BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/12 Burmistrza Pisza z dnia 2 stycznia 2012 r.

czwartek, 8 mar 2012 11:01
w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 2/12 Burmistrza Pisza z dnia 17 stycznia 2012 r.

czwartek, 8 mar 2012 11:20
w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 3/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 stycznia 2012 r.

czwartek, 8 mar 2012 11:23
w sprawie zapewnienia pracownikom Urzędu Miejskiego w Piszu higienicznych warunków pracy

Zarządzenie Nr 4/12 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2012 r.

czwartek, 8 mar 2012 11:28
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 5/12 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2012 r.

wtorek, 31 sty 2012 14:37
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny i inwentaryzacji nieruchomości położonych na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 6/12 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2012 r.

wtorek, 7 lut 2012 14:09
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zaplecza rekreacyjno-sportowego w miejscowości Borki

Zarządzenie Nr 7/12 Burmistrza Pisza z dnia 8 lutego 2012 r.

czwartek, 8 mar 2012 11:31
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Pisza z dnia 10 lutego 2012 r.

piątek, 20 kwi 2012 08:21
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 9/12 Burmistrza Pisza z dnia 20 lutego 2012 r.

wtorek, 28 lut 2012 09:25
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie.

Zarządzenie Nr 10/12 Burmistrza Pisza z dnia 20 lutego 2012 r.

wtorek, 28 lut 2012 09:17
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2012.

Zarządzenie Nr 11/12 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2012 r.

środa, 22 lut 2012 14:57
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 12/12 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2012 r.

piątek, 20 kwi 2012 08:27
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 13/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2012 r.

poniedziałek, 11 lut 2013 15:37
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2012 r.

poniedziałek, 11 lut 2013 15:23
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 15/12 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2012 r.

czwartek, 8 mar 2012 10:32
w sprawie zaciągnięcia kredytu dłgoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zarządzenie Nr 16/12 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2012 r.

poniedziałek, 11 lut 2013 15:25
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 17/12 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2012 r.

poniedziałek, 11 lut 2013 15:38
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 18/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2012 r.

czwartek, 1 mar 2012 07:39
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 19/12 Burmistrza Pisza z dnia 29 lutego 2012 r.

poniedziałek, 23 kwi 2012 08:53
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 20/12 Burmistrza Pisza z dnia 7 marca 2012 r.

piątek, 9 mar 2012 15:03
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 21/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2012 r.

poniedziałek, 23 kwi 2012 08:41
w sprawie powołania jury do przeprowadzenia eliminacji lokalnych XVIII Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych" na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 22/12 Burmistrza Pisza z dnia 14 marca 2012 r.

piątek, 20 kwi 2012 08:43
w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży majątku ruchomego w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie Nr 23/12 Burmistrza Pisza z dnia 14 marca 2012 r.

poniedziałek, 23 kwi 2012 08:34
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Zarządzenie Nr 24/12 Burmistrza Pisza z dnia 16 marca 2012 r.

piątek, 16 mar 2012 12:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Zarządzenie Nr 25/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 marca 2012 r.

poniedziałek, 23 kwi 2012 08:36
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r.

Zarządzenie Nr 26/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2012 r.

poniedziałek, 2 kwi 2012 08:11
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 27/12 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2012 r.

poniedziałek, 23 kwi 2012 08:37
zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach.

Zarządzenie Nr 28/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2012 r.

poniedziałek, 23 kwi 2012 09:50

Zarządzenie Nr 29/12 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2012 r.

poniedziałek, 23 kwi 2012 09:07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 30/12 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2012 r.

piątek, 11 maj 2012 13:02
w sprawie powołania Zespołu Monitorująco-Wdrożeniowego Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pisz na lata 2006-2013

Zarządzenie Nr 31/12 Burmistrza Pisza z dnia 4 kwietnia 2012 r.

piątek, 6 kwi 2012 08:16
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 32/12 Burmistrza Pisza z dnia 4 kwietnia 2012 r.

piątek, 6 kwi 2012 08:23
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 33/12 Burmistrza Pisza z dnia 4 kwietnia 2012 r.

piątek, 6 kwi 2012 08:28
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 34/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 kwietnia 2012 r.

czwartek, 19 kwi 2012 12:04
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 35/12 Burmistrza Pisza z dnia 16 kwietnia 2012 r.

czwartek, 19 kwi 2012 12:06
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 36/12 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2012 r.

wtorek, 17 kwi 2012 12:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę nawierzchni ulicy Lisiej w Piszu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. oznaczonej nr geodezyjnym 1253

Zarządzenie Nr 37/12 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2012 r.

piątek, 11 maj 2012 13:07
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 38/12 Burmistrza Pisza z dnia 20 kwietnia 2012 r.

piątek, 11 maj 2012 12:06
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 39/12 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2012 r.

