BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 1/18 Burmistrza Pisza z dnia 2 stycznia 2018 r.

środa, 14 lut 2018 09:42
w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 2/18 Burmistrza Pisza z dnia 2 stycznia 2018 r.

środa, 14 lut 2018 09:44
w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 3/18 Burmistrza Pisza z dnia 2 stycznia 2018 r.

środa, 14 lut 2018 09:46
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Zarządzenie Nr 4/18 Burmistrza Pisza z dnia 4 stycznia 2018 r.

czwartek, 15 lut 2018 07:57
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 5/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia 2018 r.

czwartek, 15 lut 2018 08:00
w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 6/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia 2018 r.

piątek, 19 sty 2018 10:11
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 7/18 Burmistrza Pisza z dnia 10 stycznia 2018 r.

piątek, 9 lut 2018 12:56
w sprawie opłat za korzystanie z miejsca pochówku na cmentarzach komunalnych na terenie miasta i gminy Pisz.

Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Pisza z dnia 11 stycznia 2018 r.

środa, 24 sty 2018 08:10
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu podczas realizacji projektu „Przebudowa umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym”

ZARZĄDZENIE Nr 9/18 Burmistrza Pisza z dnia 12 stycznia 2018 r.

wtorek, 23 sty 2018 14:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Słubickiej w Piszu

Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Pisza z dnia 15 stycznia 2018 r.

czwartek, 18 sty 2018 09:57
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 11/18 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2018 r.

środa, 17 sty 2018 08:08
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 12/18 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2018 r.

środa, 17 sty 2018 08:12
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 13/18 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2018 r.

środa, 17 sty 2018 08:14
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 14/18 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2018 r.

czwartek, 18 sty 2018 09:46
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 15/18 Burmistrza Pisza z dnia 16 stycznia 2018 r.

czwartek, 18 sty 2018 09:48
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 16/18 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2018 r.

piątek, 19 sty 2018 10:32
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 17/18 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2018 r.

piątek, 19 sty 2018 10:34
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 18/18 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2018 r.

wtorek, 23 sty 2018 13:37
w sprawie uchylenia przydziału organizacyjno - mobilizacyjnego do formacji obrony cywilnej do zadań ogólnych na terenie gminy Pisz.

ZARZĄDZENIE Nr 19/18 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2018 r.

wtorek, 23 sty 2018 14:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz

Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrza Pisza z dnia 22 stycznia 2018 r.

środa, 28 mar 2018 10:51
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym

Zarządzenie Nr 21/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 stycznia 2018 r.

środa, 24 sty 2018 09:43
w sprawie zmian w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 22/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2018 r.

poniedziałek, 29 sty 2018 10:20
w sprawie przyjęcia "Regulaminu realizacji Projektu dotyczącego usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz"

Zarządzenie Nr 23/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2018 r.

piątek, 26 sty 2018 13:12
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 24/18 Burmistrza Pisza z dnia 25 stycznia 2018 r.

piątek, 26 sty 2018 07:18
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 25/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2018 r.

środa, 14 lut 2018 11:05
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 26/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2018 r.

środa, 14 lut 2018 11:09
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 27/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2018 r.

środa, 14 lut 2018 11:10
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 28/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 stycznia 2018 r.

czwartek, 15 lut 2018 08:01
w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 1 w Piszu, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pisz

Zarządzenie Nr 29/18 Burmistrza Pisza z dnia 7 lutego 2018 r.

czwartek, 8 lut 2018 15:34
w sprawie wyboru sołtysa Sołectwa Maszty

ZARZĄDZENIE Nr 30/18 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2018 r.

wtorek, 20 lut 2018 08:34
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Zarządzenie Nr 31/18 Burmistrza Pisza z dnia 13 lutego 2018 r.

piątek, 16 lut 2018 09:09
w sprawie zmiany w "Programie odpracowania zaległości z tytułu czynszu lub odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, opłat za media oraz zwrotu poniesionych kosztów wypłaconych tytułem odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego" dla najemców oraz użytkowników lokali mieszkalnych (w tym socjalnych) stanowiących własność Gminy Pisz oraz użytkowników z prawem do lokalu socjalnego mających zobowiązania finansowe wobec Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 32/18 Burmistrza Pisza z dnia 15 lutego 2018 r.

poniedziałek, 19 lut 2018 08:52
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 33/18 Burmistrza Pisza z dnia 15 lutego 2018 r.

poniedziałek, 19 lut 2018 08:54
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 34/18 Burmistrza Pisza z dnia 16 lutego 2018 r.

