BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 170/04 Burmistrza Pisza z dnia 29 grudnia 2004 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej
Na podstawie ust. 2 rozdziału III Załącznika do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Pana Zbigniewa Wdowiarskiego na Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Piszu.

§ 2

Szczegółowy zakres praw i obowiązków Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej określa Instrukcja Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Piszu.

§ 3

Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r. i należy nią objąć:
1)Stan paliwa w samochodach używanych w Urzędzie Miejskim i OSP.
2)Stan gotówki oraz innych składników majątkowych w kasie.
3)Stan gruntów.
4)Inwestycje w toku.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data powstania: poniedziałek, 3 sty 2005 11:20
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sty 2005 11:51
Opublikował(a): Jarosław Andrzej Turski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2466 razy