środa, 25 kwi 2012 13:11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwentaryzacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Zarządzenie Nr 40/12 Burmistrza Pisza z dnia 25 kwietnia 2012 r.

piątek, 4 maj 2012 08:05
w sprawie wyborów sołtysa Sołectwa Imionek.

Zarządzenie Nr 41/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2012 r.

wtorek, 17 lip 2012 13:55
w sprawie powołania Dyrektora Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 42/12 Burmistrza Pisza z dnia 30 kwietnia 2012 r.

czwartek, 17 maj 2012 09:43
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 43/12 Burmistrza Pisza z dnia 7 maja 2012 r.

wtorek, 17 lip 2012 13:59
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pisza

Zarządzenie Nr 44/12 Burmistrza Pisza z dnia 9 maja 2012 r.

poniedziałek, 8 paź 2012 11:57
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 45/12 Burmistrza Pisza z dnia 14 maja 2012 r.

środa, 16 maj 2012 12:59
w sprawie dystrybucji tabletek jodowych w przypadku zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 46/12 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2012 r.

środa, 23 maj 2012 08:13
w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu na czas wojny

Zarządzenie Nr 47/12 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2012 r.

wtorek, 29 maj 2012 14:27
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalację pod wskazanymi adresami oraz usługę świadczenia przez okres 36 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu pod wskazanymi adresami, wraz z dostawą sprzętu wymaganego do realizacji usługi

Zarządzenie Nr 48/12 Burmistrza Pisza z dnia 31 maja 2012 r.

wtorek, 12 cze 2012 12:24
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 49/12 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2012 r.

środa, 6 cze 2012 13:50
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników w Piszu na działkach o nr geod.: 954, 885, 828, 724, 1154, 698, 553, 592/1, 592/2

Zarządzenie Nr 50/12 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2012 r.

środa, 20 cze 2012 10:09
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/12 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2012 r.

środa, 20 cze 2012 09:05
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2012 r.

wtorek, 26 cze 2012 10:07
w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą posesję na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 53/12 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2012 r.

wtorek, 17 lip 2012 14:03
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Piskiego Domu Kultury w Piszu

Zarządzenie Nr 54/12 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2012 r.

wtorek, 17 lip 2012 14:06
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 55/12 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2012 r.

wtorek, 17 lip 2012 14:10
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 56/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 czerwca 2012 r.

środa, 27 cze 2012 14:39
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 57/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 czerwca 2012 r.

wtorek, 17 lip 2012 14:13
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego

Zarządzenie Nr 58/12 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2012 r.

wtorek, 17 lip 2012 14:18
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 59/12 Burmistrza Pisza z dnia 29 czerwca 2012 r.

wtorek, 17 lip 2012 14:26
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Zarządzenie Nr 60/12 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2012 r.

wtorek, 17 lip 2012 14:29
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu i Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym

ZARZĄDZENIE Nr 61/12 Burmistrza Pisza z dnia 3 lipca 2012 r.

wtorek, 3 lip 2012 13:20
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie dokumentacji dla terenów inwestycyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 62/12 Burmistrza Pisza z dnia 5 lipca 2012 r.

czwartek, 5 lip 2012 09:55
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu

Zarządzenie Nr 63/12 Burmistrza Pisza z dnia 10 lipca 2012 r.

poniedziałek, 8 paź 2012 11:20
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 64/12 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2012 r.

wtorek, 17 lip 2012 14:34
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

ZARZĄDZENIE Nr 65/12 Burmistrza Pisza z dnia 18 lipca 2012 r.

środa, 18 lip 2012 13:05
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni drogi na działkach o nr geod. 1138, 1139/1 przy ul. Jagodnej w Piszu

Zarządzenie Nr 66/12 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2012 r.