środa, 28 lut 2018 13:48
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie nr 36/ 19 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2019 r.

środa, 27 lut 2019 14:00
w sprawie powołania Komisji do oceny ofert złożonych w otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 Oś priorytetowa 10. Regionalny Rynek Pracy Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się

Zarządzenie Nr 36/18 Burmistrza Pisza z dnia 16 lutego 2018 r.

piątek, 2 mar 2018 10:52
w sprawie wprowadzenia księgi procedur audytu wewnętrznego

Zarządzenie Nr 37/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2018 r.

środa, 28 mar 2018 10:54
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 38/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2018 r.

poniedziałek, 5 mar 2018 08:25
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 39/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2018 r.

środa, 28 lut 2018 12:27
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 40/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 lutego 2018 r.

środa, 28 lut 2018 12:25
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 41/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2018 r.

środa, 28 lut 2018 14:42
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 42/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2018 r.

czwartek, 1 mar 2018 08:21
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 43/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2018 r.

czwartek, 1 mar 2018 08:35
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 44/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 lutego 2018 r.

czwartek, 1 mar 2018 08:23
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 45/18 Burmistrza Pisza z dnia 1 marca 2018 r.

czwartek, 1 mar 2018 14:43
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę umocnienia brzegów rzeki Pisy wraz z budową basenu portowego i budową kładki pieszej pod mostem kolejowym

Zarządzenie Nr 46/18 Burmistrza Pisza z dnia 2 marca 2018 r.

środa, 7 mar 2018 09:55
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 47/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 marca 2018 r.

środa, 7 mar 2018 10:33
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 48/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 marca 2018 r.

piątek, 9 mar 2018 14:31
w sprawie powołania członka zespołu do spraw realizacji Projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I / Etap IIA - udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020

Zarządzenie Nr 49/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2018 r.

środa, 28 mar 2018 10:57
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418,1419/1,1419/6,1419/4

Zarządzenie Nr 50/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 marca 2018 r.

środa, 14 mar 2018 14:03
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 51/18 Burmistrza Pisza z dnia 13 marca 2018 r.

środa, 28 mar 2018 11:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 52/18 Burmistrza Pisza z dnia 15 marca 2018 r.

poniedziałek, 19 mar 2018 14:59
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 53/18 Burmistrza Pisza z dnia 15 marca 2018 r.

poniedziałek, 19 mar 2018 15:01
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 54/18 Burmistrza Pisza z dnia 19 marca 2018 r.

środa, 28 mar 2018 11:04
w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2018.

Zarządzenie Nr 55/18 Burmiastrza Pisza z dnia 20 marca 2018 r.

czwartek, 22 mar 2018 11:05
w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 56/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2018 r.

środa, 28 mar 2018 08:35
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 57/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 marca 2018 r.

czwartek, 5 kwi 2018 12:12
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 58/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2018 r.

czwartek, 29 mar 2018 13:07
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 59/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2018 r.

czwartek, 29 mar 2018 13:08
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 60/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2018 r.

piątek, 6 kwi 2018 14:02
w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pisz za 2017 rok

Zarządzenie Nr 61/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2018 r.

czwartek, 5 kwi 2018 12:41
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 62/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2018 r.

czwartek, 5 kwi 2018 12:45
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 63/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2018 r.

czwartek, 5 kwi 2018 12:46
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 64/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2018 r.

poniedziałek, 9 kwi 2018 08:45
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 65/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2018 r.

piątek, 13 kwi 2018 11:17
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4

Zarządzenie Nr 66/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2018 r.

wtorek, 10 kwi 2018 08:58
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 67/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2018 r.

wtorek, 10 kwi 2018 09:00
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 68/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 kwietnia 2018 r.

wtorek, 10 kwi 2018 09:02
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 69/18 Burmistrza Pisza z dnia 11 kwietnia 2018 r.

wtorek, 26 cze 2018 08:12
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 70/18 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2018 r.

czwartek, 19 kwi 2018 10:38
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 71/18 Burmistrza Pisza z dnia 12 kwietnia 2018 r.

