BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 149/09 Burmistrza Pisza z dnia 6 listopada 2009 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Gdańskiej i Kominiarskiej w Piszu oraz ulicy Zielonej w miejscowości Jagodne
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na budowę oświetlenia drogowego wzdłuż ulic Gdańskiej i Kominiarskiej w Piszu oraz ulicy Zielonej w m. Jagodne gmina Pisz w składzie:

1) Agnieszka Kręciewska – przewodniczący Komisji Przetargowej,
2) Bogusława Dąbrowska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej,
3) Bartłomiej Sienkiewicz – sekretarz Komisji Przetargowej,
4) Adrian Majkrzak – członek Komisji Przetargowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 listopada 2009 r.
Data powstania: piątek, 6 lis 2009 15:33
Data opublikowania: piątek, 6 lis 2009 16:02
Opublikował(a): Karolina Piechowiak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1387 razy