środa, 8 sie 2012 11:09
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 67/12 Burmistrza Pisza z dnia 3 sierpnia 2012 r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:24
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - "Wyprawka szkolna"

Zarządzenie Nr 68/12 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2012 r.

czwartek, 16 sie 2012 13:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz

Zarządzenie Nr 69/12 Burmistrza Pisza z dnia 16 sierpnia 2012 r.

piątek, 24 sie 2012 13:03
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 70/12 Burmistrza Pisza z dnia 17 sierpnia 2012 r.

piątek, 17 sie 2012 12:40
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Uścianach

Zarządzenie Nr 71/12 Burmistrza Pisza z dnia 20 sierpnia 2012 r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:20
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym

Zarządzenie Nr 72/12 Burmistrza Pisza z dnia 22 sierpnia 2012 r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:15
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Zarządzenie Nr 73/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2012 r.

czwartek, 23 sie 2012 10:38
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego w Piszu

Zarządzenie Nr 74/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2012 r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:13
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych

Zarządzenie Nr 75/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2012 r.

piątek, 31 sie 2012 13:44
w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości.

Zarządzenie Nr 76/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2012 r.

wtorek, 11 wrz 2012 12:00
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r.

Zarządzenie Nr 77/12 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2012 r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:11
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotle Dużym

Zarządzenie Nr 78/12 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2012 r.

poniedziałek, 24 wrz 2012 10:11
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 79/12 Burmistrza Pisza z dnia 5 września 2012 r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:08
w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie

Zarządzenie Nr 80/12 Burmistrza Pisza z dnia 7 września 2012 r.

piątek, 7 wrz 2012 13:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont nawierzchni ulicy Słowackiego w Piszu na działkach o nr geod. 446, 453/1 i 496/1

Zarządzenie Nr 81/12 Burmistrza Pisza z dnia 12 września 2012 r.

czwartek, 13 wrz 2012 13:25
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń zabawowo-zręcznościowych na placach zabaw na terenie gminy i miasta Pisz

Zarządzenie Nr 82/12 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2012 r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:05
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów dla wyróżniających się uczniów

ZARZĄDZENIE Nr 83/12 Burmistrza Pisza z dnia 25 września 2012 r.

wtorek, 25 wrz 2012 13:48
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podziału nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 84/12 Burmistrza Pisza z dnia 27 września 2012 r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:03
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 85/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2012 r.

środa, 17 paź 2012 10:36
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 86/12 Burmistrza Pisza z dnia 01 października 2012 r.

poniedziałek, 8 paź 2012 10:33
w sprawie określenia ilości przyznanych stypendiów

Zarządzenie Nr 87/12 Burmistrza Pisza z dnia 4 października 2012 r.

czwartek, 4 paź 2012 08:06
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 88/12 Burmistrza Pisza z dnia 8 października 2012 r.

poniedziałek, 8 paź 2012 12:46
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 89/12 Burmistrza Pisza z dnia 9 października 2012 r.

wtorek, 9 paź 2012 12:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2012/2013

Zarządzenie Nr 90/12 Burmistrza Pisza z dnia 11 października 2012 r.

piątek, 12 paź 2012 14:19
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu naboru uzupełniającego Uczestników Projektu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Pisz" realizowanego przez Gminę Pisz w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działania 8.3. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", Osi priorytetowej 8. "Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki"

Zarządzenie Nr 91/12 Burmistrza Pisza z dnia 18 października 2012 r.

czwartek, 18 paź 2012 12:35
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie wyłapywania bezdomnych i pozbawionych opieki zwierząt z terenu gminy Pisz oraz ich utrzymania

Zarządzenie Nr 92/12 Burmistrza Pisza z dnia 18 października 2012 r.

czwartek, 18 paź 2012 10:53
w sprawie konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013.

Zarządzenie Nr 93/12 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2012 r.

czwartek, 7 lut 2013 14:00
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr 94/12 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2012r.

czwartek, 7 lut 2013 13:57
w sprawie wyznaczenia nauczyciela na zastępstwo dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach

Zarządzenie Nr 95/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2012 r.

wtorek, 23 paź 2012 14:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług wyceny nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 96/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2012 r.

środa, 24 paź 2012 10:20
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 97/12 Burmistrza Pisza z dnia 25 października 2012 r.

czwartek, 25 paź 2012 13:32
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 98/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2012 r.

