BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/2023 Burmistrza Pisza z dnia 3 stycznia 2023 r.

środa, 4 sty 2023 13:18
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 2/2023 Burmistrza Pisza z dnia 3 stycznia 2023 r.

środa, 4 sty 2023 13:22
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 3/2023 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia 2023 r.

środa, 11 sty 2023 09:03
w sprawie powołania komisji konkursowej, celem oceny oceny zgłoszonych prac w ramach konkursu fotograficznego "wPisz się w świąteczny czas"

Zarządzenie Nr 4/2023 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2023 r.

czwartek, 12 sty 2023 07:51
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 5/2023 Burmistrza Pisza z dnia 12 stycznia 2023 r.

czwartek, 12 sty 2023 12:15
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w roku 2023

Zarządzenie Nr 6/2023 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2023 r.

czwartek, 19 sty 2023 12:35
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Utwardzenie terenu przy ul. Wojska Polskiego 25, 27, 29, 31 w Piszu”

Zarządzenie Nr 7/2023 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2023 r.

czwartek, 19 sty 2023 12:41
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 8/2023 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2023 r.

czwartek, 19 sty 2023 12:44
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 9/2023 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2023 r.

czwartek, 19 sty 2023 12:46
w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 10/2023 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2023 r.

piątek, 27 sty 2023 08:51
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 11/2023 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2023 r.

piątek, 27 sty 2023 08:54
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kosztów udziału w formach kształcenia prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli w roku 2023

Zarządzenie Nr 12/2023 Burmistrza Pisza z dnia 19 stycznia 2023 r.

piątek, 27 sty 2023 09:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Budowa (rozbudowa) drogi gminnej nr 174011N Zdory - Kwik wraz przebudową oświetlenia drogowego

Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2023 r.

piątek, 27 sty 2023 08:41
w sprawie ustalenia terminów postępowań rekrutacyjnych i postępowań uzupełniających, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Zarządzenie Nr 14/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2023 r.

poniedziałek, 6 lut 2023 10:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Rozbudowa drogi nr 174025N prowadzącej do terenów inwestycyjnych w gminie Pisz”

Zarządzenie Nr 15/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2023 r.

piątek, 27 sty 2023 14:09
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2023 r.

Zarządzenie Nr 16/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 stycznia 2023 r.

poniedziałek, 6 lut 2023 11:26
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 17/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2023 r.

poniedziałek, 6 lut 2023 11:28
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 18/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2023 r.

poniedziałek, 6 lut 2023 11:34
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 19/2023 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2023 r.

poniedziałek, 6 lut 2023 10:56
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania”

Zarządzenie Nr 20/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 06:22
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 21/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 06:25
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 22/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 06:27
w sprawie planu finansowego rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

Zarządzenie Nr 23/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 08:48
w sprawie wyłączenia kart adresowych zabytków z Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Pisz

Zarządzenie Nr 24/2023 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2023 r.

środa, 8 lut 2023 07:10
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 25/23 Burmistrza Pisza z dnia 1 lutego 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 07:31
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 26/23 Burmistrza Pisza z dnia 1 lutego 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 07:32
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/2023 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2023 r.

poniedziałek, 6 lut 2023 11:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 28/2023 Burmistrza Pisza z dnia 3 lutego 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 06:29
w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych

Zarządzenie Nr 29/2023 Burmistrza Pisza z dnia 6 lutego 2023 r.

wtorek, 7 lut 2023 12:01
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 30/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2023 r.

środa, 8 lut 2023 07:00
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 31/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2023 r.

środa, 8 lut 2023 07:02
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 32/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2023 r.

środa, 8 lut 2023 07:05
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 33/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2023 r.

środa, 8 lut 2023 09:37
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Trzonki

Zarządzenie Nr 34/2023 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2023 r.

piątek, 3 mar 2023 08:05
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Liski w celu odwołania i wyboru sołtysa sołectwa Liski

Zarządzenie Nr 35/2023 Burmistrza Pisza z dnia 15 lutego 2023 r.

piątek, 17 lut 2023 07:40
w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 36/2023 Burmistrza Pisza z dnia 20 lutego 2023 r.

