BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 12/12 Burmistrza Pisza z dnia 22 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
W Zarządzeniu Nr 95/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu
zmienionym Zarządzeniem Nr 137/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2009 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 3/10 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 28/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 33/10 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 46/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 123/10 Burmistrza Pisza z dnia 17 sierpnia 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 162/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 6/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 31/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 67/11 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 84/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 90/11 Burmistrza Pisza z dnia 14 lipca 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 118/11 Burmistrza Pisza z dnia 7 września 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 8/12 Burmistrza Pisza z dnia 10 lutego 2012 r. wprowadzam następującą zmianę:
- w § 9 Załącznika do Zarządzenia ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Dostępne taryfy
Odnośnie telefonów komórkowych Urzędu funkcjonują następujące taryfy:
1) Taryfa „Korzystny 150” (telefony: ............., ................, ............., ...................),
2) Taryfa „Optymalny z Internetem 450” (telefony: .............., ............., ................, ................, ..............., ..............., .....................),
3) Taryfa „Korzystny 3000 ” (telefon: .......................),
4) Taryfa „Optymalny 250”(telefony: ......................., ......................, ..........................),
5) Taryfa „Optymalny 450” (telefony: ........................, ........................, ......................., ..................),
6) Taryfa „Optymalny 100”(telefony: ...................., ..........................),
7)Taryfa „Optymalny 900 z Internetem”(telefony: ...................., ...................., ..............., ..............).
4. Limity rozmów
Ustala się bezpłatne limity połączeń rozmów wykonywanych ze służbowych telefonów komórkowych:
1) dla taryfa „Korzystny 150” (telefony: ..............., ............., .................., ...................)– limit bezpłatnych minut 150,00,
2) dla taryfy „Optymalny z Internetem 450” (telefony: ............., ............., ............., ..................., ..............., ..............., ....................) – limit bezpłatnych minut 450,00,
3) dla taryfy „Korzystny 3000” (telefon: .....................) – limit bezpłatnych minut 3000,00,
4) dla taryfy „Optymalny 250”(telefony: .............., ................, ...................) – limit bezpłatnych minut 250,00,
5) dla taryfy „Optymalny 450” (telefony: ................, ..............., .............., ..................) – limit bezpłatnych minut 450,00.,
6) dla taryfy „Optymalny 100”(telefony: ................, ..................) - limit bezpłatnych minut 100,00.”
7) dla taryfy „Optymalny 900 z Internetem”(telefony: ..........., ................, ................, ................) - limit bezpłatnych minut 900,00.”
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 lutego 2012 r.
BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: piątek, 20 kwi 2012 08:27
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2012 09:59
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1933 razy