BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 142/04 Burmistrza Pisza z dnia 07 października 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej.
Na podstawie §8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
niezabudowanej położonej w obrębie Zdunowo , gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 159 o powierzchni 6.000m2 , dla której w Sądzie Rejonowym w
Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13686 oraz
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Pogobie Tylne ,
gmina Pisz oznaczonej numerem geodezyjnym 41 o powierzchni 2.700m2 , dla której
w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga
wieczysta KW Nr 12698 , w składzie :

1/Przewodniczący komisji - Suwała Krzysztof
2/Członek komisji - Wnęta Grażyna
3/Członek komisji - Żmijewska Ewa
4/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 15 października 2004r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data powstania: czwartek, 7 paź 2004 10:27
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2004 15:46
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2542 razy