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2023 r.

czwartek, 1 cze 2023 07:49
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 121/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2023 r.

czwartek, 1 cze 2023 09:37
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 122/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2023 r.

czwartek, 1 cze 2023 09:39
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 123/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2023 r.

czwartek, 1 cze 2023 09:41
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 124/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 maja 2023 r.

czwartek, 1 cze 2023 09:43
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Zarządzenie Nr 125/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2023 r.

poniedziałek, 5 cze 2023 08:18
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 126/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2023 r.

środa, 7 cze 2023 07:53
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz oraz kontroli obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Zarządzenie Nr 127/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2023 r.

piątek, 2 cze 2023 13:18
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 115/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2023 r.

Zarządzenie Nr 128/2023 Burmistrza Pisza z dnia 12 czerwca 2023 r.

czwartek, 15 cze 2023 10:09
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 129/2023 Burmistrza Pisza z dnia 13 czerwca 2023 r.

piątek, 16 cze 2023 07:53
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Kociołek Szlachecki w celu odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Kociołek Szlachecki

Zarządzenie Nr 130/2023 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2023 r.

wtorek, 20 cze 2023 08:15
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 131/2023 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2023 r.

wtorek, 20 cze 2023 08:16
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 132/2023 Burmistrza Pisza z dnia 16 czerwca 2023 r.

poniedziałek, 19 cze 2023 12:27
w sprawie przeprowadzenia kontroli umów na odbiór nieczystości ciekłych oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi w latach 2023-2024

Zarządzenie Nr 133/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2023 r.

wtorek, 20 cze 2023 09:51
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”

Zarządzenie Nr 134/2023 Burmistrza Pisza z dnia 16 czerwca 2023 r.

poniedziałek, 19 cze 2023 14:10
w sprawie uchylenia zarządzeń Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 135/2023 Burmistrza Pisza z dnia 16 czerwca 2023 r.

poniedziałek, 19 cze 2023 14:12
w sprawie wyznaczenia pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

Zarządzenie Nr 136/2023 Burmistrza Pisza z dnia 21 czerwca 2023 r.

wtorek, 27 cze 2023 07:54
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzających postępowanie egzaminacyjne nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 137/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2023 r.

wtorek, 27 cze 2023 07:56
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 138/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2023 r.

wtorek, 27 cze 2023 07:59
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Zarządzenie Nr 139/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2023 r.

wtorek, 27 cze 2023 08:01
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 140/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 czerwca 2023 r.

wtorek, 27 cze 2023 08:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego”

Zarządzenie Nr 141/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2023 r.

czwartek, 29 cze 2023 07:40
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 142/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2023 r.

czwartek, 29 cze 2023 13:41
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 143/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2023 r.

czwartek, 29 cze 2023 13:40
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 144/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2023 r.

czwartek, 29 cze 2023 13:39
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 145/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2023 r.

środa, 5 lip 2023 14:23
w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 146/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2023 r.

środa, 5 lip 2023 14:45
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 147/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2023 r.

czwartek, 29 cze 2023 13:36
w sprawie wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

Zarządzenie Nr 148/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2023 r.

poniedziałek, 3 lip 2023 12:53
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 149/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2023 r.

poniedziałek, 3 lip 2023 12:12
w sprawie przeprowadzenia kontroli posiadania umów i postanowień umów na odbiór odpadów komunalnych oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za te usługi w 2023 roku

Zarządzenie Nr 151/2023 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2023 r.

piątek, 21 lip 2023 12:45
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 152/2023 Burmistrza Pisza z dnia 12 lipca 2023 r.

piątek, 21 lip 2023 12:49
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 153/2023 Burmistrza Pisza z dnia 21 lipca 2023 r.

poniedziałek, 24 lip 2023 12:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1”

Zarządzenie Nr 154/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 lipca 2023 r.

środa, 9 sie 2023 08:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające rozbudowę przystani wodnej na rzece Pisa” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I””

Zarządzenie Nr 155/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2023 r.

środa, 9 sie 2023 08:46
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 156/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2023 r.

środa, 9 sie 2023 08:49
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 157/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2023 r.

środa, 9 sie 2023 08:50
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 158/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2023 r.

środa, 9 sie 2023 08:51
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 159/2023 Burmistrza Pisza z dnia 2 sierpnia 2023 r.

środa, 9 sie 2023 08:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”

Zarządzenie Nr 160/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2023 r.

