BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 130/04 Burmistrza Pisza z dnia 03 września 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. Nr 9,
poz.30 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrębie Jaśkowo , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 45 o powierzchni 9.300m2 , dla której w Sądzie Rejonowym w
Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12601 oraz
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pogobie Średnie ,
gmina Pisz oznaczonej numerem geodezyjnym 97/6 o powierzchni 750m2 , dla której
w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga
wieczysta KW Nr 13177 , w składzie :

1/Przewodniczący komisji - Suwała Krzysztof
2/Członek komisji - Wnęta Grażyna
3/Członek komisji - Żmijewska Ewa
4/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 17 września 2004r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 3 wrz 2004 09:55
Data opublikowania: piątek, 3 wrz 2004 10:43
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2679 razy