piątek, 13 kwi 2018 11:24
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic w Piszu: Jastrzębiej, Bocianiej, Sowiej, Orlej, Gołębiej, Bukowej, Jesionowej, Jodłowej, Jaworowej, Sosnowej, Grabowej (droga na dz. o nr geod. 1696), Dębowej, Brzozowej, Topolowej, Jasnej, Misińskiego, Miodowej, Suwalskiej, Piwnej, Żytniej, Smoczej, Pszenicznej, Wilczej, Rysiej, Ogrodowej, Łąkowej, Zielnej

Zarządzenie Nr 72/18 Burmistrza Pisza z dnia 13 kwietnia 2018 r.

piątek, 13 kwi 2018 13:24
w sprawie powołania Komisji do przeglądu grobów starszych niż 20 lat, za które nie uiszczono opłaty i nie wniesiono zastrzeżeń

Zarządzenie Nr 73/18 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2018 r.

czwartek, 19 kwi 2018 10:41
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 74/18 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2018 r.

czwartek, 19 kwi 2018 10:43
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 75/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2018 r.

wtorek, 24 kwi 2018 14:49
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę placu zabaw w parku miejskim w Piszu, na dz. o nr geod. 415/16, obręb Pisz 1

Zarządzenie Nr 76/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 kwietnia 2018 r.

piątek, 27 kwi 2018 11:35
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 77/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2018 r.

piątek, 27 kwi 2018 11:36
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 78/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2018 r.

piątek, 27 kwi 2018 11:38
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 79/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 kwietnia 2018 r.

piątek, 27 kwi 2018 11:39
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 80/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 kwietnia 2018 r.

piątek, 27 kwi 2018 11:41
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Pisz na 2017 rok

Zarządzenie Nr 81/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2018 r.

piątek, 27 kwi 2018 14:46
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 82/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2018 r.

poniedziałek, 30 kwi 2018 14:09
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic w Piszu: Jastrzębiej, Bocianiej, Sowiej, Orlej, Gołębiej, Bukowej, Jesionowej, Jodłowej, Jaworowej, Sosnowej, Grabowej (droga na dz. o nr geod. 1696), Dębowej, Brzozowej, Topolowej, Jasnej, Misińskiego, Miodowej, Suwalskiej, Piwnej, Żytniej, Smoczej, Pszenicznej, Wilczej, Rysiej, Ogrodowej, Łąkowej, Zielnej

Zarządzenie Nr 83/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 kwietnia 2018 r.

poniedziałek, 30 kwi 2018 09:52
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 84/18 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2018 r.

poniedziałek, 21 maj 2018 14:52
w sprawie postępowania przy sporządzaniu kserokopii dokumentów na wniosek strony postępowania administracyjnego oraz w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wydanie kserokopii z akt takiego postępowania.

Zarządzenie Nr 85/18 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2018 r.

środa, 23 maj 2018 13:59
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu

Zarządzenie Nr 86/18 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2018 r.

środa, 23 maj 2018 14:03
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu

Zarządzenie Nr 87/18 Burmistrza Pisza z dnia 17 maja 2018 r.

środa, 23 maj 2018 14:05
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Piskiego Domu Kultury w Piszu

ZARZĄDZENIE NR 88/18 BURMISTRZA PISZA z dnia 18 maja 2018 r.

wtorek, 9 paź 2018 07:30
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 89/18 Burmistrza Pisza z dnia 18 maja 2018 r.

środa, 13 cze 2018 11:57
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Piszu.

ZARZĄDZENIE Nr 90/18 Burmistrza Pisza z dnia 21 maja 2018 r.

wtorek, 22 maj 2018 13:19
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy ulic w Piszu: Jastrzębiej, Bocianiej, Sowiej, Orlej, Gołębiej, Bukowej, Jesionowej, Jodłowej, Jaworowej, Sosnowej, Grabowej (droga na dz. o nr geod. 1696), Dębowej, Brzozowej, Topolowej, Jasnej, Misińskiego, Miodowej, Suwalskiej, Piwnej, Żytniej, Smoczej, Pszenicznej, Wilczej, Rysiej, Ogrodowej, Łąkowej, Zielnej oraz drogi na dz. o nr geod. 148/19, 148/4, 142/20 obręb Pisz 2

Zarządzenie Nr 91/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2018 r.

środa, 23 maj 2018 13:55
w sprawie określenia sposobu przekazywania sprawozdań budżetowych

Zarządzenie Nr 92/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 maja 2018 r.

