BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 167/04 Burmistrza Pisza z dnia 09 grudnia 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej.Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrębie Pogobie Średnie , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 97/6 o powierzchni 750m2 , dla której w Sądzie Rejonowym w
Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13177 ,
w składzie :

1/Przewodniczący komisji - Borak Małgorzata
2/Członek komisji - Wnęta Grażyna
3/Członek komisji - Żmijewska Ewa
4/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 21 grudnia 2004r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 9 gru 2004 12:47
Data opublikowania: czwartek, 9 gru 2004 13:12
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2391 razy