BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 14/12 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości
położonej w obrębie Pilchy, gmina Pisz, oznaczonej numerem geodezyjnym działki 75/4 o
powierzchni 440 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg
Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 10765
w składzie:

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Machnacz Ewelina

§ 2.
Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 01 marca 2012 r.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 lutego 2012 r.Burmistrz Pisza
Jan Alicki
Data powstania: poniedziałek, 11 lut 2013 15:23
Data opublikowania: wtorek, 12 lut 2013 10:40
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2008 razy