środa, 23 maj 2018 13:50
w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Piszu wewnętrznych uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych

Zarządzenie Nr 93/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2018 r.

piątek, 1 cze 2018 08:56
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 94/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 maja 2018 r.

piątek, 1 cze 2018 08:59
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 95/18 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2018 r.

poniedziałek, 28 maj 2018 14:06
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Szeroki Bór Piski na dz. nr 2/30, 2/31, 2/51, 2/52, 2/53, 2/33, 2/36, 2/45

Zarządzenie Nr 96/18 Burmistrza Pisza z dnia 25 maja 2018 r.

środa, 30 maj 2018 08:33
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 97/18 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2018 r.

piątek, 1 cze 2018 09:07
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 98/18 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2018 r.

piątek, 1 cze 2018 09:14
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 99/18 Burmistrza Pisza z dnia 29 maja 2018 r.

piątek, 1 cze 2018 09:16
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 100/18 Burmistrza Pisza z dnia 4 czerwca 2018 r.

wtorek, 5 cze 2018 08:31
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zarządzenie Nr 101/18 Burmistrza Pisza z dnia 4 czerwca 2018 r.

wtorek, 26 cze 2018 08:06
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach

Zarządzenie Nr 102/18 Burmistrza Pisza z dnia 6 czerwca 2018 r.

sobota, 16 sty 2219 14:01
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 103/18 Burmistrza Pisza z dnia 7 czerwca 2018 r.

wtorek, 12 cze 2018 08:44
w sprawie poręczenia za dług z tytułu kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Stowarzyszenie "Przymierze - Ziemia Piska" z siedzibą w Piszu

Zarządzenie Nr 104/18 Burmistrza Pisza z dnia 8 czerwca 2018 r.

poniedziałek, 18 cze 2018 09:28
w sprawie powołania Kapituły ds. Nagród i Wyróżnień Sportowych

Zarządzenie Nr 105/18 Burmistrza Pisza z dnia 8 czerwca 2018 r.

wtorek, 12 cze 2018 08:50
w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania składnikami majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Piszu

Zarządzenie Nr 106/18 Burmistrza Pisza z dnia 11 czerwca 2018 r.

piątek, 15 cze 2018 09:46
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 107/18 Burmistrza Pisza z dnia 11 czerwca 2018 r.

wtorek, 12 cze 2018 14:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy płk Leona Silickiego w miejscowości Jagodne

Zarządzenie Nr 108/18 Burmistrza Pisza z dnia 19 czerwca 2018 r.

piątek, 22 cze 2018 08:22
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 109/18 Burmistrza Pisza z dnia 20 czerwca 2018 r.

czwartek, 21 cze 2018 12:58
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4

Zarządzenie Nr 110/18 Burmistrza Pisza z dnia 21 czerwca 2018 r.

piątek, 29 cze 2018 09:51
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 111/18 Burmistrza Pisza z dnia 25 czerwca 2018 r.

środa, 16 sty 2019 08:37
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach

Zarządzenie Nr 112/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 czerwca 2018 r.

środa, 27 cze 2018 09:39
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 113/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2018 r.

środa, 4 lip 2018 08:18
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 114/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2018 r.

środa, 4 lip 2018 08:23
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 115/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 czerwca 2018 r.

środa, 4 lip 2018 08:27
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 116/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2018 r.

piątek, 29 cze 2018 13:41
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zawady na działkach o nr geod. 166, 167

Zarządzenie Nr 117/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 czerwca 2018 r.

wtorek, 24 lip 2018 08:04
zmieniające zarządzenie w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Pisz i jej jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych

Zarządzenie Nr 118/18 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2018 r.

czwartek, 5 lip 2018 08:22
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 119/18 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2018 r.

czwartek, 5 lip 2018 08:28
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 120/18 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2018 r.

czwartek, 5 lip 2018 08:29
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 121/18 Burmistrza Pisza z dnia 2 lipca 2018 r.

czwartek, 5 lip 2018 08:31
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 122/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 lipca 2018 r.

wtorek, 17 lip 2018 14:50
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Nowy Świat w Piszu

Zarządzenie Nr 123/18 Burmistrza Pisza z dnia 16 lipca 2018 r.

wtorek, 17 lip 2018 14:53
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Parkowej w Piszu na działce o nr geod. 347/2 wraz z chodnikiem na działce o nr geod. 518/3

Zarządzenie Nr 124/18 Burmistrza Pisza z dnia 19 lipca 2018 r.

wtorek, 24 lip 2018 13:49
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 125/18 Burmistrza Pisza z dnia 19 lipca 2018 r.

wtorek, 24 lip 2018 13:53
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 127/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 lipca 2018 r.