środa, 9 sie 2023 09:11
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 161/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2023 r.

środa, 9 sie 2023 10:48
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 162/2023 Burmistrza Pisza z dnia 8 sierpnia 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 12:30
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 163/2023 Burmistrza Pisza z dnia 8 sierpnia 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 12:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Badania archeologiczne w strefie Zamku Piskiego na dz. o nr geod. 375/5 i 375/6 obręb Pisz 2” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie strefy Zamku Piskiego””

Zarządzenie Nr 164/2023 Burmistrza Pisza z dnia 8 sierpnia 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 12:34
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych.

Zarządzenie Nr 165/2023 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2023 r.

piątek, 18 sie 2023 07:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego na dz. o nr geod. 1414, obręb Pisz 1”

Zarządzenie Nr 166/2023 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2023 r.

piątek, 18 sie 2023 07:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 167/2023 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2023 r.

wtorek, 22 sie 2023 07:38
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach

Zarządzenie Nr 169/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2023 r.

wtorek, 5 wrz 2023 11:11
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające rozbudowę przystani wodnej na rzece Pisa” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa - etap I””

Zarządzenie Nr 170/2023 Burmistrza Pisza z dnia 24 sierpnia 2023 r.

środa, 30 sie 2023 09:42
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025

Zarządzenie Nr 171/2023 Burmistrza Pisza z dnia 24 sierpnia 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 12:35
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 172/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2023 r.

środa, 30 sie 2023 09:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz z przebudową oświetlenia drogowego”

Zarządzenie Nr 173/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2023 r.

piątek, 1 wrz 2023 11:54
w sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki oraz Gminnego Zespołu Informatycznego do obsługi wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 174/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2023 r.

czwartek, 31 sie 2023 07:33
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 175/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2023 r.

czwartek, 31 sie 2023 07:37
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 176/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2023 r.

czwartek, 31 sie 2023 07:39
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Zarządzenie Nr 177/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2023 r.

czwartek, 31 sie 2023 07:40
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 178/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

piątek, 1 wrz 2023 12:02
w sprawie zmian zw budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 179/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

piątek, 1 wrz 2023 12:04
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 180/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

piątek, 1 wrz 2023 12:06
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 181/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2023 r.

piątek, 1 wrz 2023 12:08
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 182/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 września 2023 r.

czwartek, 14 wrz 2023 14:38
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 183/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 września 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 12:39
w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Piszu

Zarządzenie Nr 184/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 września 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 12:41
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 185/2023 Burmistrza Pisza z dnia 11 września 2023 r.

piątek, 15 wrz 2023 07:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wykonanie kompleksowych interdyscyplinarnych wykopaliskowych badań archeologicznych w ramach zadania pn. „Archeologiczne badania wykopaliskowe poprzedzające rozbudowę przystani wodnej na rzece Pisa” w ramach zadania budżetowego pn. „Rozbudowa przystani wodnej na rzece Pisa -etap I””

Zarządzenie Nr 186/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 września 2023 r.

poniedziałek, 18 wrz 2023 09:23
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 187/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 września 2023 r.

poniedziałek, 18 wrz 2023 13:59
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 188/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 września 2023 r.

poniedziałek, 18 wrz 2023 14:01
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 190/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 września 2023 r.

poniedziałek, 18 wrz 2023 14:05
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 191/2023 Burmistrza Pisza z dnia 19 września 2023 r.

piątek, 20 paź 2023 08:31
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 192/2023 Burmistrza Pisza z dnia 19 września 2023 r.

piątek, 20 paź 2023 08:38
w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 193/2023 Burmistrza Pisza z dnia 21 września 2023 r.

wtorek, 26 wrz 2023 08:59
w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku

Zarządzenie Nr 194/2023 Burmistrza Pisza z dnia 21 września 2023 r.

wtorek, 26 wrz 2023 09:04
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Zarządzenie Nr 195/2023 Burmistrza Pisza z dnia 25 września 2023 r.

piątek, 20 paź 2023 08:48
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 196/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2023 r.

piątek, 20 paź 2023 10:10
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 197/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2023 r.

piątek, 20 paź 2023 10:15
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 198/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2023 r.

piątek, 20 paź 2023 10:23
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Zarządzenie Nr 199/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2023 r.

piątek, 20 paź 2023 10:31
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 200/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2023 r.

