BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 8/12 Burmistrza Pisza z dnia 10 lutego 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 95/09 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu

zmienionym Zarządzeniem Nr 137/09 Burmistrza Pisza z dnia 22 października 2009 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 3/10 Burmistrza Pisza z dnia 5 stycznia 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 28/10 Burmistrza Pisza z dnia 2 lutego 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 33/10 Burmistrza Pisza z dnia 23 lutego 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 46/10 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 123/10 Burmistrza Pisza z dnia 17 sierpnia 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 162/10 Burmistrza Pisza z dnia 8 listopada 2010 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 6/11 Burmistrza Pisza z dnia 18 stycznia 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 31/11 Burmistrza Pisza z dnia 22 marca 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 67/11 Burmistrza Pisza z dnia 10 czerwca 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 84/11 Burmistrza Pisza z dnia 1 lipca 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 90/11 Burmistrza Pisza z dnia 14 lipca 2011 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 118/11 Burmistrza Pisza z dnia 7 września 2011 r. wprowadzam następującą zmianę:

- w § 9 Załącznika do Zarządzenia ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Dostępne taryfy

Odnośnie telefonów komórkowych Urzędu funkcjonują następujące taryfy:

1) Taryfa „Korzystny 150” (telefony: ............, ...................., ....................., ...................),

2) Taryfa „Optymalny z Internetem 450” (telefony: ............, .............., ................, .............., ............, ............., .......................),

3) Taryfa „Optymalny 1800 z Internetem” (telefon: .....................),

4) Taryfa „Optymalny 250”(telefony: .............., ..................., ....................),

5) Taryfa „Optymalny 450” (telefony: ....................., ......................, ................, ..................),

6) Taryfa „Optymalny 100”(telefony: ....................., .....................),

7)Taryfa „Optymalny 900 z Internetem”(telefony: ..............., ................, ................., ...........).

4. Limity rozmów

Ustala się bezpłatne limity połączeń rozmów wykonywanych ze służbowych telefonów komórkowych:

1) dla taryfa „Korzystny 150” (telefony: ............, ............., ............., ..............)– limit bezpłatnych minut 150,00,

2) dla taryfy „Optymalny z Internetem 450” (telefony: ..............., ..................., ............, ........., .............., ............., ..............) – limit bezpłatnych minut 450,00,

3) dla taryfy „Optymalny 1800 z Internetem” (telefon: .............) – limit bezpłatnych minut 1800,00,

4) dla taryfy „Optymalny 250”(telefony: ............, ............, ..............) – limit bezpłatnych minut 250,00,

5) dla taryfy „Optymalny 450” (telefony: ............, ................, .................., .................) – limit bezpłatnych minut 450,00.,

6) dla taryfy „Optymalny 100”(telefony: ................, ...................) - limit bezpłatnych minut 100,00.”

7) dla taryfy „Optymalny 900 z Internetem”(telefony: .............., ..................., ................., .........................) - limit bezpłatnych minut 900,00.”

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2012 r.

BURMISTRZ
/-/ Jan Alicki
Data powstania: piątek, 20 kwi 2012 08:21
Data opublikowania: piątek, 20 kwi 2012 09:57
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2418 razy