środa, 8 sie 2018 13:23
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 128/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 lipca 2018 r.

środa, 8 sie 2018 13:26
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

ZARZĄDZENIE Nr 130/18 Burmistrza Pisza z dnia 31 lipca 2018 r.

środa, 8 sie 2018 13:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 131/18 Burmistrza Pisza z dnia 1 sierpnia 2018 r.

czwartek, 9 sie 2018 09:02
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 6x6 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu

ZARZĄDZENIE Nr 132/18 Burmistrza Pisza z dnia 2 sierpnia 2018 r.

piątek, 3 sie 2018 13:11
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4

Zarządzenie Nr 133/18 Burmistrza Pisza z dnia 3 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 6 sie 2018 12:59
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy płk Leona Silickiego w miejscowości Jagodne

Zarządzenie Nr 134/18 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2018 r.

środa, 8 sie 2018 13:36
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 135/18 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2018 r.

środa, 8 sie 2018 13:42
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 136/18 Burmistrza Pisza z dnia 6 sierpnia 2018 r.

środa, 8 sie 2018 13:45
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 137/18 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2018 r.

środa, 8 sie 2018 13:47
w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz praw na dobrach materialnych

ZARZĄDZENIE Nr 138/18 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2018 r.

środa, 8 sie 2018 13:20
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy płk Leona Silickiego w miejscowości Jagodne”

Zarządzenie Nr 139/18 Burmistrza Pisza z dnia 7 sierpnia 2018 r.

piątek, 10 sie 2018 11:31
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę otwartych stref aktywności w Piszu

Zarządzenie Nr 140/18 Burmistrza Pisza z dnia 10 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 13 sie 2018 14:16
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zarządzenie Nr 141/18 Burmistrza Pisza z dnia 13 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 20 sie 2018 14:54
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 142/18 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 17 wrz 2018 18:08
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 143/18 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 17 wrz 2018 18:11
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 144/18 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 17 wrz 2018 18:13
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 145/18 Burmistrza Pisza z dnia 21 sierpnia 2018 r.

czwartek, 23 sie 2018 13:00
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę otwartych stref aktywności w Piszu

Zarządzenie Nr 146/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 17 wrz 2018 17:28
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Trzonkach

Zarządzenie Nr 147/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 17 wrz 2018 17:30
w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego

Zarządzenie Nr 148/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 17 wrz 2018 17:33
w sprawie wyznaczenia wspólnego Inspektora Ochrony Danych w Gminie Pisz

Zarządzenie Nr 149/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 17 wrz 2018 17:35
w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmistrza Pisza w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego

ZARZĄDZENIE Nr 150/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 sierpnia 2018 r.

wtorek, 28 sie 2018 14:27
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej na działkach o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I”

Zarządzenie Nr 151/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 17 wrz 2018 17:05
w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pisz za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021 oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury

Zarządzenie Nr 152/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 8 paź 2018 13:03
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Zarządzenie Nr 153/18 Burmistrza Pisza z dnia 29 sierpnia 2018 r.

piątek, 31 sie 2018 08:42
w sprawie powołania stałej komisji ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych na terenie Gminy Pisz

Zarządzenie Nr 154/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 17 wrz 2018 16:20
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 155/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 17 wrz 2018 16:27
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 156/18 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2018 r.

poniedziałek, 17 wrz 2018 13:58
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 157/18 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2018 r.

czwartek, 6 wrz 2018 10:22
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Rybackiej w Piszu na dz. o nr geod. 1418, 1419/1, 1419/6, 1419/4

Zarządzenie Nr 158/18 Burmistrza Pisza z dnia 3 września 2018 r.

wtorek, 4 wrz 2018 15:24
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 159/18 Burmistrza Pisza z dnia 10 września 2018 r.

