BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 3/05 Burmistrza Pisza z dnia 24 stycznia 2005 r.

czwartek, 2 lip 2009 08:20
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przetrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi /stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe/
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 25/05 Burmistrza Pisza z dnia 11 marca 2005 r.

czwartek, 9 lip 2009 13:26
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na zagospodarowanie działek o numerach geodezyjnych :418, 420/7, 419/2, 403/10, 420/16, 420/9, 420/11, położonych w Piszu przy ul. 1 Maja.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 35/05 Burmistrza Pisza z dnia 5 kwietnia 2005 r.

czwartek, 9 lip 2009 15:03
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego doliny rzeki Pisy wraz z bazami turystycznymi /stanice wodne, pola namiotowe i biwakowe, pensjonaty, miejsca przystankowe/ oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części objętej projektem doliny rzeki Pisy.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 61/05 Burmistrza Pisza z dnia 15 czerwca 2005 r.

środa, 15 cze 2005 14:03
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Babrosty na odcinku o długości 310 m, od połączenia z drogą krajową nr 58 w km 126+565, na działce geodezyjnej numer 64/5.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 87/05 Burmistrza Pisza z dnia 31 sierpnia 2005 r.

piątek, 7 sie 2009 14:22
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nowej przeprawy mostowej oraz zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w części dotyczącej nowej przeprawy mostowej.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 89/05 Burmistrza Pisza z dnia 02 września 2005 r.

poniedziałek, 5 wrz 2005 13:50
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji drogi osiedlowej o długości 130 m z wykonaniem oświetlenia oraz remontem chodników o pow. 1394,00 m2 położonych na osiedlu przy ulicy Warszawskiej w Piszu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 503/27obręb Pisz 1
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 119/05 Burmistrza Pisza z dnia 5 grudnia 2005 r.

piątek, 14 sie 2009 10:31
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliwa - etyliny bezołowiowej 98, etyliny bezołowiowej 95 i oleju napędowego oraz olejów silnikowych do samochodów służbowych Urzędu Miejskiego w Piszu oraz do kosiarek i podkaszarek.
Czytaj całość