piątek, 20 paź 2023 12:41
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 201/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2023 r.

piątek, 20 paź 2023 12:45
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 202/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2023 r.

piątek, 20 paź 2023 12:48
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 203/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2023 r.

poniedziałek, 23 paź 2023 07:50
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 204/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2023 r.

poniedziałek, 23 paź 2023 08:08
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 205/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 września 2023 r.

poniedziałek, 23 paź 2023 08:14
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 206/2023 Burmistrza Pisza z dnia 6 października 2023 r.

wtorek, 31 paź 2023 11:54
w sprawie powołania Komisji ds. ponownego ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu marki Renault Master, będącego własnością Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 207/2023 Burmistrza Pisza z dnia 11 października 2023 r.

wtorek, 31 paź 2023 11:59
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 208/2023 Burmistrza Pisza z dnia 11 października 2023 r.

wtorek, 31 paź 2023 12:04
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 209/2023 Burmistrza Pisza z dnia 11 października 2023 r.

wtorek, 31 paź 2023 12:11
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 210/2023 Burmistrza Pisza z dnia 11 października 2023 r.

wtorek, 31 paź 2023 12:35
w sprawie ilości przyznawanych stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 211/2023 Burmistrza Pisza z dnia 20 października 2023 r.

wtorek, 31 paź 2023 12:42
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024”.

Zarządzenie Nr 212/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2023 r.

wtorek, 31 paź 2023 12:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa ulicy Nowy Świat w Piszu”

Zarządzenie Nr 213/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2023 r.

wtorek, 31 paź 2023 13:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 214/2023 Burmistrza Pisza z dnia 24 października 2023 r.

czwartek, 9 lis 2023 12:05
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 215/2023 Burmistrza Pisza z dnia 25 października 2023 r.

wtorek, 31 paź 2023 13:11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków, zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 216/2023 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2023 r.

wtorek, 31 paź 2023 13:24
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 217/2023 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2023 r.

wtorek, 31 paź 2023 13:35
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 218/2023 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2023 r.

wtorek, 31 paź 2023 13:39
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 219/2023 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2023 r.

czwartek, 2 lis 2023 10:51
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Zarządzenie Nr 220/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2023 r.

czwartek, 2 lis 2023 11:06
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 221/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2023 r.

czwartek, 2 lis 2023 11:11
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 222/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2023 r.

czwartek, 2 lis 2023 11:16
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 223/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2023 r.

czwartek, 2 lis 2023 11:24
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 224/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2023 r.

czwartek, 2 lis 2023 11:30
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 225/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2023 r.

czwartek, 9 lis 2023 12:10
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Remont ulicy Wąglickiej w Piszu”

Zarządzenie Nr 226/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2023 r.

poniedziałek, 6 lis 2023 09:26
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 227/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2023 r.

poniedziałek, 6 lis 2023 09:22
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 228/2023 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2023 r.

poniedziałek, 6 lis 2023 14:14
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 229/2023 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2023 r.

poniedziałek, 6 lis 2023 14:48
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 230/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 listopada 2023 r.

czwartek, 9 lis 2023 12:15
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 231/2023 Burmistrza Pisza z dnia 9 listopada 2023 r.

czwartek, 9 lis 2023 13:52
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 232/2023 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2023 r.

środa, 15 lis 2023 11:25
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa drogi gminnej w miejscowości Babrosty na dz. o nr geod. 67/1, 71, 99 obręb Babrosty w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz””

Zarządzenie Nr 233/2023 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 12:44
w sprawie powołania komisji do przeprowadzania likwidacji pieczęci i pieczątek w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 234/2023 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2023 r.

wtorek, 14 lis 2023 11:45
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 235/2023 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2023 r.

wtorek, 14 lis 2023 11:52
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Sołectwie Rostki

Zarządzenie Nr 236/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2023 r.

piątek, 17 lis 2023 13:03
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2024-2027

Zarządzenie Nr 237/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2023 r.

piątek, 17 lis 2023 13:06
w sprawie projektu budżetu Gminy Pisz na rok 2024

Zarządzenie Nr 238/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2023 r.

wtorek, 28 lis 2023 13:09
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 239/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2023 r.

czwartek, 16 lis 2023 11:29
w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu na 2024 rok

Zarządzenie Nr 240/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2023 r.

czwartek, 16 lis 2023 11:36
w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 241/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2023 r.

