BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 171/04 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2004 r.

ustalenie minimalnych stawek rocznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603z późn. zm.)

§1
Ustalam minimalne stawki rocznego czynszu dzierżawnego przyjęte do zastosowania przy naliczaniu czynszu za dzierżawę gruntów wydzierżawianych w ramach kompetencji przysługujących Burmistrzowi, położonych na terenie miasta i gminy Pisz, obowiązujące od
1 stycznia 2005 r.

1. Grunty rolne:
- działki przeznaczone wyłącznie do użytkowania rolniczego – 0,02 zł/m2 nie mniej niż
30 zł

2. Grunty przyległe do własnych działek budowlanych użytkowane jako ogródki:
- położone wzdłuż drogi krajowej (ul. Wojska Polskiego) z możliwością prowadzenia
działalności gospodarczej – 2 zł/m2
- zarezerwowane pod urządzenia infrastruktury technicznej lub drogę, wykorzystywane na
poprawę warunków zagospodarowania własnych działek budowlanych oraz w celach
rekreacyjnych ( m.in. ul. Rysia, Pszeniczna, Smocza, Piwna, Żytnia, Suwalska, Jasna,
Kowieńska, Żurawia, Gołębia, Orla, Sowia, Jastrzębia) – 0,20 zł/m2
- pozostałe 0,50 zł/m2

3. Pozostałe grunty użytkowane jako ogródki:
- zarezerwowane pod urządzenia infrastruktury technicznej lub drogę lub położone na
terenie posesji budynków wielorodzinnych ( ul. Fabryczna, ul. Mazurska) - 0,10 zł/m2
nie mniej niż 30 zł.
- pozostałe – 0,20 zł/m2 nie mniej niż 30 zł

4. Tereny zabudowane:
1) pod garażem murowanym – 24zł/m2 + VAT
2) pod garażem blaszanym - 5 zł/m2 + VAT
3) pod hangarem - 5 zł/m2 + VAT
4) pod kioskami z prasą:
- w centrum miasta - 115 zł/m2 + VAT
- strefa pośrednia - 110 zł/m2 + VAT
- pozostałe ulice - 100 zł/m2 + VAT
5) tereny pod pawilonami handlowymi i usługowymi:
- w centrum miasta o pow. do 15 m2 (obiekt totolotka) - 480 zł/m2 + VAT
- pozostałe w centrum miasta - 30 zł/m2 + VAT
- w strefie pośredniej - 25 zł/m2 + VAT
- przy pozostałych ulicach - 18 zł/m2 + VAT


5. Tereny zabudowane (siedliska) – 0,15 zł/m2 + VAT, nie mniej niż 30 zł

6. Tereny rekreacyjne:
1) działki zabudowane - 0,50 zł/m2 + VAT
2) dzialki nie zabudowane (przyjeziorne) - 0,20 zł/m2 + VAT
3) tereny typu: plaża, pole biwakowe - 1,20 zł/m2 + VAT

7. Tereny różne:
1) ustawienie reklamy - 300 zł/m2 + VAT
2) lokalizacja urządzeń telekomunikacyjnych i innych - 30 zł/m2 + VAT

§2

W sprawach szczególnych mogą być ustalane przez Burmistrza Pisza stawki indywidualne.

§3

Traci moc zarządzenie Nr 4/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 07.01.2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek rocznego czynszu dzierżawnego.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2005 r.
Data powstania: środa, 5 sty 2005 15:30
Data opublikowania: środa, 5 sty 2005 15:34
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 2520 razy