BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 151/04 Burmistrza Pisza z dnia 26 października 2004 roku

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Piszu .
Na podstawie art. 4 pkt 4 w związku z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm) oraz art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§ 1

Ustalam w Urzędzie Miejskim w Piszu dzień 12 listopada 2004 r. dniem wolnym od pracy w związku ze świętem przypadającym w sobotę 25 grudnia 2004 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data powstania: wtorek, 26 paź 2004 15:16
Data opublikowania: wtorek, 26 paź 2004 15:46
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2423 razy