czwartek, 16 lis 2023 11:38
w sprawie projektu planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zarządzenie Nr 242/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2023 r.

czwartek, 16 lis 2023 11:42
w sprawie projektu planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

Zarządzenie Nr 243/2023 Burmistrza Pisza z dnia 16 listopada 2023 r.

wtorek, 21 lis 2023 07:05
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 244/2023 Burmistrza Pisza z dnia 16 listopada 2023 r.

wtorek, 21 lis 2023 07:07
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 245/2023 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2023 r.

wtorek, 28 lis 2023 13:15
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Rostki w celu wyboru sołtysa sołectwa Rostki

Zarządzenie Nr 246/2023 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2023 r.

poniedziałek, 11 gru 2023 10:06
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Pisz oraz kontroli i obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Zarządzenie Nr 247/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2023 r.

piątek, 24 lis 2023 07:56
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 248/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2023 r.

czwartek, 30 lis 2023 08:32
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 249/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2023 r.

czwartek, 30 lis 2023 09:18
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 250/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2023 r.

czwartek, 30 lis 2023 09:23
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Zarządzenie Nr 251/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2023 r.

czwartek, 30 lis 2023 09:57
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 252/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2023 r.

czwartek, 30 lis 2023 10:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 253/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 listopada 2023 r.

piątek, 1 gru 2023 13:22
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Remont drogi Snopki - Wąglik”

Zarządzenie Nr 254/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2023 r.

piątek, 1 gru 2023 13:26
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 255/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2023 r.

piątek, 1 gru 2023 13:29
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 256/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2023 r.

piątek, 1 gru 2023 13:31
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 257/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2023 r.

wtorek, 5 gru 2023 12:37
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg i zatok autobusowych na terenie gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz”

Zarządzenie Nr 258/2023 Burmistrza Pisza z dnia 4 grudnia 2023 r.

wtorek, 5 gru 2023 14:08
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej majątku Skarbu Państwa zarządzanym przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego

Zarządzenie Nr 259/2023 Burmistrza Pisza z dnia 8 grudnia 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 12:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Przebudowa, rozbudowa drogi gminnej nr 174012N w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, budowa i rozbudowa dróg gminnych na terenie gminy Pisz””

Zarządzenie Nr 260/2023 Burmistrza Pisza z dnia 11 grudnia 2023 r.

poniedziałek, 18 gru 2023 10:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu”

Zarządzenie Nr 261/2023 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2023 r.

czwartek, 28 gru 2023 13:10
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 262/2023 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2023 r.

czwartek, 28 gru 2023 13:15
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 263/2023 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2023 r.

czwartek, 28 gru 2023 13:21
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Zarządzenie Nr 264/2023 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2023 r.

czwartek, 28 gru 2023 13:23
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 265/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2023 r.

czwartek, 28 gru 2023 13:25
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 266/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 grudnia 2023 r.

czwartek, 28 gru 2023 13:28
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 267/2023 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2023 r.

czwartek, 21 gru 2023 13:21
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 268/2023 Burmistrza Pisza z dnia 19 grudnia 2023 r.

środa, 27 gru 2023 08:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie miasta i gminy Pisz na 2024 r.”

Zarządzenie Nr 269/2023 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2023 r.

środa, 27 gru 2023 08:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania cmentarzy”

Zarządzenie Nr 270/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2023 r.

czwartek, 28 gru 2023 13:38
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 271/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2023 r.

czwartek, 28 gru 2023 14:22
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 272/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2023 r.

czwartek, 28 gru 2023 14:28
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Zarządzenie Nr 273/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2023 r.

środa, 27 gru 2023 08:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 274/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2023 r.

czwartek, 4 sty 2024 07:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”

Zarządzenie Nr 275/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2023 r.

czwartek, 28 gru 2023 14:32
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 276/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 11:59
w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 277/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 12:01
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2024 roku

Zarządzenie Nr 278/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 12:05
w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024

Zarządzenie Nr 279/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 grudnia 2023 r.

piątek, 29 gru 2023 12:06
w sprawie planu finansowego rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zarządzenie Nr 280/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2023 r.

czwartek, 4 sty 2024 14:23
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 281/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2023 r.

czwartek, 4 sty 2024 14:25
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 282/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2023 r.

czwartek, 4 sty 2024 14:28
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 283/2023 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2023 r.

poniedziałek, 8 sty 2024 12:08
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu