BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 173/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 grudnia 2004r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Na podstawie ust.1 i 3 rozdziału III Załącznika do Zarządzenia Nr 86/04 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji zarządzam, co następuje:


§ 1
Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Piszu w składzie:
Anna Michalak – Zastępca Przewodniczącego
Grażyna Leszczyńska – Sekretarz
Stanisław Chudoń – Członek


§ 2
Zakres obowiązków i odpowiedzialności członków Komisji Inwentaryzacyjnej określa Instrukcja Przeprowadzania i Rozliczania Inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Piszu.


§ 3
Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2004r. i należy nią objąć:

1) Stan paliwa w samochodach używanych w Urzędzie Miejskim i OSP.
2) Stan gotówki oraz innych składników majątkowych w kasie.
3) Stan gruntów.
4) Inwestycje w toku.

§ 4
Inwentaryzację należy zakończyć do dnia 21 stycznia 2005r.


§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: piątek, 31 gru 2004 13:57
Data opublikowania: piątek, 31 gru 2004 15:24
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2491 razy