środa, 7 lis 2012 09:51
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 99/12 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2012 r.

wtorek, 30 paź 2012 12:48
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów stałych systemem workowym z terenu Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 100/12 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2012 r.

środa, 7 lis 2012 07:44
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 101/12 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2012 r.

wtorek, 6 lis 2012 14:21
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 102/12 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2012 r.

środa, 31 paź 2012 14:07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 103/12 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2012 r.

środa, 21 lis 2012 10:30
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 104/12 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2012 r.

środa, 7 lis 2012 14:45
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr 105/12 Burmistrza Pisza z dnia 7 listopada 2012 r.

czwartek, 8 lis 2012 09:39
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 106/12 Burmistrza Pisza z dnia 7 listopada 2012 r.

środa, 7 lis 2012 13:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i biurowego do lokalu Informacji Turystycznej w Piszu

Zarządzenie Nr 107/12 Burmistrza Pisza z dnia 12 listopada 2012r.

poniedziałek, 12 lis 2012 12:40
w sprawie powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr 108/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2012 r.

poniedziałek, 19 lis 2012 12:33
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2013-2022

Zarządzenie Nr 109/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 listopada 2012 r.

poniedziałek, 19 lis 2012 12:39
w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 110/12 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2012 r.

czwartek, 7 lut 2013 13:53
zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2012.

Zarządzenie Nr 111/12 Burmistrza Pisza z dnia 19 listopada 2012 r.

wtorek, 20 lis 2012 13:03
w sprawie powołania komisji konkursowej.

Zarządzenie Nr 112/12 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2012 r.

środa, 21 lis 2012 10:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia w ramach projektu pn. „Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego – Gmina Pisz”

Zarządzenie Nr 113/12 Burmistrza Pisza z dnia 20 listopada 2012 r.

poniedziałek, 26 lis 2012 09:50
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

ZARZĄDZENIE Nr 114/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2012 r.

piątek, 23 lis 2012 11:59
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz

Zarządzenie Nr 115/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r.

środa, 28 lis 2012 09:41
w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Pisz na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 116/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r.

czwartek, 7 lut 2013 14:08
w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 117/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 listopada 2012 r.

środa, 28 lis 2012 08:11
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 118/12 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2012 r.

czwartek, 29 lis 2012 08:13
w sprawie zasad kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Piszu oraz w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 119/12 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2012 r.

piątek, 30 lis 2012 12:26
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz na 2012 rok oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Zarządzenie Nr 120/12 Burmistrza Pisza z dnia 30 listopada 2012 r.

poniedziałek, 17 gru 2012 09:01
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 121/12 Burmistrza Pisza z dnia 3 grudnia 2012 roku

wtorek, 4 gru 2012 09:48
w sprawie nadania amfiteatrowi przy Piskim Domu Kultury w Piszu nazwy „Amfiteatr im. Jerzego Tadeusza Krzywoszewskiego”.

Zarządzenie Nr 122/12 Burmistrza Pisza z dnia 7 grudnia 2012 r.

czwartek, 7 lut 2013 13:49
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

Zarządzenie Nr 123/12 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2012 r.

środa, 12 gru 2012 10:13
w sprawie ogłoszenia konkursu na świąteczny wystrój posesji na terenie gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 124/12 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2012 r.

środa, 12 gru 2012 14:13
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze do 50g i powyżej 50g (oraz ich ewentualnych zwrotów) dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 125/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2012 r.

czwartek, 13 gru 2012 15:15
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 126/12 Burmistrza Pisza z dnia 13 grudnia 2012 r.

wtorek, 18 gru 2012 08:07
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 127/12 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2012 r.

piątek, 14 gru 2012 14:56
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 128/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2012 r.

czwartek, 7 lut 2013 13:47
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 129/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2012 r.

czwartek, 7 lut 2013 13:44
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 130/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2012 r.

czwartek, 7 lut 2013 13:41
w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 131/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2012 r.

piątek, 28 gru 2012 10:44
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obszarów nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 132/12 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2012 r.

czwartek, 18 kwi 2013 11:30
w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Pisz w 2013 roku

Zarządzenie Nr 133/12 Burmistrza Pisza z dnia 31 grudnia 2012 r.

środa, 16 sty 2013 12:15
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.