BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 41/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 27 kwietnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych na drogach Gminy Pisz wskutek klęski żywiołowej
Na podstawie art. 33 ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję do ustalenia szkód i strat spowodowanych przez klęski żywiołowe na terenie Gminy Pisz, w składzie:

1.Inspektor – Elżbieta Sadłowska – Przewodniczący Komisji
2.Inspektor – Grzegorz Witkowski – Członek Komisji
3.Inspektor – Paweł Wysocki – Członek Komisji


§ 2.

Komisja ustali szkody i straty na drogach gminy Pisz na podstawie „Zasad i procedur ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe oraz ubiegania się przez samorządy o dofinansowanie zadań własnych w dziedzinie remontów i odbudowy uszkodzonych lub zniszczonych obiektów użytku publicznego”, opracowanych przez Biuro ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data powstania: środa, 28 kwi 2004 15:29
Data opublikowania: czwartek, 29 kwi 2004 18:35
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2571 razy