BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 114/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 10 sierpnia 2004r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi gminnej we wsi Liski
Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 i art. 21 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1.

W zarządzeniu nr 78/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 17 czerwca 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację drogi gminnej we wsi Liski wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Elżbieta Sadłowska - przewodniczący Komisji Przetargowej”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: środa, 11 sie 2004 15:13
Data opublikowania: czwartek, 12 sie 2004 17:57
Opublikował(a): Anna Bogdanowicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2502 razy