OBWIESZCZENIE Z.6721.3.2013

wt, 11 marca 2014 09:24
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica
wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycyjnego przy ul. Kmicica

Informacja o terminie opłaty i numerze konta

cz, 16 maja 2013 20:54

Informujemy, iż opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać od 1 lipca 2013 r. do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na konto


69 9364 0000 2002 0007 2065 0039
lub w punkcie kasowym w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu.NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

wt, 27 listopada 2007 22:54Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej:


28 9364 0000 2002 0007 2065 0001