BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 26/12 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, oznaczonej nr działki 1147/40 dla której w Sądzie Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 5285, w składzie:

1. Przewodniczący komisji - Marcin Ilewicz,
2. Członek komisji – Grażyna Wnęta,
3. Członek komisji – Hanna Waszkiewicz,
4. Członek komisji – Ewa Rogowska.

§ 2.

Komisja przeprowadzi przetarg w dniu 30 marca 2012 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2012 roku.
Data powstania: poniedziałek, 2 kwi 2012 08:11
Data opublikowania: poniedziałek, 2 kwi 2012 11:34
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2101 razy