BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 16/12 Burmistrza Pisza z dnia 27 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w
sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.
W Zarządzeniu Nr 14/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie powolania komisji przetargowej, wprowadza się następującą zmianę:

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż
nieruchomości położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym
działki 75/4 o powierzchni 440 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 10765
w składzie:

a/Przewodniczący komisji - Ilewicz Marcin
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Machnacz Ewelina”

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 lutego 2012 r.


Burmistrz Pisza
Jan Alicki
Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2013 15:25
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2013 10:41
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1809 razy