BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 52/12 Burmistrza Pisza z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej dla rozstrzygnięcia konkursu na najładniejszą posesję na terenie gminy Pisz

Na podstawie art.26, ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz.1591 z późn. zm.) zarządzam , co następuje: § 1. Powołuję Komisję Konkursową w skladzie: 1. Ewa Michalak-Turska 2. Elżbieta Jedynak 3. Dawid Listowski zwaną dalej "Komisją Konkursową". § 2. 1. Do zadań Komisji Konkursowej należy przegląd i ocena obiektów zgłoszonych do Konkursu na najładniejszą posesję na terenie gminy Pisz, zwanego dalej "Konkursem". 2. Przegląd i ocena obiektów zgłoszonych do konkursu nastąpi w terminie do 30 lipca 2012 r. 3. Z przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do Konkursu,Komisja Konkursowa sporządzi protokół zawierający ocenę poszczególnych obiektów wraz z propozycją przyznania nagród. § 3. Wszystkie prace Komisji Konkursowej odbywać się będą zgodnie z Regulaminem konkursu na najładniejszą posesję na terenie gminy Pisz. § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2012 r. /-/ BURMISTRZ Jan Alicki

Data powstania: wtorek, 26 cze 2012 10:07
Data opublikowania: środa, 27 cze 2012 12:36
Opublikował(a): Ewa Michalak-Turska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1920 razy