BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄDZENIE Nr 102/12 Burmistrza Pisza z dnia 31 października 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie utrzymania terenów zielonych w mieście i gminie Pisz w składzie:
1) Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Adam Rutkowski – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Joanna Banach – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Bartłomiej Sienkiewicz – członek Komisji Przetargowej.

§ 2
Szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków członków Komisji Przetargowej określa Regulamin udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 25/10 Burmistrza Pisza z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionego Zarządzeniem Nr 51/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 kwietnia 2010 r. i Zarządzeniem Nr 109/11 Burmistrza Pisza z dnia 26 sierpnia 2011 r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2012 r.

BURMISTRZ PISZA
/-/ Jan Alicki
Data powstania: środa, 31 paź 2012 14:07
Data opublikowania: środa, 31 paź 2012 14:23
Opublikował(a): Joanna Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1997 razy