środa, 12 wrz 2018 11:39
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej na działce o nr geod. 481/56 obręb Pisz 1 - etap I oraz przebudowę ul. Wołodyjowskiego na działce o nr geod. 744 obręb Pisz 1 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w mieście i gminie (drogi, parkingi, chodniki, ścieżki rowerowe)”

Zarządzenie Nr 160/18 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2018 r.

poniedziałek, 17 wrz 2018 16:45
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 161/18 Burmistrza Pisza z dnia 14 września 2018 r.

poniedziałek, 17 wrz 2018 16:49
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 162/18 Burmistrza Pisza z dnia 17 września 2018 r.

czwartek, 27 wrz 2018 13:27
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 163/18 Burmistrza Pisza z dnia 19 września 2018 r.

czwartek, 25 paź 2018 12:51
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej do przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 164/18 Burmistrza Pisza z dnia 19 września 2018 r.

czwartek, 25 paź 2018 12:55
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 165/18 Burmistrza Pisza z dnia 19 września 2018 r.

czwartek, 25 paź 2018 12:58
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 166/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2018 r.

czwartek, 27 wrz 2018 07:31
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 167/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2018 r.

czwartek, 25 paź 2018 13:00
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 168/18 Burmistrza Pisza z dnia 24 września 2018 r.

czwartek, 27 wrz 2018 07:25
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 169/18 Burmistrza Pisza z dnia 25 września 2018 r.

piątek, 28 wrz 2018 14:11
w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o Nagrodę Burmistrza

Zarządzenie Nr 170/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2018 r.

czwartek, 27 wrz 2018 07:36
w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 171/18 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2018 r.

czwartek, 27 wrz 2018 07:41
w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 172/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 września 2018 r.

wtorek, 30 paź 2018 10:29
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 174/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2018 r.

wtorek, 30 paź 2018 10:32
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 175/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2018 r.

wtorek, 30 paź 2018 10:35
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 176/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2018 r.

wtorek, 30 paź 2018 10:38
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 177/18 Burmistrza Pisza z dnia 2 października 2018 r.

środa, 3 paź 2018 14:36
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę otwartych stref aktywności w Piszu

Zarządzenie Nr 178/18 Burmistrza Pisza z dnia 02 października 2018 r.

piątek, 5 paź 2018 10:59
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Piszu na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny

Zarządzenie Nr 179/18 Burmistrza Pisza z dnia 2 października 2018 r.

środa, 3 paź 2018 11:39
w sprawie określenia ilości przyznanych stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pisz

Zarządzenie Nr 180/18 Burmistrza Pisza z dnia 9 października 2018 r.

sobota, 13 paź 2018 11:27
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zarządzenie Nr 181/18 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2018 r.

sobota, 13 paź 2018 11:29
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 182/18 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2018 r.

sobota, 13 paź 2018 11:30
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 183/18 Burmistrza Pisza z dnia 10 października 2018 r.

sobota, 13 paź 2018 11:31
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 184/18 Burmistrza Pisza z dnia 16 października 2018 r.

środa, 17 paź 2018 13:21
w sprawie konsultacji dotyczących Programu współpracy Gminy Pisz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Zarządzenie Nr 185/18 Burmistrza Pisza z dnia 18 października 2018 r.

czwartek, 25 paź 2018 11:41
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 186/18 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2018 r.

czwartek, 25 paź 2018 11:47
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 187/18 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2018 r.

czwartek, 25 paź 2018 11:53
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 188/18 Burmistrza Pisza z dnia 19 października 2018 r.

czwartek, 25 paź 2018 11:56
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 189/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2018 r.

środa, 24 paź 2018 14:45
w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 190/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 października 2018 r.

środa, 24 paź 2018 14:25
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pospółki 0 - 31,5 mm i mieszanki kruszywa łamanego 0 - 31,5 mm (C50/30) oraz świadczenie usług w zakresie profilowania nawierzchni dróg gruntowych, żwirowych i żużlowych wraz z ich zagęszczeniem na terenie miasta i gminy Pisz

Zarządzenie Nr 191/18 Burmistrza Pisza z dnia 25 października 2018 r.

poniedziałek, 29 paź 2018 08:35
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 192/18 Burmistrza Pisza z dnia 25 października 2018 r.

poniedziałek, 29 paź 2018 08:30
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 193/18 Burmistrza Pisza z dnia 25 października 2018 r.

środa, 21 lis 2018 11:56
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 194/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2018 r.

środa, 21 lis 2018 12:01
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 195/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2018 r.

środa, 21 lis 2018 12:06
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 196/18 Burmistrza Pisza z dnia 30 października 2018 r.

środa, 21 lis 2018 12:08
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 197/18 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 13:51
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 198/18 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2018 r.

piątek, 23 lis 2018 08:03
w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pisz na lata 2019 - 2022

Zarządzenie Nr 199/18 Burmistrza Pisza z dnia 14 listopada 2018 r.

piątek, 23 lis 2018 08:15
w sprawie projektu budżetu Gminy Pisz na 2019 rok

Zarządzenie Nr 200/18 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2018 r.

środa, 21 lis 2018 11:16
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 201/18 Burmistrza Pisza z dnia 15 listopada 2018 r.

środa, 21 lis 2018 11:20
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 202/18 Burmistrza Pisza z dnia 16 listopada 2018 r.

środa, 21 lis 2018 11:23
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 203/18 Burmistrza Pisza z dnia 16 listopada 2018 r.

środa, 21 lis 2018 11:24
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 204/18 Burmistrza Pisza z dnia 16 listopada 2018 r.

środa, 21 lis 2018 11:31
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 205/18 Burmistrza Pisza z dnia 21 listopada 2018 r.

czwartek, 29 lis 2018 09:03
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej sprzętu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 206/18 Burmistrza Pisza z dnia 23 listopada 2018 r.

wtorek, 27 lis 2018 13:50
w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 207/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2018 r.

piątek, 7 gru 2018 09:32
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 208/18 Burmistrza Pisza z dnia 27 listopada 2018 r.

piątek, 7 gru 2018 11:26
w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 209/18 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2018 r.

piątek, 7 gru 2018 11:28
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz ma 2018 rok

Zarządzenie Nr 210/18 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2018 r.

piątek, 7 gru 2018 11:29
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 211/18 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2018 r.

piątek, 7 gru 2018 11:31
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 212/18 Burmistrza Pisza z dnia 29 listopada 2018 r.

poniedziałek, 3 gru 2018 08:15
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2018/2019

Zarządzenie Nr 213/18 Burmistrza Pisza z dnia 4 grudnia 2018 r.

poniedziałek, 17 gru 2018 14:12
w sprawie powołania komisji konkursowej

ZARZĄDZENIE Nr 214/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 grudnia 2018 r.

wtorek, 11 gru 2018 14:21
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 215/18 Burmistrza Pisza z dnia 5 grudnia 2018 r.

środa, 19 gru 2018 08:27
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 216/18 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2018 r.

środa, 19 gru 2018 08:33
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 217/18 Burmistrza Pisza z dnia 10 grudnia 2018 r.

środa, 19 gru 2018 08:35
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 218/18 Burmistrza Pisza z dnia 11 grudnia 2018 r.

środa, 2 sty 2019 10:36
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 219/18 Burmistrza Pisza z dnia 11 grudnia 2018 r.

środa, 2 sty 2019 10:38
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 220/18 Burmistrza Pisza z dnia 11 grudnia 2018 r.

środa, 2 sty 2019 10:40
w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 221/18 Burmistrza Pisza z dnia 11 grudnia 2018 r.

poniedziałek, 21 sty 2019 11:28
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na terenie gminy Pisz

ZARZĄDZENIE Nr 223/18 Burmistrza Pisza z dnia 12 grudnia 2018 r.

poniedziałek, 21 sty 2019 12:08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zarządzania i obsługi cmentarzy komunalnych

Zarządzenie Nr 224/18 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2018 r.

środa, 16 sty 2019 08:42
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 225/18 Burmistrza Pisza z dnia 14 grudnia 2018 r.

środa, 2 sty 2019 09:33
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 226/18 Burmistrza Pisza z dnia 18 grudnia 2018 r.

środa, 16 sty 2019 08:44
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 227/18 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2018 r.

poniedziałek, 31 gru 2018 08:01
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz od 15 stycznia 2019 r. do 15 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 228/18 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2018 r.

poniedziałek, 21 sty 2019 12:13
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Pisz w okresie od 15 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zarządzenie Nr 229/18 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2018 r.

środa, 2 sty 2019 09:45
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 230/18 Burmistrza Pisza z dnia 20 grudnia 2018 r.

środa, 2 sty 2019 09:47
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku

Zarządzenie Nr 231/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2018 r.

wtorek, 8 sty 2019 11:09
w sprawie zmian w budżecie Gminy Pisz na 2018 rok

Zarządzenie Nr 232/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2018 r.

wtorek, 8 sty 2019 11:12
w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 233/18 Burmistrza Pisza z dnia 28 grudnia 2018 r.

wtorek, 8 sty 2019 11:16
w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Pisz odrębnymi ustawami w 2018 roku