BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 71/04 Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 07 czerwca 2004r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w
sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. Nr 9,
poz.30 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż działki niezabudowanej
położonej w obrębie Kocioł Duży gmina Pisz , oznaczonej nr 156/6 o powierzchni
3.254m2 w dniu 15 czerwca 2004r. w składzie :
1.Przewodniczący komisji - Suwała Krzysztof
2.Członek komisji - Wnęta Grażyna
3.Członek komisji - Żmijewska Ewa
4.Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: wtorek, 8 cze 2004 11:30
Data opublikowania: wtorek, 8 cze 2004 17:01
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2701 razy