środa, 22 lut 2023 11:24
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 37/2023 Burmistrza Pisza z dnia 20 lutego 2023 r.

środa, 22 lut 2023 11:22
w sprawie komisji rekrutacyjnej do przeprowadzania naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 38/2023 Burmistrza Pisza z dnia 20 lutego 2023 r.

wtorek, 21 lut 2023 13:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa pospółki 0-31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz”

Zarządzenie Nr 39/2023 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2023 r.

wtorek, 7 mar 2023 07:40
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Opracowanie kompleksowych dokumentacji projektowych na potrzeby rozwoju szlaku turystyki wodnej rzeki Pisy wraz z zagospodarowaniem strefy nabrzeżnej jeziora Roś” w ramach zadania budżetowego pn. „Pisa-Narew -szlak aktywnej turystyki wodnej i kulturowej - Etap I””

Zarządzenie Nr 41/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2023 r.

poniedziałek, 27 lut 2023 08:42
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 42/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2023 r.

poniedziałek, 27 lut 2023 09:21
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 43/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2023 r.

poniedziałek, 27 lut 2023 09:24
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 44/2023 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2023 r.

poniedziałek, 27 lut 2023 09:31
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 45/2023 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2023 r.

piątek, 3 mar 2023 12:49
Powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 47/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2023 r.

czwartek, 2 mar 2023 14:46
w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących koncepcji budowy Centrum sportowo-rekreacyjno-kulturalnego z halą sportowo-widowiskową

Zarządzenie Nr 48/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2023 r.

piątek, 3 mar 2023 08:09
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 49/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2023 r.

piątek, 3 mar 2023 08:14
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 51/2023 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2023 r.

wtorek, 7 mar 2023 07:33
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach niematerialnych

Zarządzenie Nr 52/2023 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2023 r.

czwartek, 9 mar 2023 07:33
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zarządzanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu

Zarządzenie Nr 53/2023 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2023 r.

wtorek, 7 mar 2023 07:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki”

Zarządzenie Nr 54/2023 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2023 r.

czwartek, 9 mar 2023 07:31
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 54/2023 Burmistrza Pisza z dnia 6 marca 2023 r.

wtorek, 7 mar 2023 09:38

Zarządzenie Nr 55/2023 Burmistrza Pisza z dnia 7 marca 2023 r.

czwartek, 9 mar 2023 07:24
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego sołectwa Bogumiły w celu wyboru sołtysa sołectwa Bogumiły

Zarządzenie Nr 56/2023 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2023 r.

piątek, 10 mar 2023 13:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Wyeksponowanie fragmentu mostu kolejowego jako obiektu turystycznego i rekreacyjnego historycznie wraz z zagospodarowaniem terenu”

Zarządzenie Nr 57/2023 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2023 r.

piątek, 10 mar 2023 13:58
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu -etap II, przewidziana w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja targowiska miejskiego w Piszu””

Zarządzenie Nr 58/2023 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2023 r.

piątek, 10 mar 2023 14:01
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 59/2023 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2023 r.

piątek, 10 mar 2023 14:03
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 60/2023 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2023 r.

piątek, 10 mar 2023 14:05
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2023 roku

Zarządzenie Nr 61/2023 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2023 r.

piątek, 10 mar 2023 14:10
w sprawie zmiany planu finansowego rachunku środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

Zarządzenie Nr 62/2023 Burmistrza Pisza z dnia 10 marca 2023 r.

poniedziałek, 20 mar 2023 07:42
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Pisz oraz kontroli obiegu dokumentów w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Zarządzenie Nr 63/2023 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2023 r.

piątek, 17 mar 2023 09:04
powołanie komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 64/2023 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2023 r.

piątek, 17 mar 2023 09:00
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na rok 2023

Zarządzenie Nr 65/2023 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2023 r.

piątek, 17 mar 2023 09:05
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu